Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Maastrichtská smlouva - přednáška 8/12

Maastrichtská smlouva - přednáška 8/12

Kategorie: Evropská unie, Právo

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Výpisky z přednášek heslovitě popisují Maastrichtskou smlouvu. Seznamují s jejími obecnými principy. Dále s měnovou unií, zavedením institutu Evropského občanství a politickými právy, zejména s právem na diplomatickou ochranu a právem ekonomické povahy. Informují o zavedení dvou mezivládních pilířů. Předchozí přednášku naleznete zde Úloha národních soudů v prosazování práva Evropského společenství - přednáška 7/12, následující Pojem a atributy lidských práv - přednáška 9/12.

Obsah

1.
Obecná charakteristika a struktura Smlouvy o EU (Maastrichtské smlouvy)
1.1.
Směry novelizace
1.2.
Institucionální změny
1.2.1.
Rozšíření pravomocí EP
1.2.2.
Principy subsidiarity (čl. 5)
1.3.
Měnová unie
1.3.1.
Maastrichtská konvergenční kritéria zahrnují:
1.4.
Zavedení institutu Evropského občanství
1.5.
Politická práva
1.5.1.
Politická práva v pojetí evropského občanství se skládají
1.6.
Právo na diplomatickou a konzulární ochranu
1.7.
Práva ekonomické povahy
1.8.
Zavedení dvou mezivládních pilířů
1.8.1.
Společná zahraniční a bezpečnostní politika
1.8.2.
Spolupráce v oblasti justice a vnitra
1.9.
Obecné poznámky ke konceptu 2. a 3. pilíře
1.9.1.
Akty 2. a 3. pilíře se liší od norem acquis communautaire

Úryvek

"OBECNÁ CHARAKTERISTIKA A STRUKTURA SMLOUVY O EU (MAASTRICHTSKÉ SMLOUVY)
- byla podepsána 7. 2. 1992 a vstoupila v platnost 1. 11. 1993
- smlouva o EU měla velké dopady na vnitrostátní právo EU, že ve všech státech si vyžádala změnu ústavy

NOVELIZACE PROBĚHLA V TĚCHTO SMĚRECH:
1) zřízení EU a vytvoření pilířovité struktury supranacionálních entit
2) zavedení společné zahraniční a bezpečnostní politiky (2. pilíř)
3) zavedení spolupráce v oblasti justice a vnitra (3. pilíř)
4) zavedení občanství Unie
5) vytvoření mechanizmu pro uskutečnění hospodářské a měnové unie
6) rozsáhlé změny v institucionální struktuře
7) posílení demokratických základů, na kt. je budována EU (zavedení principu subsidiarity a transparence)

- smlouva o EU má duální podobu v tom smyslu, že jednak přenáší novelizaci stávajících smluv (smlouvy ES, ESUO, EUROATOMU) a skutečnost, že EU přináší nový dokument, kt. se stala smlouva o EU
- nedílnou součást smlouvy tvoří protokoly a prohlášení
- dochází k přejmenování smlouvy EHS na smlouvu ES
- Evropské společenství by mělo odrážet skutečnost, že v rámci stávajících společenství, smlouva o ES získávala dominantní postavení a tvořila základní smlouvu
- Smlouva o EU určuje složení a strukturu EU, její cíle a principy
2. aspekt
 ani Lisabonská smlouva ani Maastrichtská smlouva nedefinovaly co je to EU
 čl. 1 smlouvy EU uvádí: „Touto smlouvou mezi sebou strany zakládají EU.“

- z této deklarace pochopíme skutečnost, že komunitární pilíř je doplněn o 2 směry působení členských států:
 společná zahraniční a bezpečnostní politika
 spolupráce v oblasti justice a vnitra
- v rámci těchto pilířů není možné uplatňovat komunitární metodu (princip přímého účinku a nadřazenosti norem práva ES) – uplatní se zde metoda mezivládní

INSTITUCIONÁLNÍ ZMĚNY

- původní společenství vznikaly jako seskupení ryze ekonomického charakteru
- ekonomické cíle spočívaly v hospodářské sféře
- EU zasáhla v jiné oblasti společného zájmu členských států. Týká se oblasti, kt. se dotýkají státní suverenity
- každý stát otázky trestního práva procesního velice chrání – je zde koncentrována podstata státní suverenity

ROZŠÍŘENÍ PRAVOMOCÍ EP
- EP získává spolurozhodovací pravomoc ve vymezených oblastech (volný pohyb pracovních sil, právo usazování, vzájemné uznávání diplomů…)
- v případě kooperační procedury (byla zavedena JEA) EP získal právo relativního veta, pokud nedojde k dosažení konsenzu, tak akt je odmítnut x Smlouva o EU zavedla v čl. 251 ES právo absolutního veta
- EP získal nové pravomoci ve vztahu k Evropské komisi → kreační pravomoc – podílí se na schvalování předsedy Komise a ostatních členů EK
- EP získal pravomoc ustanovit dočasný vyšetřovací výbor, kt. by zkoumal přestupky nebo nesprávnosti při implementaci práva Společenství
- došlo k úpravě délky mandátu členů komise – délka 5 let "

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera18601
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse