Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Majetková a kapitálová výstavba podniku - výpisky z přednášek

Majetková a kapitálová výstavba podniku - výpisky z přednášek

Kategorie: Podniková ekonomika

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o výpisky z přednášek malého a středního podnikání a zaměřuje se na majetkovou a kapitálovou výstavbu podniku. Vysvětluje důležité pojmy jako rozvaha, aktiva a pasiva včetně uvedení jejich složek, vlastní a cizí kapitál, pracovní kapitál. Dále naznačuje důvody pro použití cizího kapitálu a vysvětlena problematika finanční páky a daňového štítu.

Obsah

1.
Rozvaha
2.
Aktiva
2.1
Pohledávky za upsané vlastní jmění
2.2
Stálý majetek (=dlouhodobý, = investiční, = neoběžný)
2.3
Oběžný majetek
2.4
Ostatní majetek
2.5
Majetková struktura podniku
2.6
Likvidita aktiv
3.
Pasiva (=kapitál)
3.1
Kapitálová struktura
3.2
Vlastní kapitál
3.3
Cizí kapitál
3.3.1
Krátkodobý cizí kapitál:
3.3.2
Dlouhodobý cizí kapitál
3.4
Důvody pro použití cizího kapitálu
3.4.1
Projeví se finanční páka
3.4.2
Daňový efekt (štít)
3.5
Ukazatele kapitálové struktury – dle vlastního a cizího kapitálu
4.
Velikost podnikového kapitálu
5.
Problémy spojené s velikostí kapitálu
6.
Optimalizace míry zadluženosti
7.
Financování
8.
Běžné financování
9.
Pracovní kapitál (=provozní)
10.
Obratový cyklus peněz

Úryvek

"Aktiva
= majetek
= prostředky, které slouží k podnikání
= souhrn všech věcí, peněz, pohledávek a jiných majetkových hodnot, které slouží k podnikání
- na debetní straně rozvahy
- firma majetek ovládá, ale nemusí ho vlastnit
- členění aktiv: dle doby upotřebitelnosti v podniku, rychlosti přeměny majetku na peněžní prostředky

1) pohledávky za upsané vlastní jmění
- tvoří je nesplacené podíly, akcie

2) stálý majetek (=dlouhodobý, = investiční, = neoběžný)
- používá se v podniku déle než 1 rok
- nespotřebovává se najednou, ale opotřebovává se, mění svou věcnou podobu
- postupně přenáší svou hodnotu ve formě odpisů do nákladů podniku

- odpisy vyjadřují fyzické a morální opotřebení (př. technické zastarání kvůli pokroku vědy)
- zdrojem samofinancování: jsou zdrojem peněz
- představují náklad

- dělení stálého majetku:
a) hmotný investiční majetek
- movitý: stroje a zařízení
- nemovitý: budovy, stavby, pozemky
b) nehmotný investiční majetek – licence, patenty, firemní značka, knot-how, software,…
c) finanční majetek – cenné papíry dlouhodobého charakteru (př. státní dluhopisy, akcie)

3) oběžný majetek
- spotřebovává se najednou: celá jeho hodnota se zahrne do nákladů naráz
- snaha, aby obíhal co nejrychleji (jsou v něm vázány velké finanční prostředky)
a) zásoby
- materiál, nedokončené výrobky, hotové výrobky dosud neprodané, zboží (=výrobky, které podnik nakoupí a v nezměněné podobě prodá)
b) pohledávky = dosud neuhrazené faktury
c) peněžní prostředky – peníze na účtu, v hotovosti
d) krátkodobý finanční majetek – krátkodobé cenné papíry, vklady v bance

4) ostatní majetek
- náklady příštích období – př. předplacený nájem
- příjmy příštích období – př. provedené a dosud nefakturované služby

Majetková struktura podniku
- závisí na:
a) typu odvětví
- př. zemědělství = investičně náročné odvětví (stálý majetek)
- př. obchodní firmy více oběžného majetku
b) typu podniku
c) finanční politice podniku
- př. snaha snižovat náklady pomocí zaváděním nové techniky – roste podíl fixního majetku
d) životní fázi podniku

Likvidita aktiv
= schopnost aktiv přeměnit se na peněžní formu (nejlikvidnější peníze v hotovosti, na účtu, 2.stupeň: pohledávky, 3.stupeň: zásoby, zboží
- investiční majetek – málo likvidní"

Poznámka

Práce obsahuje tabulku.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera17656
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse