Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Malé a střední podnikání - přednášky

Malé a střední podnikání - přednášky

Kategorie: Podniková ekonomika

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Přednášky se zaobírají malým a středním podnikáním. Všímají si jejich přínosů i omezení, rozebírají možnosti financování a podrobně se rozepisují o investiční činnosti. Věnují se dotacím z EU, charakterizují finanční analýzu podniku a vymezují základní ukazatele. Dále seznamují s problematikou klastrů, včetně jejich vzniku a forem financování, a v závěru přibližují principy Regionálního podpůrného zdroje.

Obsah

1.
Malé a střední podnikání (MSP)
1.1.
Základní pojmy
1.2.
Přínosy
1.3.
Omezení
1.4.
Pozice českých MSP v EU
1.5.
Budoucnost
1.6.
Přírodní, společenské, politické, technické podmínky
2.
Financování
2.1.
Druhy
2.1.1.
Krátkodobé
2.1.2.
Dlouhodobé
2.2.
Obratový cyklus
2.3.
Cash flow
3.
Investiční činnost
3.1.
Klasifikace investic a investičních projektů
3.2.
Specifika investičního rozhodování
3.3.
Zdroje financování investic
3.3.1.
Interní, externí, ostatní
3.4.
Příprava a realizace investičního projektu
3.5.
Hodnocení investičních projektu
3.6.
Ukazatelé statistické
3.7.
Ukazatelé dynamické
4.
Dotace
4.1.
Evropské fondy
4.2.
Operační programy
4.3.
Prioritní osy a oblasti podpory
4.4.
Postup získávání podpory
4.5.
Projektový záměr
4.6.
Studie proveditelnosti
4.7.
Zásady způsobilosti výdajů
4.8.
Povinné přílohy, základní údaje
5.
Komplexní finanční analýza podniku
5.1.
Hlavní úkoly
5.2.
Výkaz zisků a ztrát
5.3.
Výkaz o tvorbě a použití peněžních prostředků
5.4.
Vzájemná provázanost
5.5.
Úskalí
5.6.
Ukazatelé
5.7.
Souhrnné indexy hodnocení
6.
Clustry
6.1.
Integrační tendence v podnikání MSP
6.2.
Postupné řetězení
6.3.
Podnikatelské sítě
6.4.
Klastry
6.5.
Vznik externalit
6.6.
Definice dle Portera, dle OECD, dle Evropské komise
6.7.
Základní typy klastrů
6.8.
Postup tvorby klastru
6.8.1.
Životní cyklus
6.8.2.
Právní formy
6.9.
Vznik klastrů a regionální rozvoj
6.10.
Klastry a vysoké školy
6.11.
Facilitátor klastru
6.12.
Klastry a konkurenceschopnost
6.13.
SWOT analýza
6.14.
Přínosy klastrů
6.15.
Deset důvodů proč být v klastru
6.16.
Financování
7.
Regionální podpůrný zdroj (RPZ)
7.1.
Principy, orgány
7.2.
Mikroúvěr
7.3.
Regionální úvěr
7.4.
Podpora EU
7.5.
Českomoravská záruční a rozvojová banka
7.6.
Výhody

Úryvek

"Budoucnost MSP
- určována z velké části rozvojem jejich společenského a ekonomického prostředí
- jak je jednotlivý MSP vypořádá s rámcovými podmínkami, závisí na jeho schopnostech reagovat
- schopnost reakce se skládá ze dvou komponentů – flexibilita a specializace na konkrétně prognostikovaný budoucí vývoj
- pro budoucnost MSP bylo a bude vždy důležité, aby se podnikateli staly ty osobnosti, které budou mít schopnost vypořádat se intenzivně a důsledně s možnými vývojovými trendy v budoucnosti
- základní faktory, které by s ohledem na prognózy vývoje mohly mít na MSP pozitivní nebo negativní vliv – přírodní základy, společnost, technika, trh

Přírodní podmínky
- považovány téměř výlučně aspekty zásobování surovinami nebo výchozími substancemi
- přírodní podmínky stanoví také hranice pro likvidaci odpadu nebo vedlejších produktů výroby
- MSP – podnikatelsko-politická rozhodnutí jsou silně decentralizována. Decentralizace rozhodnutí otevírá jednotlivým podnikatelům šanci na nové strategie, obzvláště v reakci na zvýšený pocit zodpovědnosti za životní prostředí u určitých částí obyvatelstva a v pozitivní podpoře tohoto pocitu zodpovědnosti
- MSP budou samy větší měrou negativně postiženy poškozováním životního prostředí a to jak přímo emisemi z jiných zdrojů, tak i nepřímo změnami chování konzumentů. Způsob a intenzita postižení budou podle oboru a stanoviště různé.
- MSP pocítí ale i pozitivní důsledky: např. stoupající internacionalizace dopravních nákladů zvýhodní „místní zásobování“ spotřebitelů stejně jako zásobování blízkými dodavateli
- na druhé straně bude narůstající zatěžování životní prostředí dopravou omezovat postupující mezinárodní dělbu práce

Společenské prostředí
- speciálně u MSP je nutné brát v úvahu tu skutečnost, že straší lidé (generální přestárlost obyvatelstva) budou stále větší měrou vyžadovat individuální služby
- pozitivní aspekty pro MSP – síly působící na silnější diferenciaci a individualizaci poptávky
- jasným znamením tohoto trendu jsou četná přejímání MSP velkými podniky bez ztráty jejich podnikové identity resp. malé jednotky jsou nově zakládány velkými podniky

Politické a právní rámcové podmínky
- Společenské proudy působí vůči msp na jedné straně přes způsoby chování lidí na druhé straně také prostřednictvím politického vytváření vůle
- Politika státu vůči msp se dá rozčlenit podle různých hledisek – defenzivní opatření (např. udržení zdravého životního prostředí) – ofenzivní opatření (např. podněty pro růst, podpora výzkumu)
- Vytvoření popř. udržení jasného, přehledného a důsledného právního řádu – nemateriální podpůrný výkon státu pro msp
- Ve vztahu k msp se osvědčila kombinace státních opatření a svépomocných opatření na nadpodnikové úrovni (například spolupráce mezi státem a komorami při přípravě na povolání, v podnikatelském poradenství, - podnikatelská centra)
- Materiální podpora státu – okamžitě se projeví ve finančním úspěchu podniků (např. daňové úlevy, dotace na konkrétní projekty)"

Poznámka

Práce je psaná převážně v odrážkách. Obsahuje několik tabulek a schémat, rozsah čistého textu je cca 37,5 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera21860
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse