Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Makroekonomie - přednášky

Makroekonomie - přednášky

Kategorie: Ekonomická teorie, Ekonomie

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o zpracovaný soubor 12 přednášek, které jsou zaměřeny na makroekonomii a věnují se vysvětlení pojmů a jevů jako makroekonomický produkt a důchod, celé výdaje, agregátní poptávka a nabídka, ekonomický růst, peníze a jejich trh, hospodářské cykly, nezaměstnanost, inflace, princip světové ekonomiky, v neposlední řadě se věnují také popisu vnější ekonomické rovnováhy a měnové politiky. Každá z přednášek je zpracované v rozsahu 3 až 7 stran.

Obsah

1.
Úvod do makroekonomie
a) Vztah mikroekonomie a makroekonomie
b) Makroekonomické subjekty
c) Základní makroekonomické veličiny
d) Stabilizační politika
2.
Makroekonomický produkt a důchod
a) Makroekonomický výstup
b) Přidaná hodnota
c) Základní makroekonomické identity
3.
Celkové výdaje a produkt
a) Charakteristika modelu
b) Dvousektorový model
c) Třísektorový model
d) Čtyřsektorový model
4.
Agregátní poptávka a nabídka
a) Křivka agregátní poptávky (AD)
b) Křivka agregátní nabídky (AS)
5.
Ekonomický růst
a) Pojetí ekonomického růstu
b) Zdroje ekonomického růstu
c) Růstové účetnictví
d) Modely ekonomického růstu
e) Prorůstová politika
6.
Peníze a trh peněz
a) Formy a funkce peněz
b) Centrální banka, komerční banky
c) Tvorba peněz, multiplikovaná expanze bankovních depozit
d) Trh peněz
7.
Hospodářské cykly
a) Charakteristika cyklu, mechanismus cyklu
b) Důsledky hospodářských cyklů
8.
Nezaměstnanost
a) Definice nezaměstnanosti a její měření
b) Formy a příčiny nezaměstnanosti
c) Důsledky nezaměstnanosti
9.
Inflace
a) Definice inflace a její měření
b) Příčiny skryté inflace
c) Inflace a nezaměstnanost, Philipsovy křivky
10.
Světová ekonomika
a) Otevřenost ekonomiky
b) Teorie mezinárodního obchodu, komparativní výhody
c) Měnový trh a měnový kurz
11.
Vnější ekonomická rovnováha
a) Obchodní a platební bilance, zahraniční zadluženost
b) Vyrovnaná platební bilance, příčiny a důsledky vnější nerovnováhy
c) Mechanismus udržování vnější rovnováhy
12.
Měnová politika
a) Hospodářská politika
b) Nástroje a cíle měnové politiky
c) Monetaristický přístup k měnové politice
d) Keynesiánský přístup k měnové politice
e) Alternativní přístupy k měnové politice

Úryvek

"12. MĚNOVÁ POLITIKA

– pro vysvětlení začneme od hospodářské politiky – pod kterou spadá i oblast MĚNOVÉ POLITIKY

Hospodářská politika
Cíle
– hlavní cíl: uspokojení potřeb (neurčitý cíl)
– dílčí cíle:
1. ekonomický růst (měřitelné – přírůstek HDP, stálé ceny)
2. zaměstnanost (měřitelné - míra nezaměstnanosti)
3. cenová stabilita (měřená mírou inflace – čím je menší, tím víc koupím)
4. snaha o vyrovnanou celkovou platební bilanci (měřená saldem běžného účtu platební bilance – když je přebytkový, je to dobré; když je schodkový, musím dovézt méně ze zahraničí a něco tam vyvézt)
– musím mít jasné subjekty hospodářské politiky
– aktivní subjekt (ten, který může do h.p. mluvit kdo může cíle a nástroje určovat):
a. subjekt s přímou rozhodovací pravomocí
b. subjekt bez přímé rozhodovací pravomoci – musí něco udělat přes a. (např. odborové organizace – přes poslance, nebo vyhlásí stávku; zaměstnavatelské svazy – podnikatelské, hospodářské (často konflikty mezi svazy) – přes poslance; veřejné mínění – petice, shromáždění (v ČR je jich málo)

Oblasti působení
– několik oblastí působení:
a. MĚNOVÁ POLITIKA – rozhodující oblast hospodářské politiky - liberální přístup
b. FISKÁLNÍ (ROZPOČTOVÁ) POLITIKA – významnější je keynesiánský přístup
c. důchodová politika – je třeba ovlivňovat vytváření důchodů (ekonomové to neřeší)
d. sociální politika – někdy se spojuje s důchodovou (může jí pomáhat i ji podrývat); sociální dávky jsou vysoké » malá motivace k práci (někdy je v konfliktu i s rozpočtovou)
e. ZAHRANIČNÍ POLITIKA a obchodní politika

Nástroje
– 2 velké skupiny:
1. přímé – příkazy (konkrétní rozhodnutí » příkazová ekonomika » nepatří to moc do tržní ekonomiky); působí okamžitě; termínovaná opatření jsou konkrétně stanovená a následně sankcionovaná (musíme přesně znát problém » rozhodnutí centrální banky, že např. někomu odebere bankovní licenci); v ČR se dají přímé nástroje lehce obejít
2. nepřímé – důležitější; vytváří podmínky pro chování subjektů; podmínky jsou jednotné pro všechny (např. úroková sazba); působí dlouhodoběji. podmínky se musí zaběhnout, subjekty si musí zvyknout; diskontní sazba » banky (úroková sazba); nedají se obcházet; všichni se přizpůsobují"


Poznámka

Práce obsahuje schémata, grafy a tabulky.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera8656
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse