Majetek podniku


Kategorie: Podniková ekonomika

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: V úvodu práce autor seznamuje se základními pojmy týkající se majetku podniku. Zaměřuje se především na popis dlouhodobého majetku. V práci naleznete části, které se zabývají jeho členěním, způsoby pořizování a oceňování majetku. Závěr pak pojednává o odpisech a metodách odepisování i vyřazování.

Obsah

1.
Dlouhodobý majetek
1.1
Dlouhodobý hmotný
1.2
Dlouhodobý nehmotný
1.3
Dlouhodobý finanční
2.
Způsoby pořízení dlouhodobého majetku
3.
Oceňování
4.
Evidence
5.
Vyřazení

Úryvek

"Každý podnikatel (podnik) potřebuje ke své činnosti potřebné prostředky (budovy, materiál, stroje...), aby mohl fungovat. Aby mohl získat tyto prostředky, potřebuje finanční zdroje. Finanční zdroje můžeme mít buď vlastní, nebo cizí (vypůjčené).

Majetek podniku se dá nazvat souhrnem všech aktiv, která má podnik k dispozici. Tato aktiva rozdělujeme do jednotlivých skupin. Já se zaměřím na členění dlouhodobého majetku.


Dlouhodobý majetek

Dlouhodobý majetek patří mezi aktiva obchodní společnosti. Z hlediska účetnictví provádíme jeho evidenci v účtové třídě – 0 (dlouhodobý majetek).

Z hlediska základního členění dělíme dlouhodobý majetek na:

• dlouhodobý hmotný majetek
• dlouhodobý nehmotný majetek
• dlouhodobý finanční majetek
Dlouhodobý hmotný majetek
Do skupiny dlouhodobého hmotného majetku řadíme věci, které mají dobu použitelnosti delší než jeden rok. Podle zákona o dani z příjmů je podmínkou pro zařazení do skupiny dlouhodobého hmotného majetku cena majetku vyšší než 40 000,- Kč.
Mezi dlouhodobý hmotný majetek zařazujeme např. stroje, budovy (tovární haly, obytné budovy...), další samostatné movité věci např. osobní a dodávkové automobily, autobusy, vlaky, vybavení kancelářských budov (nábytek).

Dlouhodobý nehmotný majetek
Do skupiny dlouhodobého nehmotného majetku řadíme věci jejichž pořizovací cena je vyšší než 60 000,- Kč.
Do dlouhodobého nehmotného majetku zařazujeme např. software, patenty, značka a dobré jméno firmy. Dále sem patří výdaje, které souvisí se zakládáním firmy (poplatky správním úřadům apod.)"

Poznámka

Práce je částečně kompilační. Práce obsahuje chyby v diakritice.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera21073
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse