Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Má sociální role a její komunikační specifika

Má sociální role a její komunikační specifika

Kategorie: Komunikace, Sociologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se na praktických příkladech zabývá sociální rolí studenta. V úvodu se věnuje charakteristice řečových stereotypů a komunikačních rituálů. V souvislosti s komunikací také zmiňuje problematiku komunikačních bariér a způsoby, jak je překonávat. V závěru pak pojednává o komunikačních kompetencích spjatých s rolí studenta z hlediska rétoriky.

Obsah

1.
Řečové stereotypy a komunikační rituály
2.
Bariéry v ústní a písemné interakci
2.1
Konkrétní příklady bariér
2.1.1
Znalostní bariéra
2.1.2
Psychická bariéra
2.1.3
Fyzické překážky komunikace
2.1.4
Bariéry ve vztahu ke skupinám
2.1.4.1K rodičům
3.
Rétorika monologu, dialogu a kompetence ve vztahu k roli studenta
3.1
Monologické kompetence
3.1.1
Jazykové schopnosti
3.1.2
Kultura vystupování
3.2
Dialogické kompetence
3.2.1
Umění hovořit k věci
3.2.2
Umění dát partnerovi slovo

Úryvek

"Bariéry v ústní a písemné interakci
Jak jsem již poznamenal v úvodu mé seminární práce, nebudu se blíže zmiňovat o teoretickém objasňování termínu Bariéry v ústní a písemné interakci, ale přejdu rovnou k aplikaci na konkr. příklady.
Sociální role studenta pro mě s sebou nese velké množství komunikačních bariér a to nejen přímo ve školním prostředí, ale i v soukromém životě.
Jednou z typických bariér v sociální roli studenta je jistě bariéra znalostní, pramenící z nedostatku informací či jazykové neznalosti. Například neúčast na přednášce má za následek přetržení informačního kontextu, přičemž přijde-li student následně na seminář a dostane konkrétní úkol, není schopen se k němu adekvátně vyjádřit, právě na základě vzniku znalostní bariéry. Toto je, myslím si, jev u studentů poměrně častý. A způsob řešení? Prostě chodit na přednášky a semináře, nebo alespoň shánět potřebné informace od kolegů a kamarádů.
Dalším druhem se kterým se ve své roli studenta setkávám je bariéra psychická. Tato je samozřejmě velmi subjektivní a každý jedinec se s ní vypořádává jiným způsobem. A to, co některému studentovi činí jen těžko překonatelné psychické zábrany komunikace, jiný přechází bez povšimnutí. Jedná se různé psychické neurózy či poruchy, jako např. nesoustředěnost, vyčerpání, ale také přílišná stydlivost či neprůbojnost. Mě osobně například činí nemalé problémy projev před větší skupinou lidí. Např. vedení semináře na předem určené téma, kde jsem postaven před skupinu 40-ti lidí a mám osvětlit nějaké téma. Takovéto situace jsou pro mě nepříjemné a dosti mě psychicky zatěžují. Myslím si, že do jisté míry je toto psychická bariéra pro většinu studentů, poněvadž nejsou zvyklí vést projev před publikem. Samozřejmě je zde také souvislost s osobností každého jedince, kdy větší problémy bude toto činit člověku, který je plachý či málo sebejistý. Myslím si ale, že tato bariéra se radikálně snižuje zároveň se zvyšujícím se počtem takovýchto řečnických vystoupení. "

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera2424
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse