Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Management

Management

Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola Boskovice, příspěvková organizace, Boskovice

Charakteristika: Práce pojednává o tématu management. Popisuje funkce řízení, druhy plánů nebo typy organizačních struktur. Dále se zabývá pojmy rozhodování, vedení lidí či kontrolou.

Obsah

1.
Management – pojem?
2.
Vyjmenuj funkce řízení?
3.
Vztah manager a podnikatel? Manager a odborník? Rozdíl?
4.
Plánování – typy plánů?
5.
Strategické plány a jejich obsah?
6.
Co je MIS a SWOTT analýza?
7.
Taktické plány – funkce, druhy?
8.
Operativní plány- funkce, druhy?
9.
Organizování- pojem?
10.
Organizační struktury?
11.
Organizační struktury znázorňující rozdělení pravomocí a odpovědnosti?
12.
Organizační dokumenty?
13.
Rozhodování – pojem a metody při rozhodování?
14.
Motivace – pojem?
15.
Vedení lidí a její teorie?
16.
Styl vedení, řízení lidí?
17.
Dovednosti managera?
18.
Sociologické a psychologické aspekty vedení – skupiny a vztahy mezi nimi?
19.
Kontrola – pojem a druhy kontrol?
20.
Audit – pojem, druhy?

Úryvek

"16.) Styl vedení, řízení lidí?

1) Autokratický styl – je vhodný pro ty podřízené podle teorie X, takový vedoucí sám rozhoduje a vydává příkazy a trvá na jejich plnění a není vhodný pro podřízené podle teorie Y, protože nebere zřetel na návrhy a podněty svých podřízených. (policie, voják)
2) Demokratický styl – vedoucí vnímá názory svých podřízených i jejich problémy, ale konečné rozhodnutí, jak problémy řešit stanovuje sám a kontroluje plnění příkazů.
Styl vedení vhodný pro pracovníky typu Y.
3) Liberální styl – svobodomyslný způsob řízení čili nepřímé řízení. Stanoví se úkol, a jak je řešen je dáno těmi podřízenými.

17.) Dovednosti managera?

Komunikační tzn. schopnost mluvit, jednat s lidmi a také je chápat.
Část je vrozená (schopnost vcítění – empatie), schopnost jednání a mluvení se dá do jisté míry naučit – rétorika.
• Technické dovednosti – schopnost vykonávat určitou práci a všeobecné technické dovednosti – auto, práce na PC
• Koncepční dovednosti- nejdůležitější vlastnosti, především dány intuicí (vrozené) podpořenými znalostmi a praxí. – představivost, analytické myšlení
Manažer musí umět vybrat varianty řešení problému a odhadnout dopad tohoto řešení.
• Morální volní (vůle) vlastnosti – jsou dány výchovou a vyjadřují osobnost člověka, nezvolí si podvod, křivé jednání, ale jedná spravedlivě.

18.) Sociologické a psychologické aspekty vedení – skupiny a vztahy mezi nimi?

Představují vliv sociální skupiny na jednotlivce. Lidé se sdružují do sociálních skupin z různých hledisek (vzdělání, zájmy, práce apod.).
Základní skupina je rodina, třída žáků, pracovníci určitého podniku.

Na pracovištích je skupina lidí, která má stejné zájmy o práci v daném podniku a této skupině se vytváří sociální klima, které závisí na mezilidských vztazích, vlivu pracovního prostředí, způsob řízení apod.
Tam, kde je špatné sociální klima (špatné mezilidské vztahy) vzniká více konfliktů mezi lidmi, je tísnivá atmosféra, která se projevuje snížením produktivity práce a horší kvalitou práce.

o Neformální vztahy
Vztahy na pracovišti jsou dány organizací práce tzn. v rámci pracovní skupiny jsou vztahy neformální (založené na přátelství, city) také mohou být nepřátelské.
o Formální vztahy
Ty, které vyplývají z řízení pracovní skupiny, kdy vedoucí zaujímá formální vztah ke skupině a je tedy vedoucím skupiny z titulu své funkce.

V sociální skupině, kde jsou neformální vztahy na základě sympatií, a organizačních schopností se vyčleňuje osoba, která je neformální vedoucím dané skupiny. (mluvčí)
Pokud tedy tento neformální vedoucí se stane formálním vedoucím, pak ej to ideální.
Vlive neformálního vedoucího je na skupinu silnější než formální vedoucí.
Neformální vedoucí může přispět ke zlepšení práce, nebo také ke zhoršení kvality práce.

19.) Kontrola – pojem a druhy kontrol?

Zjišťuje skutečný stav a ten porovnává s plánem a zjišťuje příčiny odchylek.
Výsledkem kontroly jsou informace pro řídící pracovníky, pro které jsou zdrojem pro přijetí a vytvoření opatření k odstranění odchylek.
Realizací opatření vyžadují opětovnou kontrolu na zjištění důsledku opatření."

Poznámka

Práce obsahuje Maslowovu pyramidu potřeb a grafy různých typů organizačních struktur, které zabírají cca 3 stránky v dokumentu.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera28101
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse