Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Malý, Karel: Právo v českých zemích 1848 – 1918

Malý, Karel: Právo v českých zemích 1848 – 1918

Kategorie: Historie, Právo

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce předkládá poznámky z knihy Karla Malého Dějiny českého a československého práva do roku 1945, konkrétně z hlavy V. kapitoly B s názvem Právo v českých zemích (1848 – 1918). Obsahuje stručnou charakteristiku období let 1848 - 1918. Sleduje období let 1860 – 1914. Všímá si úředních sbírek zákonů, procesního práva, řízení trestního, civilního a správního. Zabývá se Výpraskovým patentem (Prügeltpatent /1854/), trestním zákonem z roku 1852. Rozebírá právo horní, občanské a rodinné, živnostenské, směnečné, tiskové, spolčovací, shromažďovací a práva jazyková. Pojednává o rakouském obchodním zákoníku a obchodních společnostech. Nechybí koaliční zákon.

Obsah

1.
Právo v českých zemích 1848 – 1918
1.1.
Obecná charakteristika
1.2.
Bachovský absolutismus
1.3.
Období let 1860 – 1914
1.4.
Úřední sbírky zákonů
1.5.
Procesní právo
1.5.1.
Trestní řízení
1.5.2.
Nedostatky rakouského procesního řádu
1.5.3.
Rakouské vězeňství – negativní stránky
1.5.4.
Civilní řízení (základní rysy civilního procesu)
1.5.5.
Správní řízení (Výpraskový patent – Prügeltpatent /1854/)
1.5.6.
Trestní právo (trestní zákon z roku 1852 - tresty za zločiny, tresty za přečiny a přestupky, přednosti zákoníku)
1.5.7.
Horní právo
1.5.8.
Občanské a rodinné právo
1.5.9.
Rodinné a manželské právo po roce 1848
1.5.10.
Právní úprava hospodářství (živnostenské právo)
1.5.11.
Právo směnečné a obchodní, kapitálové společnosti (obchodní zákoník rakouský a obchodní společnosti, další právní úprava)
1.5.12.
Právo spolčovací a shromažďovací, právo koaliční
1.5.13.
Tiskové právo 1848 – 1948 – zákony a hlavní instituce (tisková novela z roku 1924)
1.5.14.
Práva jazyková (pokusy o jazykovou rovnoprávnost v letech 1848 – 1851, koncepce jazykové rovnoprávnosti ve fundamentálních článcích, rozdělení pražské univerzity, požadavek jazykové rovnoprávnosti jako součást českého politického programu)

Úryvek

"Práva jazyková
Pokusy o jazykovou rovnoprávnost v letech 1848 – 1851
1. kabinetní list císaře z roku 1848 přiznal právo užívat češtinu jako rovnoprávnost s němčinou
2. akt z roku 1848 – připustil rovnoprávnost jazykovou ve všech větvích státní správy a veřejného vyučování
K výkonu veřejných úřadů a soudnictví se vyžadovala znalost obou jazyků. Až do roku 1851 byla čeština vedle němčiny tzv. vnitřní úřední řeči (ve styku mezi úřady).
Rakouská ústava z roku 1848 stanovila, že se všem národnostem zaručuje nedotknutelnost národního jazyka. Nikdy nenabyla platnosti.
Kroměřížská ústava – uvedena these o rovnosti všech národů (i jazyka).
Březnová ústava z roku 1849 – obsahuje pouze větu o rovnosti národů (snaha zachovat nadřazenost němčiny).
Bachovský absolutismus zavedl výnosem ministerstva práv v roce 1852 v Čechách u soudů zvláštní řeč vnější (pro styk se stranami) a vnitřní (pro vnitřní úřadování).
Nástup liberalismu – prosincová ústava z roku 1867 obsahovala zásadu národnostní rovnoprávnosti.
Koncepce jazykové rovnoprávnosti ve fundamentálních článcích
V českém politickém hnutí hrála jazyková otázka hlavní úlohu (jazyková nespravedlnost = národní a politická nespravedlnost).
Fundamentální články z roku 1871 obsahují koncepci jazykové rovnoprávnosti. Předpokládaly vytvoření územních celků (okresů), které by ve sféře správní, soudní i volební byly jednojazyčné. Také se předpokládalo, že si každá obec zvolí svůj úřední jazyk s tím, že pokud 20% obyvatelstva tvoří jinojazyčnou menšinu, budou její jazyková práva plně respektována.
Stremayerova nařízení z roku 1880 pro Čechy a pro Moravu potvrzovaly dosavadní praxi a tzv. vnější jazyk úřední se řídil jazykem podání. Ponechával se jako vnitřní jazyk německý.
Pražákova nařízení z roku 1882 vrchnímu soudu obsahovala nařízení, že u některých soudů slezských se má přijímat česká podání a u krajského soudu v Těšíně a soudů okresních v jeho obvodu se mají přijímat podání česká a polská.
Pražákova nařízení z roku 1886 umožňovala, aby úřední vyřízení české se nemuselo překládat do němčiny."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera11880
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse