Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Majetkové daně

Majetkové daně


Kategorie: Daňová problematika, Právo

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce se na teoretické i praktické rovině zabývá majetkovými daněmi - daní darovací, dědickou a daní z převodu nemovitosti a přibližuje situaci s touto trojdaní v ČR. Teoretická část se zabývá nejdříve stručnou historií a společnými ustanoveními pro všechny tyto daně, poté daní darovací, dědickou a následně také daní z převodu nemovitosti. Pro jednotlivé daně dále podrobněji popisuje jejich předměty daně, poplatník, základ daně a v závěru autorka určuje osvobození od daně. Praktická část seminární práce přibližuje trojdaň v České republice.

Obsah

0.
Úvod
1.
Trojdaň
2.
Daň darovací
2.1
Poplatník a předmět daně
2.2
Základ daně
2.3
Osvobození od daně
3.
Daň dědická
3.1
Poplatník a předmět daně
3.2
Základ daně
3.3
Osvobození od daně
4.
Daň z převodu nemovitosti
4.1
Poplatník a předmět daně
4.2
Základ daně
4.3
Osvobození od daně
5.
Trojdaň v České republice
6.
Závěr
7.
Seznam použité literatury
8.
Seznam použitých zkratek
9.
Seznam příloh
10.
Přílohy
10.1
Tab. č.2.1. Sazby daně dědické a darovací u 1. skupiny osob
10.2
Tab. č. 2.2. Sazby daně dědické a darovací u 2. skupiny osob
10.3
Tab. č. 2.3. Sazby daně dědické a darovací u 3. skupiny osob

Úryvek

7. „Daň darovací
Tato daň se platí v případech, kdy obdarovaný (nabyvatel) nabyde bezúplatně majetek darováním.
7.1 Poplatník a předmět daně
Za poplatníka je považován obdarovaný, tzn. osoba, která dostává předmět daně. Označuje se jako nabyvatel. Poplatníkem také může být dárce, a to v případě, že je majetek darován do zahraničí.
Předmětem darovací daně je jakákoliv movitost nebo nemovitost. Zákon
č. 357/1992 Sb. upravuje velikost nabytí majetku takto:
„Byl-li movitý majetek nebo jiný majetkový prospěch bezúplatně poskytnut nebo bezúplatně nabyt v tuzemsku, předmětem daně darovací je veškeré nabytí tohoto majetku bez ohledu na státní příslušnost, pobyt nebo sídlo dárce nebo nabyvatele.
Byl-li movitý majetek nebo jiný majetkový prospěch bezúplatně poskytnut
a bezúplatně nabyt mimo tuzemsko, předmětem daně darovací je nabytí tohoto majetku, je-li nabyvatelem nebo dárcem fyzická osoba, která je občanem České republiky a má trvalý pobyt v tuzemsku, nebo právnická osoba, která má sídlo
v tuzemsku.
Za předmět daně se nepočítá:
a) důchody vyplacené na základě smlouvy o důchodu,
b) dotace, příspěvky a podpory ze státního rozpočtu, z rozpočtu územních
samosprávných celků, státních fondů nebo jiných peněžních fondů státu nebo územních samosprávných celků, jakož i z veřejných rozpočtů a jiných peněžních fondů cizího státu. To se netýká peněžních fondů spravovaných podnikatelskými subjekty,
c) prostředky poskytnuté pojišťovnami na zábranná opatření a prevenci,
d) prostředky poskytované z rozpočtu Evropské unie nebo z Národního fondu
atd.“
7.2 Základ daně
Základ daně je snížen o dluhy, které případně souvisí s darovaným majetkem. Základ daně snižuje také majetek, který je osvobozen od této daně
a samozřejmě také případná cla a daně, která se vybírají v případech, kdy je nutno majetek převést z ciziny. Daňové přiznání se podává do 30 dnů od toho dne, kdy „došlo k bezúplatnému nabytí movitého majetku nebo jiného majetkového prospěchu nebo byl poskytnut movitý majetek nebo jiný majetkový prospěch do ciziny nebo byla daňovému subjektu doručena smlouva o bezúplatném převodu vlastnictví k nemovitosti s doložkou o povolení vkladu do katastru nemovitostí nebo nabyla účinnosti smlouva o bezúplatném převodu vlastnictví k nemovitosti nebo
o bezúplatném zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni, která není evidována v katastru nemovitostí.“

Poznámka

Práce kompilačního charakteru s řádně označenými citacemi.
Práce obsahuje tabulky. Čistý text dosahuje cca 7,5 strany.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera19580
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse