Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Makroekonomie - vybrané problémy ekonomiky (trh práce, inflace, ekonomický růst) - výpisky z přednášek

Makroekonomie - vybrané problémy ekonomiky (trh práce, inflace, ekonomický růst) - výpisky z přednášek

Kategorie: Ekonomická teorie

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje výpisky z přednášek kurzu makroekonomie. Formou souvislého textu seznamuje s komplexním modelem IS-LM-BP, který popisuje chování celé ekonomiky z pohledu keynesovské ekonomie. Zaměřuje se rovněž na model AS – AD, tento model používají všechny ekonomické školy, např. keynesovské, extrémní keynesovské, monetaristické, neoklasické apod. Dále uvádí vybrané problémy ekonomiky, zejména popisuje trh práce, inflaci a cenovou hladinu, i ekonomický růst.

Obsah

1.
Model IS – LM – BP
1.1.
Vyrovnávací proces
1.2.
Dvousektorová ekonomika
1.3.
Odvození správné výše produktu
1.4.
Odvozování podmínky rovnováhy celé ekonomiky
2.
Třísektorový model
2.1.
Rozdíly od dvousektorové ekonomiky
2.2.
Podmínky rovnováhy třísektorové ekonomiky
2.3.
Rozdíl mezi 2sektorovou a 3sektorovou ekonomikou
2.4.
Rozlišujeme dvě identity
2.5.
Pomocí těchto výsledků zkoumáme dopady, dané změnou veličin
2.5.1.
Změna ve vládních výdajích a jaký dopad bude mít na rovnovážný produkt
2.5.2.
Změna TA na rovnovážný produkt
2.5.3.
Multiplikátor vyrovnaného rozpočtu
2.6.
Vládní rozpočet
2.7.
Trh finančních aktiv – křivka LM
2.7.1.
Základní vlastnosti křivky LM
2.7.2.
Fázový diagram
3.
Účinnost hospodářské politiky
3.1.
Fiskální politika
3.2.
Monetární politika
4.
Otevřená ekonomika ( v modelu IS-LM-BP)
4.1.
Trh finančních aktiv (křivka LM)
4.2.
Trh zboží a služeb (křivka IS)
4.3.
Trh zahraniční
4.4.
Situace dokonalé kapitálové mobility
4.5.
Způsoby ustanovování měnového kurzu v dlouhém období
4.6.
J – křivka
4.7.
Jak bude měnový kurz ovlivňovat zahraniční obchod?
4.8.
Odvození podmínky (Marshal-Lernerova), za které se podaří vytvořit přebytek
5.
Model AS - AD
5.1.
Základní vlastnosti křivky AD
5.2.
Piguův efekt
5.3.
Klasický přístup
5.4.
Agregátní nabídky – AS (model AS - AD)
6.
AS modely
6.1.
Klasická křivka AS
6.2.
Obecně technické základy AS
6.3.
Charakteristika trhu práce
6.4.
Klasická křivka AS
6.4.1.
Dopad fiskální a monetární politiky při klasické AS
6.5.
Keynesiánská křivka AS (extrémní případ)
6.5.1.
Dopady fiskální a monetární expanze
6.6.
Keynesiánská křivka AS za předpokladu fixní nominální mzdy
6.6.1.
Dopady fiskální a monetární expanze
6.7.
Friedmanův model mylného vnímání cenové úrovně
6.8.
Lucasova křivka AS (model nedokonalých informací)
6.8.1.
Dopady monetární a fiskální politiky
7.
Teorie reálného ekonomického cyklu
8.
Trh práce
8.1.
Poptávka po práci
8.2.
Nabídka práce
8.3.
Tvar AS práce
8.4.
Nová keynesiánská ekonomie
8.5.
Nezaměstnanost
8.6.
Insiders - outsiders model
8.7.
Teorie Phillipsovy křivky
8.7.1.
Modifikovaná Phillipsova křivka
8.8.
Racionální očekávání
8.9.
Odvození proměnné – dynamická agregátní nabídka
9.
Inflace
9.1.
Model SP – DG
9.2.
Křivka DG

Úryvek

"Trh práce
Cílem kapitoly je odvození hladkého neoklasického modelu trhu práce a vysvětlení příčiny nezaměstnanosti z různých důvodů.

Hladký neoklasický model trhu práce
Předpoklady:
1) mzdy jsou flexibilní, ceny taktéž
2) předpokládáme krátké období – jediný variabilní faktor je práce
3) mezní produkt všech pracovních sil je stejný – nerozlišujeme mezi profesemi.
Nabídku práce tvoří domácnosti, w = nominální mzdová sazba, IH = příjem domácností za poskytnutou práci.
Firmy zvažují při svém chování na trhu práce celkové N, TW = celkové náklady firem, firma zvažuje také celkové příjmy = cenová hladina krát množství reálně vyrobených jednotek. Dále předpokládáme, že celkový zisk firem TP = celkový příjem z výroby (TR) – celkové N (TW).
Budeme odvozovat poptávku po práci, nabídku práce a když tyto 2 veličiny spojíme, můžeme vysvětlit, jak se konstruuje rovnovážná mzdová sazba.
Předpoklad – veškerý příjem domácností je tvořen mzdami, veškeré náklady firem je tvořen mzdovými N. Budeme také předpokládat uzavřenou ekonomiku! Firma sama o sobě není nic, firmy jsou vlastněny domácnostmi. Kromě mezd domácností je celkový důchod tvořen rozděleným ziskem.

Poptávka po práci
Mezní produkt práce – produkce vyrobená dodatečně zapojenou jednotkou práce. – klesající produkční fce (horní levý obrázek)– s růstem práce dochází k nárůstu produktu, ale vždy o méně a méně. Mezní produkt práce je klesající (levý spodní obrázek). Poté jsme odvodili, že firmy se snaží maximalizovat zisk, při této snaze se snaží optimalizovat úroveň zaměstnanosti ve firmě – firmy zvažují přínosy a N – přínosem je mezní produkt práce, N je reálná mzda. Když firma zjistí, že reálná mzda je větší než mezní produkt – tak ho propustí. Když je tomu naopak – firma přijme dalšího zamce. Když reálná mzda = mezní produkt práce – stav optimální úrovně zaměstnanosti ve firmě. Do grafu mezního produktu můžeme připsat další veličinu (w/P). Křivka poptávky je shodná s křivkou mezního produktu práce a je klesající. Poklesem reálné mzdy dochází k poklesu reálných N firem a tím pádem k růstu množství práce. V každém bodě na křivce poptávky po práci je splněna podmínka, že reálná mzdová sazba = meznímu produktu práce. Geometrický součet individuálních křivek po práci = křivka agregátní poptávky po práci – tyto křivky mají shodný tvar.

AD a AD po práci je něco jiného. Čím nižší jsou N firmy, tím vyšší je ochota firmy poptávat práci.

Nabídka práce
AD práce a individuální nabídka práce nejsou totožné – ani tvarem.
Začneme odvozovat individuální nabídku práce. Domácnost, když nabízí práci, tak ztrácí volný čas. Plusem pro domácnost je spotřeba, která vyplývá z reálné mzdové sazby. Celková mzda = počet hodin x mzdová sazba.
Indiferenční analýza – popisuje chování a rozhodování o spotřebě, výstupu. na ose x je nabídka práce (= ztráta volného času), osa y = spotřeba. IC mají rostoucí tvar. IC = znázorňuje takové kombinace spotřeby a spotřeby volného času, které přináší domácnosti stejný užitek."

Poznámka

V práci je použito množství zkratek. Je psána spíše formou souvislého textu.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera15730
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse