Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Majetek podniku – rozdělení, oběžný majetek a jeho koloběh

Majetek podniku – rozdělení, oběžný majetek a jeho koloběh


Kategorie: Obchodní akademie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47, Přerov

Charakteristika: Práce se zaměřuje na majetek podniku. Rozebírá dělení majetku a oběžný majetek i s jeho koloběhem.

Obsah

1.
Dlouhodobý majetek
2.
Oběžný majetek
2.1.
Koloběh oběžného majetku

Úryvek

"1) Dlouhodobý majetek: - Je to majetek, který má dlouhodobý charakter, doba jeho upotřebitelnosti je delší než jeden rok. Tento majetek se nespotřebovává najednou, ale pouze opotřebovává.
- Hmotný: - Pořizovací cena větší než 40 000 Kč
- Doba používání delší než jeden rok
- Odepisuje se
- Nemovitý a movitý majetek, chovná zvířata, trvalé porosty

- Nehmotný: - Pořizovací cena vetší než 60 000 Kč
- Doba používání delší než jeden rok
- Odepisuje se

- Finanční: - Pořizovací cena není stanovena
- Doba používání delší než jeden rok
- Neodepisuje se

2) Oběžný majetek: - Je to majetek, který ve firmě neustále obíhá, což znamená, že často mění svou podobu, má krátkodobý charakter a většinou se spotřebovává najednou.
a)Zásoby nakupované: - Materiál: - Pomocné materiály (barvy, šrouby)
- Obaly (kartony, palety)
- PHM
- Drobné nářadí (kladiva, šroubováky)
- Kancelářské potřeby
- Čistící a hygienické potřeby

- Zboží = Vše nakupované za účelem dalšího prodeje

b)Zásoby vlastní výroby:
- Nedokončená výroba = Výrobky jsou v takovém stupni technologické rozpracovanosti, že nejdou použít k účelu, ke kterému byly vyrobeny a jsou neprodejné.

- Polotovary = Rozpracované výrobky, které jsou už téměř dokončené a dali by se prodat

- Hotové výrobky = Výrobky připravené k prodeji

- Užitková zvířata

c)Peněžní forma: - Peníze v pokladně
- Peníze na účtech
- Ceniny
- Pohledávky


Koloběh oběžného majetku

Peníze na začátku koloběhu by měly být menší než na konci = zisk firmy. Peníze vložené do zásob je potřeba co nejrychleji zpracovat a přeměnit na hotové výrobky, aby se daly prodat a přinesli tak nové peníze."

Poznámka

Práce obsahuje malé schéma.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5427fbf9dd93e.zip (13 kB)
Nezabalený formát:
Majetek_podniku.doc (38 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse