Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Management a moje profese u Policie České republiky - esej

Management a moje profese u Policie České republiky - esej

Kategorie: Management

Typ práce: Eseje

Škola: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta humanitních studií, Zlín

Charakteristika: Tato práce popisuje zejména praktické zkušenosti v oblasti řízení útvaru Policie České republiky. První část zahrnuje hierarchii řídících složek, i ustanovení zákona o Policii ČR. Zabývá se původním a novým služebním zákonem příslušníků Policie. Druhá polovina zmiňuje vlastní řídící činnost, a vyzdvihuje prohlubující se demotivační prostředí. Hledá řešení kritizovaných chyb.

Obsah

Úvod
1.
Policie České republiky jako organizace a její management
2.
Obvodní oddělení – náplň práce, management a samotný výkon řízení
3.
Demotivační prostředí
4.
Řešení kritizovaných chyb
5.
Vlastní řídící činnost
Závěr

Úryvek

"1. Policie České republiky jako organizace a její management

Policie České republiky jako ozbrojený bezpečnostní sbor České republiky plní řadu úkolů, které jsou stanoveny zejména v zákoně č. 283/1991 Sb. Tyto úkoly pak plní jednotliví policisté zařazení v jednotlivých útvarech služby policie s různou vymezenou působností, jejichž poměr v tomto sboru se liší od klasického pracovního poměru a nazývá se služebním poměrem, který je upraven nyní v zákoně č. 361/2003 Sb. a dříve (do 31. 12. 2006) byl upraven v zákoně č. 186/1992 Sb.. Mimo tyto pro každého policistu stěžejní zákony je vlastní činnost, jak týkající se plnění jednotlivých úkolů, tak služebního poměru upravena řadou interních předpisů z nichž nejvyšší postavení mají nařízení Ministra vnitra, následují rozkazy a závazné pokyny policejního prezidenta, rozkazy ředitelů krajských správ, rozkazy okresního ředitele, končící rozkazy a nařízeními vedoucích jednotlivých útvarů. Pro řadového policistu se tak jedná o nespočet předpisů, které ani při nejlepší vůli nemůže znát, i když je to požadováno a alibisticky stvrzuje podpisem seznámení s nimi. Ve stejné hierarchii prakticky na sebe navazují také jednotlivé řídící složky nadřízených služebních funkcionářů.

Jako policejní inspektor obvodního oddělení jsem byl zařazen ve skupině dokumentaristiky, tedy na úseku trestního řízení. V rámci jednotlivých řadových funkcí obvodního oddělení se tak jedná o nejvyšší funkci, pod níž jsou o stupeň níže, vyjádřený rovněž v platové třídě policejní inspektoři obchůzkové služby a o další stupeň níže policejní inspektoři hlídkové služby. Přímým nadřízeným je vedoucí oddělení, který má dva zástupce, z nichž jeden má na starost výkon služby a jeden trestní řízení, tedy spisovou službu. Nad vedoucím oddělením je dalším nadřízeným velitel služby (pořádkové, dopravní a správních činností) a nad ním je dalším nadřízeným zástupce okresního ředitele pro neuniformovanou policii a poté až okresní ředitel jako jediný funkcionář s kázeňskou a personální pravomocí. Lze tedy říci, že tento člověk jako jedinec má z pozice své funkce nejvyšší postavení (v rámci okresního ředitelství) a prakticky všechny služební náležitosti vyžadují jeho souhlas.

Do mé práce také dále nepřímo zasahovali státní zástupci vykonávající dozor nad trestním řízením. Svým způsobem byla (a je) pozice státního zástupce vůči mně, jako policejnímu inspektorovi pracujícímu na úseku trestního řízení, velmi zvláštní, neboť na jedné straně jsou pokyny státního zástupce pro policejní orgán závazné, avšak na druhé straně tento nijak neovlivní poskytnuté prostředky a čas pro plnění těchto úkolů, v čemž jsem zase byl plně podřízen vedoucímu oddělení, případně zástupcům, jejichž souhlas stvrzený podpisem je

2
rovněž vyžadován ke všem rozhodnutím policejního orgánu v trestním řízení. Často jsem se tak dostával do konfliktů v tomto postavení, neboť například na jedné straně stál státní zástupce, který požadoval provedení určitých úkonů v určitém čase a kvalitě a na druhé straně překážky v možnostech služby určované vedoucím pracovníkem.

Z výše uvedených důvodů, mimo další, se domnívám, že tak management policie – odpovídající řídící pracovníci musí mít dobrou znalost náplně práce a úkolů jednotlivých policistů, neboť bez toho nejsou schopni jejich objektivního hodnocení. Právě tyto nedostatky jsem mohl bohužel, alespoň z mého subjektivního pohledu, konstatovat u mých bývalých nadřízených.

2. Obvodní oddělení – náplň práce, management a samotný výkon řízení

Náplň práce je na obvodním oddělení velmi rozmanitá. Jedná se o složku uniformované policie, která přichází do nejčastějšího styku s veřejností, neboť tito policisté přijíždějí jako první k jakémukoliv oznámení, zpracovávají veškeré přestupky, nápad trestné činnosti, účastní se bezpečnostních akcí a dle potřeby vypomáhají dalším složkám policie. V tomto je obrovský rozdíl mezi těmito útvary policie a jinými útvary, které se specializují na konkrétní činnost, kdežto zde jde opravdu o velmi všestrannou práci, která vyžaduje přehled v mnoha oblastech."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera14542
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse