Název Goodness Staženo

Friedrich August von Hayek: Právo, zákonodárství a svoboda - Kosmos a taxis - výtah z knihy

Práce je výtahem z knihy Friedricha Augusta von Hayeka Právo, zákonodárství a svoboda na téma taxis a kosmos (vytvořený a vyrostlý řád). V úvodu je ř... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Právo

536x

Jan Sokol: Moc, peníze a právo (části Moc a Peníze)

Práce je shrnutím prvních dvou částí knihy Moc, peníze a právo profesora Jana Sokola, která se zabývá původem, vznikem a vývojem institucí spjatých s ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Právo

231x

Trestné činy proti majetku

Shrnutí základních charateristik trestných činů proti majetku v českém právním řádu. Výpisky tvořené za účelem zkoušky, spolu s informacemi o zdrojích... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Právo

134x

Trestní zákon - podrobný výpis

Práce obsahuje výpis z trestního zákona - zákon č. 140/1961 Sbírky.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Právo

94x

Zdeňka Márová, Zdeněk Matějček, Senta Radvanová: Výchova dětí v neúplné rodině - recenze knihy

Práce je recenzí knihy "Výchova dětí v neúplné rodině" autorů Márové, Matějčka a Radvanové. Kniha je dělená na tři části, jejich autoři jsou ve výše v... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Právo, Psychologie, Sociologie

94x

Trestný čin krádeže

Podrobná charakteristika trestného činu krádeže jako jednoho z nejvýznamnějších představitelů majetkových trestných činů, obsahuje i důležité judikáty... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Právo

91x

Evropské právo

.... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Evropská unie, Právo

64x

Obchodování se ženami z pohledu České republiky - výtah z výzkumu IKSP 2004

Práce se zabývá obchodem se ženami ze dvou stránek jednak obecně, prostitucí jako takovou (jejími znaky, důvody, které k ní vedou, jejím obětem, průbě... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Právo, Sociologie, Sociální práce

42x

Malý, Karel: Právo v českých zemích 1848 – 1918

Práce předkládá poznámky z knihy Karla Malého Dějiny českého a československého práva do roku 1945, konkrétně z hlavy V. kapitoly B s názvem Právo v č... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Historie, Právo

32x

Platónův dialog Gorgias - úvaha

Seminární práce na Teorii práva formou úvahy nad myšlenkami v Platónově dialogu Gorgias. Hlavním tématem je rétoria a její využití, případně zneužití ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Právo

23x
1  2  »