Název Goodness Staženo

Veřejná správa

Jedná se o 30 státnicových otázek z oboru veřejné správy.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Management, Regionální ekonomika, Veřejná ekonomika, Humanitní - ostatní

156x

Metody na podporu rozhodování

Typologie metod na podporu rozhodování - objekt, metoda. Jednoduché metody rozhodování - jednoduché způsoby výběru nejlepší varianty řešení, formálně ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Management

137x

Úkoly managementu

Práce obsahuje 14 přehledně a obsáhle zpracovaných otázek ke státním zkouškám. Věnuje se manažerským funkcím jako organizování, plánování či řízení li... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Management, Řízení lidských zdrojů


137x

Marketing a management - vypracované okruhy k bakalářským zkouškám

Tato práce obsahuje 20 podrobně vypracovaných otázek k bakalářským zkouškám na hotelové škole. Charakterizují základní problematiku nejen z oblasti ma... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Management, Marketing


118x

Neziskový soukromý (nevládní) sektor a nevládní neziskové organizace

Práci tvoří přehledně zpracovaný text na téma neziskový soukromý sektor a nevládní neziskové organizace. Ze začátku práce obsahuje charakteristiku sou... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Management


105x

Management ke státním závěrečným zkouškám

Práce obsahuje 30 přehledně zpracovaných otázek k bakalářským státním závěrečným zkouškám z managementu.... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Management

101x

Psychologie managementu - vypracované okruhy ke zkoušce SZZk (Bc.)

Jedná se o tři vypracované okruhy ke státní závěrečné zkoušce z předmětu pedagogika a psychologie. První okruh se zabývá řízením a vedením lidí, osobn... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Management, Psychologie


29x

Manažer a manažerské funkce

Soubor 6 otázek ke státní závěrečné zkoušce přehledným způsobem pokrývá problematiku profilu manažera a vybraných funkcí managementu. První okruh char... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Management


3x

Ekonomika - otázky k SZZk

Práce obsahuje pět obecných okruhů praktických ekonomických témat ke státním závěrečným zkouškám, rozpadajících se vždy do několika podotázek, jež jso... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Logistika, Management, Marketing, Podniková ekonomika, Strategický management, Osobnost managera


2x

Vedení tvořivých týmů - slovensky

Čtyři ve slovenštině zpracované okruhy ke státním závěrečným zkouškám se týkají problematiky vedení tvořivých týmů. První otázka charakterizuje role a... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Management

1x
1  2  3  »