Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Makroekonomie - přednášky

Makroekonomie - přednášky

Kategorie: Ekonomická teorie, Ekonomie

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce je přednáškami z makroekonomie. Zahrnují model IS-LM, křivku IS, křivku LM, účinky fiskální a měnové politiky v modelu IS-LM i grafické znázornění fiskální a monetární politiky. Předkládá témata alternativních tvarů křivky IS, modelu IS-LM s časovou strukturou úrokových sazeb (IS-ELM), model AS-AD, stranu poptávky a nabídky. Rozebírá model agregátní nabídkové křivky Miltona Friedmana, novou klasickou makroekonomii, novou keynesovskou ekonomii, IS-LM pro otevřenou ekonomiku, trh práce a Phillipsovu křivku a teorii ekonomického růstu.

Obsah

1.
Model IS-LM
1.1.
Předpoklady
1.2.
Transmisní mechanismus
2.
Křivka IS - trh výrobků a služeb
2.1.
Model důchod - výdaje
2.2.
Odvození křivky IS pomocí Hicksova kříže
2.3.
Algebraické vyjádření
2.4.
Odvození – formalizace vzorce pro IS
2.5.
Sklon křivky IS a které faktory jej ovlivňují
2.6.
Posuny křivky IS
2.7.
Nerovnováha na trhu výrobků a služeb
3.
Křivka LM - peněžní trh, trh finančních aktiv
3.1.
Grafické odvození
3.2.
Algebraické vyjádření
3.3.
Sklon křivky LM a které faktory jej ovlivňují
3.4.
Posuny křivky LM
3.5.
Nerovnováha na peněžním trhu a na trhu finančních aktiv
4.
Účinky fiskální a měnové politiky v modelu IS-LM
4.1.
Multiplikátory
4.2.
Multiplikátor fiskální politiky
4.3.
Multiplikátor monetární politiky
4.4.
Grafické znázornění
5.
Grafické znázornění fiskální politiky
5.1.
I. alternativní tvar LM
5.1.1.
Past likvidity
5.2.
II. alternativní tvar LM
5.2.1.
Situace klasický případ
5.3.
III. alternativní tvar LM
6.
Grafické znázornění monetární politiky
6.1.
I. alternativní tvar LM (situace past likvidity)
6.2.
II. alternativní tvar LM (situace klasický případ)
6.3.
III. alternativní tvar LM (kompromisní situace)
6.3.1.
Rozpory o účinnosti hospodářské politiky
7.
Alternativní tvary křivky IS
8.
Model IS-LM s časovou strukturou úrokových sazeb (IS-ELM)
8.1.
Typy úrokových měr používané v IS-ELM
8.1.1.
Syntetizující graf
8.2.
Dvě situace v rámci modelu IS-ELM
8.3.
Změna MP za předpokladu neměnné πe
8.4.
Změna πe za předpokladu neměnné MP
8.5.
Výnosová křivka
9.
Model AS-AD
10.
Strana poptávky
10.1.
AD
10.1.1.
Sklon
10.1.2.
Alternativní tvary AD (IS jako vertikála, LM jako horizontála)
10.1.3.
Názor neoklasiků
10.1.4.
Pigeův efekt a námitky proti němu
10.1.5.
Co posouvá celou křivku AD
10.1.6.
Nerovnovážné stavy
10.1.7.
Formalizace AD
11.
Strana nabídky
11.1.
AS
11.2.
Klasická teorie
11.3.
Efekty fiskální a měnové politiky v klasickém modelu
11.4.
Syntetizující graf
11.5.
Extrémně keynesovský pohled
11.5.1.
Proč si myslí, že by mohla mít AS křivka takovýto horizontální průběh
11.6.
Neokeynesovský pohled
11.6.1.
Syntetizující graf
11.7.
Efekty fiskální a měnové politiky v klasickém modelu
12.
Model agregátní nabídkové křivky Miltona Friedmana
12.1.
Adaptivní očekávání
12.2.
Asymetrie informací
12.3.
Shrnutí
12.4.
Důsledky pro hospodářskou politiku
13.
Nová klasická makroekonomie
13.1.
Obecné předpoklady
13.1.1.
Spojení mikroekonomie a makroekonomie
13.1.2.
Rovnovážnost modelů
13.1.3.
Dokonalá konkurence
13.1.4.
Hypotéza Ratex
13.2.
Model Roberta Lucase - peněžní koncepce
13.2.1.
Co to znamená pro měnovou politiku
13.3.
Nové reálné modely nové klasické ekonomie - model RST
13.3.1.
Ekonomický cyklus v modelu RBC
13.3.2.
Role peněz v ekonomii
14.
Nová keynesovská ekonomie
14.1.
Obecné předpoklady
14.2.
Některé modely
14.3.
Koncepce nominálních cenových a mzdových strnulostí
14.4.
Hypotéza explicitních cenových a mzdových kontraktů
14.5.
Hypotéza implicitních cenových a mzdových kontraktů
14.6.
Menu costs (paušální náklady cenového přizpůsobení - ceníkové náklady)
14.7.
Koncepce reálných cenových a mzdových strnulostí
14.8.
Modely vstup – výstup (entry – exit)
15.
IS-LM pro otevřenou ekonomiku
15.1.
Model IS-LM-BP
15.1.1.
Struktura platební bilance
15.1.2.
Čistý export
15.1.3.
Čistý příliv kapitálu
15.1.4.
Křivka BP
15.1.5.
Režimy devizových kurzů
15.2.
Několik situací, na kterých se naučíme jakým způsobem je nutné postupovat při hodnocení účinnosti hospodářské politiky v modelu IS-LM-BP
15.2.1.
Případ Mundelova-Flemingova modelu
15.2.2.
Případ s nulovou mobilitou kapitálu
15.2.3.
Případ s rostoucí křivkou BP
16.
Trh práce a Phillipsova křivka
16.1.
Trh práce – nabídka a poptávka
16.1.1.
Individuální nabídka práce
16.2.
Phillipsova křivka
16.2.1.
Historická verze – mzdová podoba
16.2.2.
Dnešní verze – cenově inflační podoba
16.2.3.
Třetí verze – verze M. Friedmana a E. Phelpse
16.3.
Vztah mezi Phillipsovou křivkou a modelem AS-AD
16.4.
Taylorova křivka
17.
Teorie ekonomického růstu
17.1.
Neoklasický model ekonomického růstu
17.1.1.
Předpoklady modelu
17.2.
Produkční funkce – tj. nabídková strana v ekonomice
17.2.1.
Další usnadnění modelu
17.2.2.
Sklon produkční funkce
17.3.
Poptávková strana v ekonomice
17.3.1.
Investice
17.4.
Faktory, které mohou způsobit změnu stálého stavu (potenciálu)
17.4.1.
Míra úspor v ekonomice
17.4.2.
Tempo růstu obyvatel n
17.4.3.
Technologický pokrok

Úryvek

"Faktory, které mohou způsobit změnu stálého stavu (potenciálu)
1. Míra úspor v ekonomice
jestliže se Robinson rozhodne, že ze svého důchodu více uspoří a méně spotřebuje
z dlouhodobého hlediska je velmi pozitivní, protože pokud se zvýší mezní sklon k úsporám, posouvá to investiční funkci směrem vzhůru
původní rovnováha se posouvá příznivým směrem (viz. graf), protože hrubé investice jsou větší než amortizace a zbývá tak na navýšení kapitálu
2. Tempo růstu obyvatel n
jestliže vzroste počet obyvatel v ekonomice, poklesne tím množství kapitálu na osobu
pak při konstantní míře amortizace, aby bylo dosaženo původního množství kapitálu na osobu, jsou zapotřebí větší investice:
na obnovu opotřebeného kapitálu (restituční investice)
na dovybavení na původní úroveň (i pro ty dodatečné pracovníky, kteří přibyli)
hrubé investice nepostačují k tomu aby pokryly potřebu restitučních investic, tj. čisté investice zde budou záporné, bude docházet k redukci kapitálu
graficky se zvýší se sklon amortizační linie
vznikne nový stálý stav, který bude charakterizován nižší úrovní kapitálu na hlavu a nižším produktem na hlavu
3. Technologický pokrok
Solow ho definoval jako veškerý růst produktu, který nepřipadá na růst K a L (tj. to, co zbude poté, co od nárůstu ekonomiky odečteme vliv kapitálu a vliv práce je pokrok)
když v našem případě dojde ke zlepšení technologie, znamená to, že i při stávajícím množství výrobních faktorů je ekonomika schopna dosáhnout vyšší úrovně produktu
produkční funkce se tedy posune na vyšší úroveň (viz. graf) a vzroste produkt
toto je ale pouze mezistupeň celkového efektu
jestliže totiž vzroste produkt (důchod) ekonomiky, tak při konstantním mezním sklonu k úsporám, porostou úspory
dochází tak také k nárůstu investiční funkce
tzn. dojde k akumulaci kapitálu, která když se promítne na novou produkční křivku – ještě více zvýší hospodářský produkt
jsou to dva efekty, které se sčítají

shrnutí:
existuje několik faktorů, které mohou ovlivnit stálý stav ekonomiky
mohou jej sice ovlivnit, ale nemohou být používány dlouhodobě systematicky
brzdit tempo růstu populace – nesmysl, nelze provádět jako aktivní opatření
míra úspor – nelze nařídit, navíc nemůže růst donekonečna
jediný faktor, který může dlouhodobě zvyšovat stálý stav ekonomiky je technologický pokrok

tento model má velkou nevýhodu:
propaguje technologický pokrok, ale nijak ho nevysvětluje, bere jej jako exogenní veličinu, která přijde odněkud zvnějšku"

Poznámka

Práce má formát na šířku. Obsahuje tabulky a velké množství grafů. Čistý text tvoří cca 42 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera13602
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse