Management - otázky

Kategorie: Management

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se skládá z deseti zpracovaných otázek z managementu. Vysvětluje jeho základy, definuje manažerské činnosti a druhy plánů i strategií. Zabývá se rozhodováním, personálním řízení a také komunikací a kontrolou. Dále se věnuje fázím obchodního jednání, poukazuje na rozličnosti mezi jednotlivými náboženstvími a rozepisuje se o osobnosti manažera, zlepšování jeho dovedností a různých stylech vedení lidí. Zmiňuje se o možnostech měření spokojenosti zákazníků a v posledních dvou kapitolách se zaobírá managementem jakosti a krizovým managementem. Všechny části jsou doplněny množstvím názorných grafů a schémat.

Obsah

1.
Management
1.1.
Druhy manažerů
1.2.
Manažerské činnosti
1.3.
Role pracovníka v organizaci
2.
Plánování
2.1.
Druhy plánů
2.2.
Druhy strategií
2.3.
Portfolio analýza
2.4.
Síťová analýza
2.5.
Určování pozice firmy na trhu
2.6.
SWOT analýza
3.
Rozhodování a organizování
3.1.
Význam a etapy rozhodování
3.2.
Význam a důvody organizování
3.3.
Organizační struktury
4.
Personální řízení a vedení lidí
4.1.
Úkoly personálního managementu
4.2.
Time management
4.3.
Denní křivka výkonnosti
4.4.
Pilový efekt
4.5.
Metoda ABC
4.6.
Motivační teorie a jejich význam
4.7.
Tým
4.8.
Autonomní pracovní skupina
5.
Komunikace a kontrola
5.1.
Druhy
5.2.
Chyby mluveného slova
5.3.
Zlepšování komunikace
5.4.
Neverbální komunikace
5.5.
Konflikty
5.6.
Kontrola
5.7.
Audit
5.8.
Lidské chyby
5.9.
Závěr kontroly
5.10.
Porada – nástroj řízení
5.11.
Další formy porad a týmové spolupráce
6.
Obchodní jednání
6.1.
Fáze obchodního jednání
6.2.
Strategie obchodního jednání
6.3.
Taktiky obchodního jednání
6.4.
Vliv kultury na mezinárodní obchodní jednání
6.5.
Teorie „Z“
6.6.
Nejvýznamnější světová náboženství
6.6.1.
Víry podle kultu uctívání
6.6.2.
Podle intenzity víry
6.6.3.
Křesťanství
6.6.4.
Judaismus
6.6.5.
Islám
6.6.6.
Buddhismus
6.6.7.
Hinduismus
6.7.
Barevnost oblékání
6.8.
Obchodní jednání ve vybraných regionech
6.9.
Základní druhy neetického ekonomického jednání
6.10.
Korupce
6.11.
Vyhýbání se výběrovému řízení
6.12.
Lobbing
6.13.
Praní špinavých peněz
7.
Profil managera
7.1.
Styly vedení lidí
7.2.
Vztah manažera k riziku
7.3.
Selhání manažera
7.3.1.
Workoholismus
7.3.2.
Stresová mánie
7.3.3.
Empatie
7.3.4.
Předvádění dokonalosti
7.3.5.
Syndrom vyhoření
7.3.6.
Deprese
7.3.7.
Stres
7.3.8.
Šikana
7.4.
Techniky zvyšování výkonnosti manažera
7.4.1.
Koučování
7.4.2.
Setkávání přes úroveň
7.4.3.
Metoda 360°
7.4.4.
Teambulding
8.
Měření spokojenosti a loajality zákazníka
8.1.
Spokojenost
8.2.
Vztah spokojenosti a loajality zákazníka
9.
TQM (Total Quality Management)
9.1.
Definice jakosti
9.2.
Historický vývoj managementu jakosti
9.3.
Osobnosti TQM
9.4.
Modely
9.4.1.
Model excelence EFQM
9.4.2.
Model CAF
9.4.3.
Model Six Sigma
9.5.
Neustálé zlepšování
9.6.
Techniky
9.6.1.
Vývojový diagram
9.6.2.
Síťový graf
9.6.3.
Gantův časový diagram
9.6.4.
Histogram a jeho druhy
9.6.5.
Ishikavův diagram
9.6.6.
Kontrolní tabulky
10.
Krizový management
10.1.
Život odvětví
10.2.
Život firmy
10.3.
Růstové krize
10.4.
Nejčastější metody krizového řízení
10.5.
Riziko
10.6.
Faktory ovlivňující vztah managementu k riziku
10.7.
Metody krizového managementu
10.7.1.
Poka-yoke
10.7.2.
Lucemburská metoda EU

Úryvek

"Význam a etapy rozhodování
- výběr a vyhodnocení nejméně ze dvou variant řešení problému, které nastávají zpravidla za různých podmínek
Fáze rozhodovacího procesu:

[schéma]

1. Určení rozhodovacího problému
- etapa, bez které nelze přistoupit k řešení problému
- podstata- zjištění odchylky od skutečného nebo žádoucího stavu, často jsou naplánovány žádoucí stavy, kvantitativně a důsledně prováděné kontrolní procesy je včas odhalují- nežádoucí odchylky signalizují možný vznik problému->musí se včas řešit
- druhy problému:
o existující- nedosažení plánované produkce, zvýšené procento reklamací…atd.
o potenciální- mohou teprve vzniknout, ale správná a včasná opatření je mohou minimalizovat
- vstup konkurence na trh, vzrůst cen surovin…atd.
- většina problémů je složitá, je nutné je rozdělit na dílčí problémy

2. Analýza problému
- analýza problému-> poznání problémové situace, proč došlo k problému
- techniky hledání příčin:
o Brainstorming (bouře mozků):
- přípravná fáze- určuje se problém který bude řešen, vybírá se tým a moderátor
- realizace- netrvá déle než 90 min., nemluví více lidí najednou,

Jedině problém, u kterého jsou odstraněny nejdůležitější příčiny, je vyřešený.

Management
- nekritizujeme, zapisují se všechny návrhy (i zdánlivé hlouposti), metoda 365 (3 problémy, 6 lidí, 5 min. každý problém
- analytická- dělá se s časovým odstupem
o Brainwriting- psaná obdoba brainstormingu
o Řízená diskuze- na odborné téma-> zasedají odborníci, diskuzi řídí největší odborník

3. vyhodnocení příčin
Ishikawův diagram příčin a následků= rybí kost

[schéma]


Paretovo optimum- pravidlo 80:20

[schéma]

Pokud odstraníme 20% příčin (hlavních) nebudeme mít 80% problému.
cílem je zjistit které příčiny se na vzniku problému podíleli nejvíce a vytvořili ho z 80ti %- většinou je jich 20% ze všech "

Poznámka

Práce je ve formátu Acrobat Reader (*.pdf) a je psaná formou odrážek. Obsahuje množství doprovodných obrázků, schémat, grafů a tabulek. Rozsah čistého textu je cca 45 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera21615
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse