Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Majetková a kapitálová výstavba podniku

Majetková a kapitálová výstavba podniku

Kategorie: Podniková ekonomika

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Majetková struktura podniku - investiční majetek (hmotný, nehmotný, finanční investice), oběžný majetek (zásoby, pohledávky, finanční majetek, ostatní). Kapitálová struktura podniku - podle původu (vlastní kapitál (základní jmění, kapitálové fondy, fondy ze zisku, hospodářský výsledek z běžného roku), cizí kapitál (nebankovní (závazky vůči dodavatelům, zaměstnancům, přijaté zálohy, závazky za daně, pojištění, podnikové obligace), bankovní (krátkodobé (kontokorentní úvěr, eskontní úvěr, lombardní úvěr), dlouhodobé (hypotékární půjčka, emisní půjčka, úvěrový úpis)). Výběr kapitálu - podle velikosti firmy, tržeb, předmětu podnikání, podkapitalizování, překapitalizování. Zvýšení a snížení základního kapitálu. Optimální kapitálová struktura - respektují se základní faktory (náklady vyvolané užíváním příslušného druhu kapitálu, ekonomická výkonnost podniku (velikost a stabilita zisku), schopnost zachování svrchovanosti v řízení podniku). Optimální finanční struktura je - spojeno s minimalizací veškerých nákladů na jeho používání, v souladu s předpokládaným vývojem tržeb a zisku, v souladu s majetkovou strukturou podniku. Výnosy a náklady - kalkulace neúplných nákladů. Oceňování majetku podniku - aktiva (dlouhodobý majetek, zásoby, pohledávky), pasiva (základní kapitál, fondy, úvěry, obligace, závazky). Oceňování podniku jako celku - účetní metoda, substanční metoda, burzovní (tržní) metoda, výnosová metoda.

Obsah

1.
Majetková struktura podniku
2.
Kapitálová struktura podniku
3.
Výběr kapitálu
4.
Zvýšení a snížení základního kapitálu
5.
Optimální kapitálová struktura
6.
Optimální finanční struktura je
7.
Výnosy a náklady
8.
Oceňování majetku podniku
9.
Oceňování podniku jako celku

Úryvek

"Optimální kapitálová struktura

Sledujeme relaci mezi vlastním a cizím kapitálem, např. pomocí ukazatele zadluženosti.
Zadluženost = cizí zdroje celkem / celkový kapitál (pasiva)

Poměr vlastního a cizího kapitálu výrazně působí na hospodářskou a finanční stabilitu podniku i dosahovanou výnosnost vloženého kapitálu. Při vytváření finanční struktury musí podnik respektovat tyto základní faktory:
 náklady vyvolané užíváním příslušného druhu kapitálu
 ekonomickou výkonnost podniku (velikost a stabilita zisku)
 schopnost zachování svrchovanosti v řízení podniku

Náklady spojené s užíváním kapitálu jsou závislé na době splatnosti a riziku jeho použití z hlediska jak uživatele tak i investora (majitele kapitálu – akcionáře nebo věřitele).

Optimální finanční struktura podniku je takové složení zdrojů krytí (kapitálu), které je:
 spojeno s minimalizací veškerých nákladů na jeho používání
 v souladu s předpokládaným vývojem tržeb a zisku
 v souladu s majetkovou strukturou podniku"

Poznámka

Vypracovaná státnicová otázka.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera6238
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse