Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Majestas Carolina

Majestas Carolina

Kategorie: Dějepis, Právo

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o práci, která se nejprve věnuje představení situace ve Střední Evropě od poloviny 13. století v následujících 100 letech. Dále se text věnuje souhrnu Karlových představ o míře panovnických pravomocí, které jsou na pozadí jeho pokusů o kodifikaci práva na území Českého království, a jehož důsledkem byl pak tzv. Codex Maiestas nostrae felici nomine nuncupandius (dnešní název Majestas Carolina). V závěru práce jsou vyjmenovány důvody, proč tento zákoník nebyl přijat a posléze byl i odvolán. Součástí jsou rovněž vysvětlivky některých odborných termínů.

Obsah

1.
Situace jinde v Evropě v oblasti právní kultury od pol. 13. st. do pol. 14. st.
2.
Karlovy představy pravomoci panovníka
3.
Předchozí pokus o kodifikaci práva na území českého království
4.
Codex Maiestas nostrae felici nomine nuncupandius
5.
Důvody nepřijetí a odvolání zákoníku
6.
Technická poznámka k referátu
7.
Vysvětlivky
8.
Použitá literatura

Úryvek

"IV)
Text díla zvaného Maiestas Carolina vznikl již na přelomu let 1350/1351, dílo nemělo nabídnout rozsáhlou kodifikaci zemského práva, ale především se zasadit o legislativní zakončení královské politiky zisků. Spojením moci a práva mělo být na zákon povýšeno to, čeho Karel dosáhl v prvních pěti letech své vlády v Čechách: znovunabytí královského majetku (zvýrazněné ustanovením, že jeho významná část nesmí být zcizena z korunního zboží ani zástavou, prodejem nebo jiným způsobem). Zajištění královského majetku jako jádra moci v zemi není požadavkem stavů, ale příkazem panovníka. Jinak se zákonodárné dílo snaží zajistit landfrýd a zapojit šlechtu do služeb zemi, při vnějším uznání jejího postavení, aby ji vychovávalo, morálně zdokonalovalo a také zbavovalo moci. Vláda ve službě Bohu je v Karlově díle přetvořena v politické předpisy. Dílo obsahuje sto dvacet sedm statutů, lze se ztotožnit s názorem, že nevzniklo najednou, ale spíše jako sbírka jednotlivých výnosů. První články jsou věnovány boji proti kacířům. Podle novějších bádání byly Čechy již v první polovině 14. století natrvalo vtaženy do víru středověkého kacířského hnutí, zejména valdenského, vedoucího až k otevřené vzpouře a násilným útokům, a dokonce k vraždění inkvizitorů. Druhý okruh statut slouží k upevnění zemské moci. Karel se tímto způsobem snaží zajistit před zcizením určitou část majetku, ovšem nikoliv vše, a proto vypočítává města a hrady ve Slezsku, v Lužici a v Čechách, které král nikdy nesmí zastavit nebo prodat. Zajímavé je, že nejmenuje Moravu. U dalšího zboží pak připouští omezené zcizení, a pak stanoví, že královské vdovy pozbudou majetku, jestliže se znovu vdají. K blahu země však neměla přispívat pouze stabilita královského, ale i šlechtického zboží. Proto nemělo být odkazováno církvi a nesmělo také sloužit jako zástava při hře v kostky. Další problém představuje zemská správa. Maiestas Carolina nařizuje obecný landfrýd, zakazuje šlechtické spolky uzavřené bez vědomí krále a vystupuje proti jakékoliv formě ilegální moci – tedy proti loupežnému rytířství. Karel přitom vychází z pevné soustavy úředníků v jednotlivých městech a krajích, z regionálního členění, které bylo podle starších dokladů v Čechách známé již dříve. Zůstává zachováno tzv. nižší soudnictví v rukou šlechtických pozemkových vrchností. Karel pouze důtklivě vštěpuje šlechtě, aby netrestala své poddané na těle a na hrdle, neoslepovala je nebo jim neuřezávala nos, ruce či nohy – jinak se totiž vystavuje hrozbě ztráty královské milosti a tím také statků. Je vidět, že Karel bral velmi vážně své povinnosti, zavazující ho k péči o všechny poddané, které chránil v nutných případech proti jejich pánům. Karel se pokouší připoutat stavy k pevným funkcím v království. Právě detailnost, v níž Karel pojednává o hájení lesa, ochraně vdov, o dědické způsobilosti měšťanů a právu šlechty na souboj, o starých ordálech nebo o ochraně Židů opakovaně umožňuje pochopit, proč se vyšší šlechta proti této sbírce bouřila: navzdory veškerému výslovnému uznání opodstatnění její existence jí královský zákonodárce přisuzuje v jakékoliv politické hře příliš omezenou roli. Šlechtická zemská obec již nebyla oním grémiem, z něhož vyšel sám panovník a s nímž společně jednal, tak jak to odpovídalo tradici. Král se tímto šlechtě spíše o krok vzdálil. "

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera1112
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse