Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Makroekonomie - přednášky

Makroekonomie - přednášky

Kategorie: Ekonomická teorie, Ekonomie

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje zpracované přednášky z makroekonomie. Zabývá se makroekonomií a jejími základními pojmy, účetnictvím národního důchodu, uvádí jednoduchý keynesiánský model určení rovnovážné produkce (důchodu). Rozebírá agregátní poptávku a nabídku, ekonomický růst a hospodářský cyklus, peníze, bankovní systém. Všímá si čtyřsektorového modelu určení rovnovážné produkce (důchodu), nezaměstnanosti a inflace. Nezapomíná na hospodářskou, monetární a fiskální politiku, které dále rozpracovává.

Obsah

1.
Makroekonomie a její základní pojmy
1.1.
Postavení makroekonomie v rámci obecné ekonomické teorie (OET)
1.1.1.
Předmět makroekonomie
1.1.2.
Význam makroekonomie
1.2.
Cíle a nástroje v makroekonomii
1.3.
Agregátní poptávka, nabídka a potencionální produkt
2.
Základní veličiny. Účetnictví národního důchodu
2.1.
Makroekonomický produkt a důchod
2.1.1.
Stacionární dvousektorový model
2.1.2.
Dvousektorová evoluční ekonomika
2.1.3.
Třísektorová ekonomika
2.1.4.
Čtyřsektorová ekonomika
2.2.
Hrubý domácí produkt, metody měření
2.3.
Gross domestic product (GDP) v tržních cenách, GDP v cenách výrobních faktorů
2.4.
GDP, čistý domácí produkt
2.5.
Hrubý národní produkt
2.6.
Národní, osobní a disponibilní důchod
2.7.
Měření produktu v čase – GDP reálný, GDP nominální
2.8.
Čistý ekonomický blahobyt
2.9.
Problémy mezinárodního srovnávání GDP
3.
Jednoduchý keynesiánský model určení rovnovážné produkce (důchodu)
3.1.
Charakteristika modelu rovnovážného výstupu
3.1.1.
Jednoduchý keynesiánský model
3.2.
Spotřební funkce, úsporová funkce a agregátní poptávka ve dvousektorové ekonomice
3.2.1.
Rovnovážný důchod a výstup
3.3.
Jednoduchý výdajový multiplikátor
3.3.1.
Multiplikační procesy
3.3.2.
Paradox spořivosti
3.4.
Třísektorový model
3.4.1.
Zdroje pro financování investic
4.
Agregátní poptávka, nabídka
4.1.
Agregátní poptávka
4.1.1.
Faktory působící na změnu křivky agregátní poptávky
4.2.
Agregátní nabídka v krátkém období
4.2.1.
Keynesovská teorie strnulých cen
4.2.2.
Krátkodobá makroekonomická rovnováha
4.3.
Agregátní nabídka v dlouhém období, přirozená míra nezaměstnanosti, potencionální produkt
4.4.
Agregátní nabídka v podmínkách pružných mezd
5.
Ekonomický růst a hospodářský cyklus
5.1.
Pojetí ekonomického růstu
5.2.
Mezinárodní srovnávání
5.3.
Zdroje ekonomického růstu
5.4.
Modely ekonomického růstu
5.4.1.
Thomas Maltus
5.4.2.
Neoklasický model
5.5.
Teorie hospodářského cyklu
5.6.
Fáze hospodářského cyklu
5.7.
Příčiny hospodářských cyklů
6.
Peníze
6.1.
Vývoj a formy peněz
6.2.
Poptávka po penězích
7.
Bankovní systém
7.1.
Komerční banky
7.2.
Tvorba bankovních peněz
7.3.
Centrální banka
7.4.
Trh peněz
7.4.1.
Institucionální a funkční složka bankovního systému
8.
Čtyřsektorový model
8.1.
Čtyřsektorový model určení rovnovážné produkce (důchodu)
8.2.
Mezinárodní obchod, absolutní a komparativní výhody
8.3.
Mezinárodní pohyb kapitálu
8.4.
Platební bilance
8.5.
Zahraniční dluh
8.6.
Měnový kurz a jeho determinanty
8.7.
Mezinárodní měnová soustava (chybí)
9.
Nezaměstnanost
9.1.
Podstata nezaměstnanosti
9.1.1.
Mikroekonomické příčiny nedobrovolné nezaměstnanosti
9.2.
Přirozená míra nezaměstnanosti (chybí)
9.3.
Typy nezaměstnanosti (chybí)
9.4.
Důsledky nezaměstnanosti (chybí)
10.
Inflace
10.1.
Podstata a formy inflace
10.1.1.
Měření inflace
10.1.2.
Neinflační růst cen
10.1.3.
Inflace z hlediska kvantitativního
10.2.
Příčiny inflace
10.2.1.
Inflace a mzdy
10.3.
Důsledky inflace
10.3.1.
Redistribuční efekt inflace
11.
Hospodářská politika
11.1.
Základní oblasti hospodářské politiky
11.2.
Cíle, nositelé a nástroje hospodářské politiky
11.3.
Stabilizační makroekonomická politika
11.4.
Keynesánská hospodářská politika
11.5.
Klasická hospodářská politika
12.
Monetární politika
12.1.
Nástroje monetární politiky
12.2.
Restriktivní monetární politika
12.3.
Expanzivní monetární politika
12.3.1.
Krátkodobé účinky expanzivní monetární politiky
13.
Fiskální politika
13.1.
Nástroje fiskální politiky
13.2.
Mechanismus působení

Úryvek

"ad 4.2 – Agregátní nabídka v krátkém období

= nejkontroverznější téma makroekonomie
srovnání nabídkové křivky v mikro a v makroekonomii:
- v mikroekonomii je křivka S rostoucí, neboť ↑ ceny výrobního substitutu znamená přesun výrobních faktorů na výrobu tohoto substitutu X ale v makroekonomii není co přesouvat, neboť ↑ cenové hladiny znamená růst cen všech výrobků v dané ekonomice
AS v krátkém období má rostoucí tvar – přímá úměra

Keynesovská teorie strnulých cen (AS při stabilních (fixních, strnulých) mzdách) – mzdy jsou fixní z důvodu kolektivních smluv, zásahů odborů a z důvodu vysokých nákladů na změnu mzdového systému
- ceny výrobků stanovovány přirážkou ke mzdovým nákladům (přirážka zahrnuje všechny ostatní náklady)
- časové období je krátké (SR) … krátkodobá nabídková křivka = SRAS
a) předpoklad: v ekonomice existuje velké množství nevyužitých výrobních faktorů (velká nezaměstnanost)

AD1 => AD2 … produkt se stává nerovnovážným -> dochází k čerpání zásob, výrobci začínají vyrábět více cenová hladina ovlivněna vývojem jednotkových N:
- vývojem mzdových sazeb (nominálních mezd – fixní)
- vývojem fyzického množství inputů, vstupů – do výroby zapojeny nevyužité kapitálové statky
- s rostoucí zaměstnaností budou mzdové sazby stále fixní => stabilní cenová hladina
(dokonale elastická nabídka – hovoříme o extrémní keynesově verzi)

b) další růst AD do AD3
- fixní kapitál plně využit, přijímáme další zdroje => ↓ mezní produktivity práce (začíná působit zákon klesajících výnosů => ↑ mzdových nákladů (při fixních mzdách) a růst přirážky => ↑ cenové hladiny => AS má rostoucí tvar
- v AD3 již zapojeny všechny zdroje"

Poznámka

Práce obsahuje velké množství grafů a schémat. Psáno heslovitou formou. Čistý text tvoří cca 45 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera10903
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse