Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Otázky k Bc. SZZk > > Management a marketing v neziskovém sektoru

Management a marketing v neziskovém sektoru

Kategorie: Management, Marketing

Typ práce: Otázky k Bc. SZZk

Škola: Ostravská univerzita Filozofická fakulta, Ostrava

Charakteristika: Práce obsahuje detailně zpracované téma management a marketing v neziskovém sektoru. Nejprve charakterizuje obecné pojmy a vývoj managementu a jeho styly řízení. Dále rozlišuje management ve veřejném a soukromém sektoru a popisuje vybrané manažerské nástroje. Ve druhé části se práce zabývá marketingem a jeho významem v procesu řízení, přibližuje základní informace týkající se marketingu, jako je například marketingový mix.

Obsah

1.
Management
1.1.
Vývoj managementu
1.2.
Úrovně a styly řízení
1.3.
Management a manažerské aktivity
1.4.
Manažerské techniky
1.5.
Management ve veřejném sektoru
1.6.
Manažerské metody ve veřejném sektoru
1.7.
Vybrané manažerské nástroje využívané ve veřejném sektoru
2.
Marketing
2.1.
Význam a vývoj marketingové filozofie
2.2.
Základní marketingové koncepce
2.3.
Marketingový trojúhelník
2.4.
Marketingový mix
2.5.
Marketing organizací neziskového sektoru
2.6.
Marketingový mix v neziskových organizacích
3.
Použitá literatura

Úryvek

"Styly řízení:
• Byrokratický styl řízení
o Manažer svou řídící činnost opírá o směrnice a nařízení“shora“, které rozpracovává a ukládá podřízeným a pak sleduje, jak byly takto rozpracované úkoly plněny.
o Ve své řídící činnosti se opírá o autoritu nadřízených.
• Autoritativní styl řízení
o Je založen na příkazech a jejich bezpodmínečném plnění.
o Příznačný je strohý, formální způsob jednání s podřízenými.
• Cílové řízení
o Manažer prostřednictvím vytyčených úkolů dává podřízeným určité dlouhodobé zaměření jejich činnosti.
o Dosažení cílového stavu zpravidla motivuje použitím ekonomických pobídek.
• Demokratický styl řízení
o Vedoucí spolupracuje s podřízenými, má přirozenou autoritu, ponechává si však prostor pro přijetí vlastních rozhodnutí.
o Může mít podobu:
Delegačního stylu řízení:
– manažer si ve své pravomoci ponechává klíčové záležitosti řízení organizace, řadu dalších méně významných plně deleguje podřízeným.

Liberálního stylu řízení
– činnost podřízených se manažer snaží ovlivňovat co nejméně, vyhýbá se nepopulárním zásahům, kritice, sankcím, riziku, řadu i závažných rozhodnutí ponechává na podřízených.

Management a manažerské aktivity (časové hledisko řízení)
Management jako ekvivalent výrazu řízení.
Rozdělení manažerských aktivit s ohledem na charakter a časové hledisko:
• Strategické řízení
 Jde o manažerské aktivity, pro které je typické:
- realizovaná vrcholová úroveň managementu,
- zaměřuje se na klíčové faktory fungování a koncipuje směry rozvoje firmy (organizace),
- má dlouhodobější charakter – časový horizont je delší než jeden rok, zpravidla 3 – 5 let.

• Taktické řízení
 Jde o řídící aktivity směřující k naplnění strategických cílů, obvykle v časovém horizontu jednoho roku.
 V manažerské praxi se za nástroj taktického řízení považuje roční plán, rozpočty apod.
 Těžiště aktivit v taktickém řízení je zejména ve finančním řízení.
• Operativní řízení
 Jde o manažerské aktivity směřující k realizaci taktických záměrů.
 Nástrojem jsou operativní plány s časovým horizontem ne delším než čtvrtletí, často i kratší (měsíční nebo týdenní).

Manažerské techniky:
Jsou ucelené a v praxi ověřené postupy, které mohou být používány manažery různých stupňů řízení pro dosažení záměrů jimi řízené organizace.
Mezi základní manažerské techniky patří:
 řízení podle cílů,
Technika řízení podle cílů je založena na dohodě:
mezi manažery a jejich podřízenými o cílech a výkonových normách, na jejichž základě budou následně hodnoceni.
Proces řízení podle cílů můžeme rozdělit na etapy:
 stanovení všeobecných cílů organizace vrcholovým managementem"

Poznámka

Důležité informace jsou v textu tučně zvýrazněny.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera27927
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse