Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Makroekonomie - otázky k příjímacím zkouškám

Makroekonomie - otázky k příjímacím zkouškám

Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá makroekonomií. Věnuje se teoretickým přístupům, v rámci nichž uvádí keynesiánství, liberální teorie i teorie novější. Sleduje agregátní nabídku, základní makroekonomické cíle a proměnné a národohospodářské agregáty. Řeší otázky spotřebních výdajů, makroekonomické investiční poptávky, ekonomického růstu, cen a inflace. Všímá si Phillipsovy křivky, rozebírá problematiku hospodářské politiky a státního rozpočtu. Rozpracovává témata peněz a fiskální, monetární a vnější obchodní a měnové politiky.

Obsah

1.
Teoretické přístupy v makroekonomii
1.1.
Keynesiánství
1.2.
Liberální (klasická) teorie
1.2.1.
Monetarismus
1.2.2.
Ekonomie strany nabídky
1.3.
Novější teorie
2.
Agregátní nabídka
2.1.
Agregátní poptávka
2.2.
Makroekonomické modely
3.
Základní makroekonomické cíle a proměnné
3.1.
Makroekonomické cíle
3.2.
Makroekonomické proměnné
3.2.1.
HDP
3.2.2.
Zaměstnanost a nezaměstnanost
3.2.3.
Inflace (cenová úroveň)
3.2.4.
Zahraničně obchodní vztahy
3.3.
Makroekonomické nástroje
4.
Národohospodářské agregáty
4.1.
Metody měření
4.2.
Odvozené agregáty
4.3.
Problém indexu HDP (jeho nedostatky)
5.
Spotřební výdaje
5.1.
Utváření rovnováhy na základě keynesiánského modelu rovnováhy
6.
Makroekonomická investiční poptávka
6.1.
Makroekonomická determinanty
6.2.
Makroekonomická investiční funkce
7.
Ekonomický růst
7.1.
Tempo růstu
7.2.
Teorie podnikatelského cyklu
8.
Ceny a inflace
8.1.
Měření
8.2.
Podstata
8.3.
Důsledky inflace
9.
Phillipsova křivka
10.
Hospodářská politika
10.1.
Cíle hospodářské politiky
10.2.
Druhy hospodářských politik
10.3.
Nástroje hospodářské politiky
10.4.
Účinnost hospodářské politiky
11.
Státní rozpočet
11.1.
Výdaje a příjmy
11.2.
Deficit státního rozpočtu
12.
Fiskální politika
12.1.
Nástroje fiskální politiky
12.2.
Multiplikační efekt
12.3.
Expanzivní politika
12.4.
Restriktivní politika
13.
Peníze
13.1.
Vývoj
13.2.
Význam peněžní směny
13.3.
Likvidita
14.
Monetární politika
14.1.
Nástroje
14.2.
Cíle monetární politiky
14.3.
Centrální banka
14.4.
Komerční banky
14.5.
Nabídka peněz
14.6.
Poptávka po penězích
14.7.
Trh cenných papírů
15.
Vnější obchodní a měnová politika
15.1.
Měnový kurs
15.2.
Cíle a nástroje vnější obchodní a měnové politiky

Úryvek

"15) Vnější obchodní a měnová politika (VOMP)

- obchodní reguluje toky výrobků a služeb, které přecházejí hranice dané ekonomiky. Měnová reguluje toky kapitálu, které tyto hranice přecházejí. Regulace uvedených toků tvoří platební bilanci, tu se vláda snaží udržovat dlouhodobě vyrovnanou.
Pokud je vyrovnaný běžný účet platební bilance (obchodní) = vnější ekonomická rovnováha
Platební bilance je systematický statistický záznam všech ekonomických transakcí, uskutečněné mezi devizovými tuzemci a devizovými cizozemci.
Položkami platební bilance jsou:
- mezinárodní pohyb zboží podle jednotlivých komodit
- mezinárodní pohyb služeb
- mezinárodní pohyb důchodů
- mezinárodní pohyb transferů
- mezinárodní pohyb kapitálu
- změnu v devizových rezervách
- korigující položka kursových rozdílů

Měnový kurs - je cenou národní jednotky vyjádřenou v cizí národní měně, utváří se na devizovém trhu pod vlivem změny N a P příslušné měny. Podle vývoje kursu dělíme:
1) měnový kurs pohyblivý (plovoucí) - změna N a P bez institucionálních zásahů
2) měnový kurs ovlivňovaný (regulovaný) - CB kursovými intervencemi:
- kursy relativně fixní - malé výkyvy okolo centrálně stanoveného kursu
- kursy oscilující okolo stanovené úrovně ve vymezeném pásmu
- kursy v rámci řízeného neboli nečistého floatingu - zmírňují nadměrné výkyvy kursů

Cíle VOMP:
Konečné - cenová stabilita
- stabilita úrovně zaměstnanosti
Bezprostřední - dlouhodobě vyrovnaná platební bilance
- regulace měnového kursu

Nástroje VOMP:
Přímé (administrativní):
- kvóty - max objem zboží, který je možné v daném období importovat
- tarify - daně či poplatky, vybírané při dovozu
- vývozní subvence - podporu exportu domácí produkce - subvence nebo daňové úlevy
- zavádění neviditelných překážek dovozu - technické, hygienické, mravní či jiné normy
- administrativní ovlivnění či stanovení měnového kursu
ovlivňují objem exportu a importu a tím i objem domácího produkce, tím i reálny domácí produkt a dochází ke změně AS a změna rovnováhy agregátního trhu."

Poznámka

Práce má převážně heslovitou formu. Jedná se o vypracované otázky k přípravě na VŠ i pro studenty VŠ či studenty obchodních SŠ.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera10505
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse