Management

Kategorie: Management

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Cílem této práce je charakterizovat pojem management. Jsou zde vyjmenovány základní čtyři činnosti managementu, a to plánování, organizování, řízení a kontrola. U plánování se setkáme s jeho dělením, rovněž i u organizace jsou popsána dělení práce podle úkolů a pravomocí. Funkci řízení autor popisuje jako motivaci a vedení lidí. Všímá si stylu řídící práce (autokratický, demokratický, liberální), vlastností úspěšných managerů a dovedností managera. U procesu kontroly také nabízí jeho dělení. Následuje část práce věnované výrobnímu a operačnímu managementu, kdy jsou charakterizovány funkce a role operačního managera. Závěr patří managementu lidských zdrojů. Jsou zde uvedeny různé přístupy k postavení člověka v podniku a nechybí ani rozbor mezilidských vztahů na pracovišti.

Obsah

1.
Manager a jeho činnosti
2.
Plánování
2.2
Druhy plánů
2.2.1
Strategické
2.2.2
Taktické
2.2.3
Operativní
2.2.4
Stabilní
2.2.5
Posuvné
2.2.6
Naturální
2.2.7
Hodnotové
3.
Organizování a dělení práce
3.1
Podle úkolu
3.2
Podle pravomocí
4.
Řízení a motivace
4.1
Styl řídící práce
4.1.1
Autokratický
4.1.2
Demokratický
4.1.3
Liberální
4.2
Vlastnosti managera
4.3
Úrovně řízení
4.3.1
Vrcholová linie řízení
4.3.2
Střední linie řízení
4.3.3
Základní linie řízení
4.4
Role a funkce managera
4.5
Dovednosti managera
5.
Kontrola a její členění
6.
Výrobní a operační management
6.1
Funkce a role operačního managera
7.
Management lidských zdrojů
8.
Přístup k postavení člověka v podniku
8.1
Období paternalismu
8.2
Období vědeckého řízení
8.3
Management mezilidských vztahů
8.4
Management lidských zdrojů
9.
Mezilidské vztahy na pracovišti

Úryvek

"3.) Řízení
- je komplexní fcí. managementu jejímž hlavním úkolem je působit na pracovníky tak aby pracovali efektivněji a činili tak dobrovolně
- dva základní procesy - motivace lidí a jejich vedení
- motivace – poskytování důvodu pracovníkům proč mají svou práci vykonávat a to co nejlépe
- procesem podnícení prac. aktivity a jejího usměrňování
- mezi dovednosti a znalosti každého managera by tedy měla patřit aspoň základní znalost příčin a mechanismů lidského chování v prac. procesu
- teorie motivace se zabývá 3 stránkami prac. chování člověka
- kolik pracovník vykoná (kvantitativní vyjádření jeho práce)
- co dělá a jak (kvalitativní vyjádření)
- jak se při své práci projevuje (vnější formy chování)
- hl. faktory ovlivňující motivaci člověka jsou jeho potřeby, prostředí (ve kterém působí) a jeho osobnost
- motivačních faktorů může být celá řada - nejsilnějším nemusí být většinou mzda, ale například charakter vykonávané práce, možnost tvůrčího uplatnění, vztahy na pracovišti, dostatečný rozsah odpovědnosti i pravomocí, vystupování nadřízeného, společenské uznání práce
- styl řídící práce (rozhodování)
- a) autokratický – používá ve své řídící práci přímo své autority a svých pravomocí; tento typ preferuje využívání pravomoci bez konzultací s ostatními; efektivní když jsou potřebná rychlá kritická rozhodnutí a pokud je řídící pracovník vybaven dostatečnou pravomocí k její prosazování
- negativní prvky v oblasti motivace lidí – buď lidé pracují s nechutí, nechce se jim pracovat a nebo jsou lidé, kteří ještě projeví svůj nesouhlas a svou nechuť nahlas
- b) demokratický typ – prosazuje u spolupracovníků možnost toho, aby se volně vyjadřovali k stanoveným cílům a úkolům; vyžaduje malý dohled; u skupiny je zájem o práci; členové skup. přistupují aktivně k řešení problémů a hledání nového postupu prac. činností; manager své spoluprac. spíše logicky přesvědčuje o prac. postupu než aby jim něco direktivně přikazoval
- c) liberální typ – představuje managera, který spíše plní fci konzultanta; snaží se pracovníky spíše povzbuzovat a vytvářet prostor pro jejich seberealizaci, svůj názor prezentuje pouze tehdy, když je tázán; tento přístup může fungovat pouze v prostředí kde jsou členové prac. kolektivu silně motivováni na určitém úkolu a jejich cíle jsou plně v souladu s cíli organizace
- v praxi takto vyhraněné typy řídící práce neexistují, ale řídící pracovníci uplatňují různé typy řízení a obvykle jeden převládá
- v dnešní době si management podniků uvědomuje, že podniky musí rychle kvalifikovaně a pružně reagovat na probíhající změny v ekonomické, politické, sociální i technické oblasti"

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera2728
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse