Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > MO č. 10 Státy světa podle stupně rozvoje, jádrové a periferní oblasti, nestabilní oblasti světa

MO č. 10 Státy světa podle stupně rozvoje, jádrové a periferní oblasti, nestabilní oblasti světa

Kategorie: Zeměpis

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8, České Budějovice

Charakteristika: Maturitní otázka se věnuje HDP, teorii vyspělého Severu a nerozvinutého Jihu, světovým jádrovým a periferním oblastem a jejich změnami v postavení. Dále rozebírá problematiku politické geografie, mezi které patří nezávislé státy a závislá území, státní hranice, státy světa podle formy a způsobu vlády, podle územní organizace,.. .Navazuje mezinárodními politickými organizacemi a spoluprací států. V Závěru se věnuje nestabilním oblastem světa, problematickým regionům z hlediska nedodržování lidských práv a svobod, náboženským fundamentalismem, separatismem a geopolitikou. Maturitní otázka je obohacena o stručnou osnovu.

Obsah

Maturitní otázka, která velmi široce pojednává o státech světa podle stupně rozvoje, o jádrových a periferních oblastech a nestabilních oblastech světa. Rozsah práce je 5 stran.
Obsah:
1
Hrubý domácí produkt
1.1
HDP
1.2
Ukazatele měření úrovně výkonnosti národního hospodářství
1.3
Oblasti světového hospodářství
2
Teorie vyspělého Severu a nerozvinutého Jihu
2.1
Státy Severu a Jihu
2.2
Vyspělý Sever
2.3
Nerozvinutý Jih
2.4
Klasifikace na 5 světů
3
Světové jádrové a periferní oblasti
3.1
Jádrové oblasti
3.2
Jádrové oblasti světového významu
3.3
Periferní oblasti
4
Změny v postavení jádro- periferie
4.1
Postavení
5
Problematika politické geografie
5.1
Nezávislé státy
5.2
Závislá území
5.3
Státní hranice
5.4
Státy podle rozlohy
5.5
Státy podle počtu obyvatel
5.6
Státy podle státního zřízení
5.7
Státy podle řízení země
5.8
Státy podle územní organizace
6
Problematika politické geografie- mezinárodní politické organizace a spolupráce
6.1
OSN
6.2
OPEC
6.3
NAFTA
6.4
ASEAN
6.5
NATO
6.6
Varšavská smlouva
6.7
EU
6.8
G8
6.9
OECD
6.10
ESVO
6.11
Common Wealth
7
Nestabilní oblasti světa- rozpad bipolárního světa a jeho důsledky
7.1
Bipolární svět
8
Problematické regiony z hlediska nedodržování lidských práv a svobod
8.1
Severní Korea
8.2
Barma
8.3
Demokratická republika Kongo
9
Náboženský fundamentalismus a jeho vliv na stabilitu regionu
9.1
Náboženský fundamentalismus
9.2
Judaismus
9.3
Křesťanství
9.4
Islám
10
Separatistické tendence ve světě založené na nacionálním základě
10.1
Separatismus
10.2
Separatistické tendence
10.3
Asie
10.4
Severní Amerika
10.5
Jižní Amerika
10.6
Afrika
10.7
Evropa
11
Geopolitické zájmy světových mocností
11.1
Geopolitika
11.2
Nový geopolitický systém?
11.3
Ruský vize
12
Osnova

Úryvek

"Hrubý domácí produkt- oblasti světového hospodářství
HDP= hrubý domácí produkt, je to souhrn všech statků a služeb vyrobených na území určitého státu za určité období (1rok) a to obyvateli daného státu i cizinci
-HNP= hrubý národní produkt- souhrn statků a služeb vyrobených za určité časové období na území daného státu obyvateli tohoto státu a také statky a služby vytvořené těmito obyvateli v zahraničí
-HDP se srovnává s výší HDP ostatních států s hodnotami dosaženými v uplynulém roce nebo čtvrtletí, optimální hodnota je 2,3%
Ukazatele měření úrovně výkonnosti národního hospodářství- HDP (cílem je růst); nezaměstnanost (přijatelná míra); inflace (cenová stabilita měny); platební bilance (vyrovnané vývozy a dovozy)
Oblasti světového hospodářství:
a, rozvinuté země- hlavně tržní hospodářství; USA, Island, Norsko, Švédsko, Švýcarsko, Belgie, Holandsko, Itálie, Německo, Spojené arabské emiráty, Japonsko
b, rozvojové země- asi 140 zemí, chybí potraviny a sociální zajištění; Somálsko, Čad, Angola, Mosambik, JV Asie (Barma)
c, NIZ= nově industrializované země= asijští tygři- vzorem Japonsko; 1. skupina- Hongkong, Singapur, Jižní Korea, Taiwan; 2.skupina- Thajsko, Indonésie, Filipíny, Malajsie
Teorie vyspělého Severu a nerozvinutého Jihu
Státy Severu a Jihu- vychází z geografického rozložení bohatých a chudých států, většina bohatých států leží na severní polokouli, dostaly toto zjednodušené pojmenování všechny bohaté státy, ačkoliv některé z nich (Austrálie, JAR) leží na jihu, avšak patří k ekonomickému severu
Vyspělý Sever- USA, Kanada, Japonsko, Evropa, Austrálie, Nový Zéland, Jar; v ekonomice převládá terciérní a sekundární sektor, je zde vysoká životní úroveň (hygiena, vzdělání, sociální zabezpečení)
Nerozvinutý Jih- nízké HDP, v ekonomice převažuje primární sektor, doprava je nerozvinutá, hodně lidí žije v chudobě, trpí podvýživou a hladem, je zde vysoká negramotnost a nízká střední délka života
Klasifikace na 5 světů:
a, první svět- státy Severu s rozvinutou tržní ekonomikou (USA, Kanada), členské země EU a Evropského sdružení volného obchodu (ESVO), Japonsko, Izrael; vyrábí více než ½ světové průmyslové produkce a téměř 1/3 zemědělské produkce světa
b, druhý svět-postkomunistické země, kde dochází při obnově tržní ekonomiky ke ztlumení hospodářských aktivit
c, třetí svět- ekonomicky málo rozvinuté státy, Argentina, Brazílie, Chile, Asijští tygři, Portoriko,..
d, čtvrtý svět- Indie, Pákistán, Nigérie; velký počet obyvatel a málo jídla, existují poměrně rozvinuté regiony vedle nesmírně chudých venkovských oblastí; Mongolsko, Laos
e, pátý svět- nejchudší země; stř. a V Afrika, Afghánistán, Bangladéš, Nepál, Bhútán"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera30862
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse