Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Majetek státu

Majetek státu

Kategorie: Veřejná ekonomika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta, Ostrava 1

Charakteristika: Seminární práce se zabývá státním majetkem a některými příklady organizací, které s ním mohou hospodařit. V prvních dvou kapitolách jsou stručně charakterizovány organizační složky státu a státní majetek, třetí kapitola popisuje rysy státního podniku včetně konkrétního příkladu. Čtvrtá se potom věnuje státním podnikům a poslední seznamuje s činností Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Obsah

1.
Úvod
2.
Organizační složky státu
3.
Majetek státu
4.
Stručná charakteristika národního podniku
4.1.
Příklad národního podniku - Budějovický Budvar, národní podnik
5.
Stručná charakteristika státního podniku
5.1.
Příklady státních podniků
5.2.
Příklady státních fondů
6.
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
6.1.
Činnosti úřadu
6.2.
Personální zajištění
6.3.
Struktura majetku
6.4.
Financování Úřadu
6.5.
Právní zastupování státu
6.6.
Centrální registr státního majetku
6.7.
Smlouvy o poskytnutí příspěvku na individuální bytovou výstavbu
7.
Závěr

Úryvek

"1. Organizační složky státu
OSS jsou ministerstva a jiné správní úřady státu, Ústavní soud, soudy, státní zastupitelství, NKÚ, Kancelář prezidenta republiky, Úřad vlády ČR, Kancelář Veřejného ochránce práv, Akademie věd ČR, Grantová agentura ČR a jiná zařízení, o kterých to stanoví zvláštní právní předpis. Obdobné postavení jako OSS má Kancelář Poslanecké sněmovny a Kancelář Senátu.

OSS není PO. Je účetní jednotkou, pravidla financování upravují zvláštní právní předpisy. OSS může zřídit i ministerstvo (dále jen zřizovatel) po předchozím souhlasu ministerstva financí. Pro tyto účely použije majetek státu, se kterým je příslušný hospodařit on sám anebo jiná OSS. Součástí opatření o zřízení je zřizovací listina. Zřizovatel může rozhodnout opatřením změnit zřizovací listinu OSS, její předmět činnosti, organizační uspořádání a rozsah majetku státu, s kterým je příslušná hospodařit. OSS může zaniknout uplynutím doby, na kterou byla zřízena, anebo zrušením, o kterém rozhodl zřizovatel. Práva a závazky, které OSS vykonávala ke dni svého zániku, vykonává nadále zřizovatel. Rozhodne taky o dalším nakládání s majetkem, který byl OSS svěřen. Vznik, změna a zánik OSS se oznamují v Ústředním věstníku ČR. Pokud stát vystupuje jako účastník právních vztahů, je PO. Jménem sátu činí právní úkony vedoucí OSS.

2. Majetek státu
Využívá stát k plnění svých funkcí, k zajišťování veřejně prospěšných činností anebo pro účely podnikání.

Nabývání majetku je možné několika cestami – nabytí písemnou smlouvou, darovací smlouvou (bezúplatně nabytá nemovitá věc evidovaná v katastru nemovitostí), za úplatu (zabezpečení výkonu působnosti nebo činnosti). Ministerstva mohou nabývat za úplatu cenné papíry. Ostatní OSS nemohou nabývat cenné papíry ani majetkové účasti v jiných obchodních společnostech než akciových. Stát nabývá majetek též na základě zákona, děděním ze závěti, rozhodnutím příslušného orgánu a na základě mezinárodní smlouvy, kterou je stát vázán. Majetek musí být využíván účelně a hospodárně k plnění funkcí státu a k výkonu stanovených činností. OSS si počíná tak, aby svým jednáním majetek nepoškozovala a neodůvodněně nesnižovala jeho rozsah a hodnotu anebo výnos z tohoto majetku. OSS vede majetek v účetnictví a provádí jeho inventarizace. OSS pečuje o zachování majetku a jeho údržbu, jeho zlepšení nebo rozmnožení. Chrání jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením nebo zneužitím. OSS sleduje, zda dlužníci včas a řádně plní své závazky, a zejména včasným uplatněním a vymáháním práv stát zajišťuje, aby nedošlo k promlčení nebo zániku těchto práv. K majetku nelze zřídit zástavní právo. Stát může založit akciovou společnost. Závazky vzniklé z činnosti OSS jsou závazky státu. Majetek, se kterým hospodaří OSS, nemůže být předmětem insolvenčního řízení."

Poznámka

Součástí práce jsou tabulky o rozsahu cca 1 strany.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera26335
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse