Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Majetková a kapitálová struktura podniku

Majetková a kapitálová struktura podniku

Kategorie: Podniková ekonomika

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Obsah

Majetková a kapitálová struktura podniku - finanční zdroje, hospodářské prostředky. Rozvaha (bilance) podniku - aktiva (dlouhodobý majetek (dlouhodobý nehmotný majetek, dlouhodobý hmotný majetek, dlouhodobý finanční majetek), oběžný majetek (peněžní prostředky, pohledávky, zásoby), přechodná aktiva (náklady příštích období, příjmy příštích období, kurzové rozdíly aktivní, kurzové rozdíly pasivní)), pasiva (vlastní zdroje (základní kapitál, fondy, hospodářský výsledek), cizí zdroje (rezervy, závazky, bankovní úvěry), přechodná pasiva (výdaje příštích období, výnosy příštích období, kurzové rozdíly aktivní, kurzové rozdíly pasivní).

Majetková struktura - vymezení pojmu. Čím je dána majetková struktura podniku - odvětvím a typem podniku, finanční politikou podniku.

Dlouhodobý majetek - vymezení pojmu. Členění dlouhodobého majetku (nehmotný, hmotný, finanční).

Oběžný majetek - dvojí podoba (věcná, peněžní), vymezení pojmu. Likvidnost aktiv, likvidita podniku, optimální výše oběžného majetku.

Kapitálová struktura - vymezení pojmu, členění (vlastní, cizí kapitál), na čem závisí velikost podnikového kapitálu ( na velikosti podniku, stupni mechanizace, automatizace, robotizace, rychlosti obratu kapitálu, organizaci odbytu). Kolik kapitálu má mít podnik (překapitalizované a podkapitalizované podniky). Poměr mezi vlastním a cizím kapitálem. O co podnik musí usilovat - optimální kapitálovou strukturu, dbát na strukturu dluhů.

Vlastní kapitál - vymezení pojmu. Vlastní kapitál v podniku jednotlivce a v obchodní společnosti. Základní kapitál. Kapitálové fondy. Fondy ze zisku. Nerozdělený výsledek hospodaření. Co snižuje vlastní kapitál - ztráta běžného účetního období, neuhrazená ztráta z minulých let. Skutečná výše vlastního kapitálu.

Cizí kapitál - vymezení pojmu. Krátkodobý a dlouhodobý cizí kapitál - krátkodobý cizí kapitál (krátkodobé bankovní úvěry, dodavatelské úvěry, zálohy přijaté od odběratelů, půjčky, částky dosud nevyplacených mezd a platů, nezaplacené daně, výdaje příštích období, dlužné dividendy), dlouhodobý cizí kapitál (dlouhodobé bankovní úvěry, vydané podnikové dluhopisy, leasingové dluhy, rezervy). Důvody pro použití cizího kapitálu. Důvody, proč nepoužít cizí kapitál.

Oceňování majetku - druhy cen (pořizovací cena, cena pořízení, vlastní náklady, reprodukční pořizovací cena). Reálná a tržní hodnota. Oceňování hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku - odpisy (časové, výkonové, lineární, zrychlené, daňové, účetní). Oceňování dlouhodobého finančního majetku. Oceňování oběžného majetku - způsoby ocenění zásob (podle průměrných cen, metoda FIFO, metoda LIFO). Oceňování cizího a vlastního kapitálu.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera4166
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse