Management


Kategorie: Management

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Zápisky z přednášek pojednávají o základních problémech managementu zaměřeného především na organizaci a plánování. Těmto dvěma tématům je věnována větší část práce, kdy autor vysvětluje, co je podstatou organizační struktury. Sleduje její typy, druhy a rozdělení. Následně definuje proces plánovacího procesu. Práci uzavírá stručné shrnutí základních pojmů managementu.

Obsah

1.
Organizování
1.1.
Definice
1.2.
Co zahrnuje organizování
2.
Klasifikace organizačních struktur
3.
Organizační struktura
3.1.
Formální organizační struktura
4.
Rozdělení organizace do oddělení
4.1.
Funkcionální rozdělení
4.2.
Geografické rozdělení
4.3.
Rozdělení podle procesů
5.
Neformální organizační struktury
5.1.
Liniová struktura
5.2.
Funkcionální struktura
5.3.
Maticová struktura
6.
Další členění organizačních struktur
7.
Učící se organizace
8.
Shrnutí - základní pojmy
9.
Plánování
9.1.
Definice plánování
9.2.
Kroky plánovacího procesu
9.3.
Strategická analýza
9.4.
Sociální a kulturní faktory
9.5.
Technické a technologické faktory
9.6.
Ekonomické faktory
9.7.
Ekologické faktory
9.8.
Faktory mikroprostředí
10.
Podniková strategie
11.
Formulování strategie
12.
Kontrola

Úryvek

"Definice organizování:
Cílevědomá činnost, jejímž úkolem je uspořádat prvky systému tak, aby přispěly maximální měrou k dosažení stanovených cílů systému. Je nutno uspořádat zdroje (především lidí), aby uskutečňovaly plány firmy.
Smyslem organizování je:
Vytvořit prostředí pro efektivní spolupráci

Co zahrnuje organizování:
1. Vytvoření organizačního řádu – organizační schéma, včetně popisu kompetencí
2. Vytvoření popisů pracovních funkcí pracovníků – náplň práce, určení nadřízenosti a podřízenosti, určení zodpovědnosti
3. Zařazení pracovníků do funkcí – mj. posouzení schopností pracovníka pro funkci, souhlas, pracovníka se zařazením a pochopením úkolu, zajištění kooperace s jinými pracovníky


Centralizace a decentralizace: formalizace
• C = stupeň koncentrace rozhodování soustředěného do jednoho bodu organizace
Ä rozhodování vrcholných manažerů
• D = stupeň řízení, kdy pracovníci na nižších úrovních vstupují do rozhodování nebo rozhodují
Ä manažeři a zaměstnanci z nižších úrovní jsou zapojováni do řízení
• F = stupeň standardizace prací v organizaci a rozsah, ve kterém pravidla a postupy upravující chování zaměstnanců
Ä minimální volnost, podrobné popisy práce
Ä omezení možnosti alternativních postupů

Klasifikace organizačních struktur…
Organizační struktura představuje organizační pyramidu, ta vyjadřuje, jak je firma organizačně uspořádána
Optimální vzor neexistuje, je třeba vycházet z vlastní konkrétní situace a vlastních potřeb (její podoba závisí na spoustě okolností)

Organizační struktura
 Sjednocuje činnosti a lidi pro zabezpečování úkolů organizace
 = formální rozčlenění organizace na organizační jednotky do investičních míst, vymezení vzájemných vazeb mezi nimi
 Vazby: nadřízenosti
Podřízenosti
 Musíme přidělit lidem pravomoci a odpovědnosti

Organizační struktura
= hierarchické uspořádání pracovišť seskupených do útvarů
a) Vertikální: vymezuje mi stupeň řízení, jejímž uspořádáním vzniknou vztahy nadřízenosti a
podřízenosti
b) Horizontální: počet pozicí, útvarů a lidí na 1 stupni řízeni

Formální organizační struktura
- vychází z pravomocí
- jedná se o účelovou strukturu
- má hierarchický charakter – tzn. Dochází k slaďování činností jednotlivců či útvarů na základě
příkazů, které jdou směrem od shora dolů
- opačným směrem jdou hlášení, zprávy, stížnosti"

Poznámka

Práce obsahuje tabulky a schémata. Čistý text je cca 8 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera24345
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse