Makroekonomie

Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Rozsáhlá práce o makroekonomii shrnující informace ze skript od Prof. Ing. Miloše Macha, CSc. Práce obsahuje zejména tyto informace: Účinnost fiskální politiky ve třísektorovém modelu, Rovnováha trhu zboží a trhu peněz v modelu, IS-LM, Účinnost fiskální politiky v modelu IS-LM, Účinnost monetární politiky v modelu IS-LM, Čtyřsektorový model a AD v otevřené ekonomice, Mundell-Flemingův model při dokonalé kapitálové mobilitě, Měnové kurzy - teorie parity kupních sil a úrokových sazeb, Agregátní poptávka v uzavřené ekonomice a model IS-LM, Hlavní koncepty agregátní nabídky, Účinnost fiskální politiky v modelu AD-AS, Účinnost monetární politiky v modelu AD-AS, Trhy práce a nezaměstnanost, Phillipsovy křivky a AS, Inflace a model SP-DG, Ekonomický růst - růstové účetnictví v Solowově modelu.

Obsah

16.
Účinnost fiskální politiky ve třísektorovém modelu
a) Určení rovnovážné produkce v třísektorovém modelu
b) Rozpočet a úroveň rovnovážné produkce
17.
Rovnováha trhu zboží a trhu peněz v modelu IS-LM
18.
Účinnost fiskální politiky v modelu IS-LM
19.
Účinnost monetární politiky v modelu IS-LM
20.
Čtyřsektorový mode a AD v otevřené ekonomice
21.
Mundell-Flemingův model při dokonalé kapitálové mobilitě
22.
Měnové kurzy - teorie parity kupních sil a úrokových sazeb
23.
Agregátní poptávka v uzavřené ekonomice a model IS-LM
a) Agregátní poptávka a její charakteristika
24.
Hlavní koncepty agregátní nabídky
a) Obecné technické a ekonomické základy agregátní nabídky
b) Klasická křivka agregátní nabídky
c) Keynesiánská křivka krátkodobé agregátní nabídky - extrémní případ
d) Křivka krátkodobé agrefátní nabídky: Friedmanův model mylného vnímání cenové úrovně pracovníky
25.
Účinnost fiskální politiky v modelu AD-AS
26.
Účinnost monetární politiky v modelu AD-AS
27.
Trhy práce a nezaměstnanost
28.
Phillipsovy křivky a AS
29.
Inflace a model SP-DG
a) Nabídková inflace, resp. náklady tlačená inflace
b) Metody léčení inflace
30.
Ekonomický růst
a) Produkční funkce a neoklasický model dlouhodobého ekonomického růstu

Úryvek

"24. Hlavní koncepty agregátní nabídky

Teoretický koncept křivky agregátní nabídky je ve světové ekonomické literatuře velmi kontroverzním a jednotlivými proudy ekonomického myšlení byly vyvinuty odlišné křivky agregátní nabídky, jež kondenzují různá teoretická východiska jednotlivých škol.

Agregátní nabídkou rozumíme celkové množství produkce, které firmy a domácnosti nabízejí při daných mzdách a cenách v ekonomice. Firmy se rozhodují o vyráběném a nabízeném množství tak, aby maximalizovaly zisk: při tomto rozhodování musí vzít v úvahu ceny, za něž bude vyrobená produkce realizována, náklady na služby výrobních faktorů, zásobu kapitálu a dostupné technologie. Domácnosti se také rozhodují jaké množství práce nabízet: toto rozhodnutí je závislé na úrovni reálné mzdy. Křivka agregátní nabídky AS popisuje vzájemné vztahy mezi agregátní produkcí ekonomiky a cenovou úrovní.

4.2.1 Obecné technické a ekonomické základy agregátní nabídky
Budeme předpokládat, že všichni výrobci vyrábějí a nabízejí jeden druh produkce: tím agregujeme rozdílné výrobce a jejich produkci do konceptu agregátní nabídky. Výchozím bodem, z něhož zahájíme analýzu obecných technických a ekonomických základů agregátní nabídky je produkční funkce.

Produkční funkce
Ekonomika se skládá z velkého počtu firem, které používají práci N, kapitál K a meziprodukty, tj. materiál M a energii E, které jsou komplementy práce a kapitálu, aby vyrobily určité množství produkce Y. Práce, kapitál, materiál a energie jsou při výrobě statků a služeb používány vždy při určité úrovni technologie κ . Růst úrovně technologie značí, že určitá technologická zlepšení ve výrobním procesu vyúsťují do zvýšení produkce. Pro zjednodušení budeme předpokládat, že v ekonomice existuje jediná standardní produkcí funkce, která je aplikována všemi firmami v ekonomice. Lze psát: Y = Y (N, K, M, E, κ )
Z rovnice plyne, že produkce je funkcí používaného množství práce, kapitálu, materiálu a neryje a dané úrovně technologie.

Pro analýzu křivky agregátní nabídky budeme v dalším předpokládat krátké období, během něhož je zásoba kapitálu fixní. Tato zásoba kapitálu je determinována investicemi realizovanými v minulosti. Znamená to, že během tohoto krátkého období jsou veškeré fluktuace produkce způsobeny jen změnami velikosti pracovních vstupů (inputů) – počtu jednotek práce. Práce je tedy jediným variabilním faktorem.

Marginální produktivita práce MPN = Δ Y / Δ N
Marginální produktivita práce značí přírůstek produkce, jež je výsledkem přírůstku pracovního vstupu o jednotku. Marginální produktivita práce je kladná. Marginální produktivita práce klesá tím více, čím větší množství tohoto faktoru je používáno při fixovaném množství ostatních výrobních faktorů."

Poznámka

Práce obsahuje tabulky, vzorce a příklady.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera9156
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse