Management

Kategorie: Management

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce v heslech shrnuje 26 okruhů z přednášek a cvičení z managementu ze 2. ročníku TU-VŠB. Obsahuje velké množství grafů a schémat.

Obsah

1.
Management
2.
Vedení lidí
3.
Role manažerů
4.
Vývoj managementu
4.1
Klasický management
4.2
Moderní management
4.3
Současný management
5.
Porady
6.
Moderní management
6.1
Psychlosticko-sociální přístup
6.2
Systémový přístup
6.3
Procesní přístupy
6.4
Kvantitativní přístup
6.5
Pragmatické (empirické) přístupy
7.
Současný management
7.1
Členění civilizací podle Tofflera
7.2
Princip „7 S“
7.3
Systém „3 C“:
7.4
Outsourcing
7.5
Facility management
7.6
Offshoring
7.7
Benchmarking
7.8
Franchising
7.9
Znalostní management
7.10
Kaizen
7.11
BSC (Balanced scorecard)
7.12
Interim management(dočasné řízení)
8.
Brainstorming
9.
Rozhodování
10.
Plánování
11.
Nové tendence v plánování
12.
Strategická analýza
13.
Strategické alternativy
14.
Strategické řízení, strategické poslání (mise, vize)
15.
Manažerská kontrola
16.
Motivace a personální práce
17.
Komunikace
18.
Styly Vedení
19.
Podnikatelské riziko
20.
Inovace
21.
Krizové řízení
22.
Formální a neformální organizační struktura
23.
Podnikatelská kultura
24.
Podnikatelská etika
25.
Etika a Etiketa
26.
Personalistika

Úryvek

“Management

- prostředek jak přinutit lidi pracovat, donucovací prostředek
- to manage – vést, spravovat, vládnout, zacházet, umět, zkrotit, vydržet, rozumně hospodařit, svésti to
- vznikl v období vyspělého kapitalismu

Manager – vlastník, nebo byl vlastníkem vybrán, aby přinutil pracovníky pracovat
Práce by měla být udělána dobře, rychle a levně…. ale výsledek je vždy jiný.

management – ovládání, zacházení s, vedení, práce, námaha….

1. řízení organizačního celku
2. skupina vedoucích pracovníků
3. předmět studia
4. soubor specifických funkcí vedoucích pracovníků
5. výkon řídících funkcí

DEFINICE
1. věda a umění řídit (80% umění a 20%věda)
2. dosažení cílů organizace rukama a hlavou cizích lidí
3. proces optimalizace využití zdrojů podniku k dosažení stanovených cílů
4. systematické provádění všech funkcí managera tak, aby bylo dosaženo cílů organizace
5. výkon řídících funkcí tak, aby bylo zabezpečeno splnění systému 4 E
účelnost, úspěšnost – Effectiveness
účinnost, výkonnost – Efficiency
hospodárnost, šetrnost – Economy
odpovědnost, poctivost – Equity

Řízení organizací – základní úkol manažerů

1. plánování – výběr poslání
2. organizování
3. personalistika
4. vedení
5. kontrola
Druhy řízení

1. strategické (dlouhodobé) – top management = vrcholové vedení, dávají zákl.impuls
2. operativní (krátkodobé) – first line management – musí být odděleny (různými úrovněmi) top x first line; spojeny (vychází z podmínek a úkolů jež jsou dány strategií) operativní u first line je dán strategickým (top managementem)

Tyto podoby podnikového řízení musí být:
ODDĚLENY – realizace různými úrovněmi managementu
SPOJENY – operativa vychází z podmínek a úkolů, jež jsou dány strategií
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


VEDENÍ LIDÍ
- základní funkce manažera
principy:
1. soulad cílů jednotlivců s cíly organizace
2. motivace – slouží k trvalému výkonu lidí
3. vůdcovství – ovlivňování
4. jasná komunikace – jednoduchá, srozumitelná komunikace
5. neformální komunikace – rychlejší

Manažerské funkce
= jsou úlohy, které vedoucí pracovník řeší v průběhu své řídící činnosti, a které zabezpečují dosažení předem stanovených cílů. Dosažení cílů se zabezpečuje vzájemným souladem manažerských funkcí.
Tyto fce se nejjednodušší dělbou rozdělí do 2 základních skupin:
DEMINGŮV CYKLUS (schéma)
1. sekvenční (cyklické) Plánování
- plánování
- organizování
- vedení lidí kontrola organizování
- kontrola

Vedení lidí
Tyto funkce mají cyklický charakter, což prokazuje jejich vzájemnou propojenost v podobě tzv. Demingova cyklu či kruhu.
Plánování – jako manažerská fce, představuje proces, ve které je formulován cíl činnosti a cesty na jeho dosažení. Jedná se o cílově orientovaný rozhodovací proces, který vychází z cílů firny a zároveň vymezuje prostředky, které jsou nutné k dosažení cílů
Organizování – vymezení, stanovení i zabezpečení činností a vzájemných vztahů jednotlivých pracovníků a pracovních týmů při plnění určitého záměrů či cíle. Formou zabezpečování těchto úkolů organizování jsou organizační struktury a základní logiku procesu organizování nejlépe vyjadřuje DALŮV SYSTÉM OSCAR - zahrnuje vzájemnou propojenost následujících prvků:
- Cíle (Objektives)
- Specializace (Specialization)
- Koordinace (Coordination)
- Pravomoci (Authority)
- Zodpovědnosti (Responsibility)"

Poznámka

Jedná se o přednášky z 2. ročníku na TU-VŠB Ostrava.
Obsahuje grafy a schémata. Čistý text dosahuje cca 63 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera14158
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse