Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Otázky k Bc. SZZk > > Makroekonomická rovnováha: výdajový model s multiplikátorem - otázky z ekonomie 13/22

Makroekonomická rovnováha: výdajový model s multiplikátorem - otázky z ekonomie 13/22Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Otázky k Bc. SZZk

Škola: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta, Ostrava 1

Charakteristika: Práce ze série vypracovaných státnicových otázek z mikroekonomie a makroekonomie analyzuje problém makroekonomické rovnováhy pomocí výdajového modelu s multiplikátorem. Předchozí část série naleznete zde Makroekonomická rovnováha: model AS-AD - otázky z ekonomie 12/22 a následující zde Inflace - otázky z ekonomie 14/22.

Obsah

Multiplikátor = „násobitel“
Cílem bude ukázat jak kolísání výdajů, ale i změny ve vládních nákupech zboží a služeb či změny v daních ovlivňují spotřebu a celkovou úroveň agregátních výdajů a tomu odpovídající rovnovážnou hodnotu produktu .

Snaží se vysvětlit, jak agregátní výdaje ovlivňují reálný důchod
Prvním teoretikem, jemuž se podařilo popřít platnost Sayova zákona trhů, podle něhož si nabídka vytváří svou vlastní poptávku a neumožňuje vznik krizí z nadvýroby, byl John Maynard Keynes , který naopak argumentoval faktem, že je to spíše (agregátní) poptávka, která určuje úroveň rovnovážné produkce.

Keynesův výdajový model byl vytvořen jako reakce na hospodářský vývoj na přelomu 20. - 30. let 20. století, kdy světovou ekonomiku postihla tzv. Velká deprese – do té doby nevídaný propad ekonomické aktivity, doprovázený prudkým růstem nezaměstnanosti.

Úryvek

1. Keynesův výdajový model
2. Spotřební výdaje domácností
3. Investiční výdaje soukromých firem
4. Rovnováha agregátních výdajů a reálného důchodu (dvousektorový model)
5. Vliv státních zásahů fiskální povahy a rozvinutý multiplikátor (třísektorový model)
6. Vliv zahraničního obchodu na makroekonomickou rovnováhu (čtyřsektorový model)

Poznámka

Součástí práce jsou grafy a tabulka o rozsahu cca 5 stran. Důležité informace jsou tučně značeny.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5139bdbc974e0.zip (58 kB)
Nezabalený formát:
Makroekonomicka_rovnovaha_vydajovy_model_otazky_eko_13.doc (219 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse