Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Management a řízení lidských zdrojů

Management a řízení lidských zdrojůKategorie: Management, Řízení lidských zdrojů

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Obsáhlé zápisky seznamují ve své první polovině s obsahem manažerských funkcí, odkud se přesunují k činnostem spadajícím pod řízení lidských zdrojů. Zajímají se dále o profil manažera, problematiku komunikace, znalostního managementu a identitu organizace. Nakonec podávají stručný přehled vývoje manažerských teorií.

Obsah

1.
Základní pojmy
2.
Manažerské funkce
2.1.
Plánování
2.2.
Rozhodování
2.3.
Organizování
2.4.
Implementace
2.5.
Kontrola
3.
Řízení lidských zdrojů
4.
Profil manažera
5.
Komunikace
6.
Znalostní management a informační systémy
7.
Identita organizace
8.
Vývoj managementu

Úryvek

"MANAGEMENT:
1) specifická aktivita (profese) – činnost, kterou někdo dělá
a) náplň manažerské profese
= soubor názorů, zkušeností, doporučení, přístupů a metod, které manažeři užívají k zvládnutí manažerských funkcí a které jsou nezbytné k dosažení podnikových záměrů
+ rozhodování, plánování, kontrola, organizování … = činnosti mobilizující lidské a věcné činitele
- postupně se zaměřuje na lidský činitel (dnes zaměřeno na práci s lidmi)

b) dosažení cíle (umění dosáhnout toho, aby lidé dělali, co potřebujeme)
= smysl managementu – umění dosáhnout toho, aby lidé udělali to, co je třeba při respektování právních norem, nákladů, lhůt …

c) riziko – změna – efekty (faktory)
= manažerské činnosti jsou spojeny s rizikem a jejich smyslem je realizovat změny, aby bylo dosaženo žádoucích efektů
- riziko existuje kvůli nepředvídatelnosti lidí

2) skupina řídících pracovníků
3) vědní disciplína (neposkytuje univerzální návody respektovat faktory teritoriální, časové …)

ORGANIZACE (podnik, firma) = skupina lidí s určitým cílem
- zahrnují ziskové i neziskové firmy

postavení manažera v organizaci:

ŘÍZENÍ:
a) vertikální (nadřízenost – podřízenost)
b) horizontální (na stejné úrovni)

ÚROVNĚ MANAGEMENTU:

vrcholoví manažeři (top manažeři)
= usměrňují a koordinují všechny činnosti
- vytvářejí koncepce a strategie, jednají s okolím, reprezentují
- na jejich práci závisejí konečné výsledky
- jsou odděleni od organizace a přebírají odpovědnost za vlastníky

střední manažeři
= manažeři závodů, vedoucí různých útvarů (prodeje, nákupu, personalistiky)
- pracují s dalšími lidmi, soustředí se hlavně na poskytování a získávání informací (to tvoří až 40 % jejich pracovního času)
- mají informace seshora i zezdola
- dnes postupně mizí (některé organizace už střední management nemají)

manažeři první linie
= předáci, mistři, vedoucí dílen
- dohled nad výkonnými pracovníky a technologiemi
- technicky zdatní, úkoly operativního typu"

Poznámka

Důležité informace jsou tučně značeny. Součástí práce jsou schémata, tabulky a grafy o rozsahu cca 5 stran.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5160520a15c80.zip (203 kB)
Nezabalený formát:
Management_RLZ.doc (496 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse