Majetek podniku

Kategorie: Podniková ekonomika

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: V úvodu práce jsou definovány základní pojmy. Dále autor člení majetek podle doby užívání na dlouhodobý a krátkodobý a věnuje se jeho specifikům. Další část se zabývá způsoby oceňování a pořizování majetku. Závěr pak pojednává o odpisech a metodách odepisování.

Obsah

1.
Charakteristika
2.
Členění majetku podle doby užívání
2.1
Dlouhodobý majetek
2.2
Krátkodobý majetek
2.2.1
Zásoby
2.2.2
Pohledávky
2.2.3
Cenné papíry a peněžní prostředky
3.
Způsoby pořízení majetku
4.
Způsoby oceňování majetku
5.
Odepisování investičního majetku
6.
Druhy odpisů
6.1
Účetní odpisy
6.2
Daňové odpisy
7.
Metody odepisování

Úryvek

„Charakteristika: 1) hmotné i nehmotné prostředky, které podnik užívá ke své činnosti
2) souhrn všech věcí a pohledávek, které patří podnikateli a slouží k jeho podnikání

Členění majetku podle doby užívání

I. Dlouhodobý majetek

a) Hmotný dlouhodobý majetek
- doba užívání je větší než 1 rok
- majetek se pouze opotřebovává - amortizace : a) fyzická = eroze
b) morální = zastarání z hlediska času

členění dlouhodobého hmotného majetku:
1) nemovitý - pozemky, budovy, stavby
2) movitý - majetek, jehož PC je větší jak 40.000,-- Kč
3) pěstitelské celky trvalých porostů (sady, vinice, chmelnice)
4) základní stádo a tažná zvířata - zákl. stádo = zvíř. určená k reprodukci
5) otvírky nových lomů, pískoven a hlinišť
6) DHM - movité věci, jejichž PC je menší jak 40.000,-- Kč a doba užívání více jak 1 rok

b) Nehmotný dlouhodobý majetek
= majetek nehmotné povahy:
1) zřizovací výdaje - náklady spojené se vznikem podniku
2) licence
3) software
4) drobný hmotný majetek - přičemž PC je menší jak 40.000,-- Kč

c) Finanční majetek dlouhodobý
- doba užívání je větší jak 1 rok
- akcie, podílové listy, obligace, termínované vklady za účelem výnosu
- umělecká díla, sbírky, předměty z drahých kovů sloužící k uložení peněžních prostředků

II. Krátkodobý majetek (oběžná aktiva)
- spotřebovává se do 1 roku
- mění svůj charakter, podobu

členění krátkodobého majetku:
1) Zásoby
a) materiál - základní suroviny = součástí výrobku a tvoří podstatu výrobku
- pomocné látky = součástí, ale netvoří podstatu
- provozní látky = nejsou součástí, ale důležité pro vznik výrobku
- nedokončená výroba = rozprac. výr. ve fázi, kdy se nedá prodat
- polotovar = rozpr. výr. ve fázi, kdy se dá prodat
- hotový výrobek = ukončené všechny výrobní fáze a lze ho prodat
- náhradní díly = předměty určené k opravám
- obaly
- mladá zvířata
- drobná zvířata (včelstvo)“

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera2848
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse