Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > MO č. 9: Sekundární a terciární sektor světového hospodářství

MO č. 9: Sekundární a terciární sektor světového hospodářství

Kategorie: Zeměpis

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8, České Budějovice

Charakteristika: Rozebraná maturitní otázka pojednává celkově o sekundéru a terciéru. Zabývá se zde světovým hospodářstvím jako takovým a jeho stručným vývojem. Dále rozebírá sekundární sektor a vývoj průmyslové výroby, včetně základních průmyslových makroregionů. Zmiňuji rovněž změny v odvětvové a územní struktuře zpracovatelského průmyslu. Věnuje se terciéru, dopravě a základní charakteristice jednotlivých druhů dopravy. V závěru stručně zmiňuje význam obslužné sféry. Na konci je připsána osnova maturitní otázky.

Obsah

Maturitní otázka pojednává o sekundárním a terciárním sektoru světového hospodářství. Rozsah práce je 5 stran.
Obsah:
1
Světové hospodářství- stručný vývoj
1.1
Hospodářství
1.2
Vývojové etapy hospodářství
1.3
Dělení hospodářství
2
Sekundární sektor: průmysl a stavebnictví- základní charakteristika a odvětvová struktura, lokalizační faktory
2.1
Průmysl
2.2
Klasifikace průmyslu
2.3
Hutnictví
2.4
Chemický průmysl
2.5
Strojírenství
2.6
Dřevařský a papírenský průmysl
2.7
Keramický a sklářský průmysl
2.8
Potravinářský průmysl
2.9
Textilní a oděvní průmysl
2.10
Stavebnictví
2.11
Lokalizační faktory
3
Vývoj průmyslové výroby
3.1
První průmyslová revoluce
3.2
Druhá průmyslová revoluce
3.3
Vědeckotechnická revoluce
4
Základní průmyslové makroregiony
4.1
USA
4.2
Západní Evropa
4.3
Východní Asie
4.4
Rozdělení
5
Změny v odvětvové a územní struktuře zpracovatelského průmyslu
5.1
Odvětvová struktura
5.2
Územní struktura
5.3
Strojírenský průmysl
5.4
Chemický průmysl
5.5
Spotřební průmysl
6
Terciérní (kvartérní) sektor: doprava, služby, obchod, školství, věda a zdravotnictví
6.1
Terciér
6.2
Doprava
6.3
Služby
6.4
Obchod
6.5
Školství
6.6
Zdravotnictví
7
Doprava: význam dopravy, základní složky a ukazatele dopravy
7.1
Význam dopravy
7.2
Základní složky dopravy
8
Základní charakteristiky jednotlivých druhů dopravy
8.1
Silniční doprava
8.2
Železniční doprava
8.3
Potrubní doprava
8.4
Vodní doprava
8.5
Speciální doprava
8.6
Námořní doprava
8.7
Vzdušná doprava
9
Význam obslužné sféry, vybavenost službami, základní charakteristika hlavních odvětví
9.1
Význam
9.2
Vybavenost službami
10
Osnova

Úryvek

"Světové hospodářství- stručný vývoj
Hospodářství=ekonomika- souhrn činností člověka směřujících k uspokojování jeho potřeb; činnosti vedoucí k získání zdrojů, jejich zpracování, produkce výrobků a služeb
Vývojové etapy hospodářství: a, agrární společnost-rolnictví a pastevectví; starověk, středověk
b, industriální společnost- období průmyslové revoluce, těžba nerostných surovin, mnoho vynálezů (parní stroj), zemědělství se soustředila do velkostatků, továrny-změna organizace práce=> masová produkce (manufaktury), využití tepelné energie; 18. století
c, postindustriální společnost- pracovní síla se přesouvá do sektoru služeb, různé nové technologie, vzdělání (univerzity), sociální změny (postavení žen), vědecký výzkum, vyčleňuje se kvartér (školství, věda, výzkum)
Dělení hospodářství: a, primér=prvovýroba, lov, rybolov, zemědělství, těžba surovin
b, sekundér=druhovýroba, průmysl, stavebnictví, nákladní doprava
c, terciér= obslužná sféra, služby, obchod, bankovnictví, osobní doprava,
školství,
zdravotnictví, státní správa, nevýrobní činnosti
d, kvartér- věda, výzkum
Sekundární sektor: průmysl a stavebnictví- základní charakteristika a odvětvová struktura, lokalizační faktory
Průmysl- odvětví, ve kterém se zpracovávají produkty priméru, je základním hospodářským odvětvím (31% na světovém HDP); zahrnuje těžbu a zpracování surovin, výrobu strojů, výrobu textilu, potravin, ale také stavebnictví, výrobu tepla, elektřiny,…; patří do sekundéru- kromě těžby
Klasifikace průmyslu: a, dle původu výrobku- těžební (těžba+ zpracování nerostných surovin) a
zpracovatelský (produktem jsou finální výrobky)
b, dle funkce- těžký (hutnictví, strojírenství, chemický, těžební, energetika) a
lehký průmyslu (potravinářský, textilní, dřevozpracující, sklářský,…)
Hutnictví- zpracovává kovy, hutnictví železa a barevných kovů (výroba hliníku z bauxitu); v místech, kde se těží kov, dostatek pracovních sil, je potřeba hodně energie- když stát nemá ani rudy/paliva ani energii=> nejlevnější vodní doprava=> u pobřeží
-výrobek- surový kov, ingoty= prvovýroba; druhovýroba- topení, z ingotů se něco vyrobí, kovové trubky, klika, dráty, plechy, roury, mostní konstrukce, koleje, šroubky,…
- Rusko, Německo, Švédsko, USA, Kanada, Čína"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera30838
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse