Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > Makroekonomie - skripta VŠB-TU Ostrava

Makroekonomie - skripta VŠB-TU Ostrava

Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta, Ostrava 1

Charakteristika: .

Obsah

Autory těchto skript jsou Jan Frait, Roman Zedníček a kolektiv.

Pro názornost přikládáme obsah skript:

1.
Makroekonomie
2.
Měření důchodu a cenové hladiny
2.1
Hrubý domácí produkt (GDP)
2.2
Národohospodářský koloběh toků příjmů a výdajů
2.3
Metody měření GDP
2.4
Makroekonomické ukazatele odvozované z GDP
2.5
Měření cenové hladiny
2.6
Význam měření reálného GDP

3.
Jednoduchý keynesiánský model určení důchodu
3.1
Dvousektorový model důchod-výdaje
3.2
Státní výdaje a třísektorový model
3.3
Zahraniční obchod a čtyřsektorový model

4.
Agregátní poptávka a agregátní nabídka
4.1
Agregátní poptávka
4.2
Agregátní nabídka
4.3
Potenciální produkt, přirozená míra nezaměstnanosti a dlouhodobá agregátní nabídka
4.4
Neoklasická a keynesiánská ekonomie v modelu AS-AD
4.5
Makroekonomická rovnováha v modelu AS-AD

5.
Peníze a jednoduchý peněžní multiplikátor
5.1
Definice peněz
5.2
Funkce peněz
5.3
Monetární agregáty
5.4
Proces tvorby bankovních depozit

6.
Teorie peněz
6.1
Poptávka po penězích
6.2
Klasická peněžní teorie
6.3
Monetarismus
6.4
Funkce poptávky po reálných peněžních zůstatcích

7.
Centrální bankovnictví, peněžní zásoba a monetární politika
7.1
Monetární báze a peněžní multiplikátor
7.2
Řízení peněžní zásoby centrální bankou
7.3
Rovnováha na trhu peněz a determinace úrokové sazby
7.4
Monetární politika centrální banky
7.4.1
Peníze a krátkodobá makroekonomická rovnováha
7.4.2
Změny peněžní zásoby a změny nominální úrokové sazby
7.4.3
Dilema centrální banky

8.
Peníze v otevřené ekonomice a teorie devizového kursu
8.1
Devizový trh
8.2
Determinace devizového kursu v krátkém období
8.3
Systémy devizových kursů
8.4
Determinace devizového kursu v dlouhém období
8.5
Historický vývoj mezinárodního měnového systému
8.6
Pevné devizové kursy, monetární politika a domácí cenová hladina

9.
Fiskální politika, deficit státního rozpočtu a veřejný dluh
9.1
Státní příjmy a výdaje, rozpočtový deficit
9.2
Fiskální politika v jednoduchém keynesiánském modelu
9.3
Deficit státního rozpočtu a vytěsňovací efekt
9.4
Nabídkově orientovaná fiskální politika
9.5
Veřejný dluh

10.
Model IS-LM
10.1
Trh zboží a služeb, agregátní výdaje a úroková sazba
10.2
Křivka IS
10.3
Rovnováha na trhu peněz a trhu finančních aktiv
10.4
Křivka LM
10.5
Rovnováha na trhu zboží a služeb a trhu peněz

11.
Nezaměstnanost
11.1
Co je nezaměstnanost
11.2
Měření nezaměstnanosti
11.3
Typy nezaměstnanosti
11.4
Přirozená míra nezaměstnanosti
11.5
Trh práce a mobilita pracovní síly
11.6
Příčiny nezaměstnanosti
11.7
Přínosy a náklady nezaměstnanosti

12.
Inflace
12.1
Měření cenové hladiny
12.2
Inflace a hodnota peněz
12.3
Použití modelu AS-AD k určení míry inflace
12.4
Inflace a inflační očekávání

13.
Inflace, nezaměstnanost a důchod
13.1
Keynesiánské pojetí Phillipsovy křivky
13.2
Friedmanova verze Phillipsovy křivky
13.3
Nová klasická makroekonomie

14.
Hospodářský cyklus
14.1
Základní kategorie teorií hospodářského cyklu
14.2
Neoklasicky orientované teorie hospodářského cyklu
14.3
Keynesiánsky orientované teorie hospodářského cyklu

15.
Teorie růstu
15.1
Obecná problematika ekonomického růstu a rozvoje
15.3
Neoklasické teorie růstu
15.4
Solowův model bez technického pokroku
15.5
Solowův model s technickým pokrokem

16.
Platební bilance
16.1
Kategorie platební bilance
16.2
Mezinárodní tok zboží, služeb a kapitálu a domácí ekonomika
16.3
Vyrovnávání bilance na běžném účtu a platební bilance
16.4
Automatický vyrovnávací mechanismus v systému pevných kursů
16.5
Přizpůsobování platební bilance v systému plovoucích kursů

Úryvky:
..."Učební text Makroekonomie je zaměřen na makroekonomickou teorii a navazuje na text Obecná ekonomie I. (Březinová, O.; Frait, J.; Kulhánek, L.; Ekonomická fakulta VŠB Ostrava, 1993), který se zabýval především mikroekonomické teorii. Tento učební text vychází z poznatků, které jsou standardní součástí tradičních učebnic ekonomie
používaných v zahraničí či České republice. Má pomoci zejména posluchačům I. ročníku ekonomické fakulty k zvládnutí základních pojmů makroekonomie. Oproti učebnicím základních kursů ekonomie však tento učební text obsahuje některé pasáže, které mají
náročnější charakter a patří spíše do středně pokročilých kursů makroekonomie. Proto mohou vyučíjící dle vlastního uvážení některé části u základního kursu vynechat a doporučit je výrazně zainteresovaným studentům."...

..."Ekonomická teorie člení nezaměstnanost do několika typů. Nejméně problematickým typem nezaměstnanosti je frikční nezaměstnanost (UF), která zahrnuje lidi, kteří právě mění zaměstnání. Patří sem i ti, kdo si poprvé hledají práci nebo sezónní pracovníci. Frikční nezaměstnanost je dočasná nezaměstnanost spojená s přizpůsobováním v měnící se dynamické ekonomice. Vzniká z mnoha důvodů - např. noví pracovníci potřebují
čas, aby si našli práci, někteří dělníci opustí práci, aby se poohlédli po něčem lepším a někteří jsou nezaměstnaní kvůli dočasným potížím (dočasné uzavření automobilky, která zavádí nový model).
Frikční nezaměstnanost je prakticky nevyhnutelná (vláda by musela např. nutit lidi, aby přijali první zaměstnání). Je do určité míry i žádoucí, protože lidé mohou chtít nějaký čas věnovat hledání práce. Takový čas může být dobře využit, protože první dostupné místo může být úplně nevyhovující. Nechat lidi hledat si lépe placenou, produktivnější práci není dobré jen pro ně samotné, ale přispívá to také k celkové efektivnosti
ekonomiky."...

Úryvek

.

Poznámka

Vydání druhé (první vydání McProm 1994).
Práce je rozdělena na jednotlivé soubory - samostatné kapitoly.
Tato skripta jsou vhodná jako studijní materiál pro rozšiřujícíc kurzy makroekonomie na ekonomických fakultách.
Materiál je ve formátu .pdf.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera3750
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse