Management

Kategorie: Management

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Management a manažeři - management, sekvenční manažerské funkce, paralelní manažerské funkce, specifické oblasti managementu, manažeři - manažerské dovednosti, manžerské role, kritéria práce manažerů. Vývojové teorie managementu - mechanistický přístup, škola lidských vztahů, humanistický přístup, moderní názory, postmoderní názory. Rozhodování - proces rozhodování. Plánování - charakter plánování, význam plánování, prvky plánování, postup plánování, druhy plánů, cíle, strategické plánování, základní strategický model - stanovení základních premis budoucího chování firmy, strategická analýza, stanovení strategických cílů, určení strategií, hodnocení a výběr strategií, implementace stategie, kontrola plnění strategických plánů. Organizování - proces organizování, typy organizačních struktur, faktory ovlivňující efektivní výběr organizačních struktur, postupy vytváření a adaptace organizačních struktur, chyby vyskytující se při organizování. Vedení - teorie zaměřené na poznání motivačních příčin, teorie zaměřené na průběh motivačního procesu, styl vedení. Kontrolování - základní kategorie kontrolního procesu, fáze kontrolního procesu, druhy a formy kontrolních procesů, preventivní úlohy kontroly, kontrola realizovaná mimo řídící subjekt,.

Obsah

1) Management a manažeři
2) Vývojové teorie managementu
3) Rozhodování
4) Plánování
5) Organizování
6) Vedení
7) Kontrolování

Úryvek

Kontrola realizovaná mimo řídící subjekt
- smyslem této kontroly je ověřit věrohodnost vykazovaných skutečností
Externí kontrola – se může týkat:
- daňových povinností
- placení ZP a SP
- dodržování ekologických, bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů
- dodržování závazků vyplývajících z pojistných smluv
- dodržování závazků týkajících se plnění pojistných smluv
Controlling – je formován jako součást celopodnikového řídícího systému. Jeho úlohou je poskytovat managementu vhodné informace sloužící ke koordinaci, ovlivňování a usměrňování celopodnikových aktivit. Jeho východiskem je vyhodnocování stavu plnění podnikových plánů (rozpočtů) z hlediska plánovaného rozvoje
- měl by poskytnout: - obraz o současném stavu firmy a srovnání s plánovanými záměry
- návrhy pro řídící články, jak řešit zjištěné nedostatky
- spoluúčast při sestavování podnikových plánů a rozpočtů
- stanoviska pro zpracování dílčích podnikových plánů
- poskytování informací signalizující možné ohrožení plnění plánovaných úkolů
Externí audit – provádějí kvalifikovaní externí pracovníci nebo firmy, o výsledku auditu je podávána objektivní zpráva (osvědčení, certifikát)
Interní audit - provádějí zaměstnanci organizace, kteří jsou k tomu speciálně vyškoleni
- je to nestranné prověřování určité činnosti, procesu, popř. funkce útvaru
- typickým rysem je prověřování průběhu procesů, a to především z hlediska:
- správnosti předpisů, směrnic, instrukcí, které daný proces upravují
- dodržování stanovených postupů při výkonu činností, realizace procesu
- vedoucí reagují na zjištěné nedostatky nápravnými opatřeními a o výsledcích předávají auditorovi zprávu

Poznámka

Přehledná práce.
Není uvedena použitá literatura.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera5214
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse