Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Management - otázky ke zkoušce na VŠB-EKF v Ostravě

Management - otázky ke zkoušce na VŠB-EKF v Ostravě

Kategorie: Management

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jde o vypracované otázky v 1. ročníku ke zkoušce z managementu na VŠB-EKF v Ostravě. Zabývá se managementem a osobností managera. Definuje pojem organizace, všímá si managementu Taylora, Fayola, Webera, Maya či T. Bati. Zmiňuje problematiku ekologie v podnikání, podnikovou kulturu a managerskou etiku. Rozpracovává personální práci managera, rozebírá organizační struktury. Věnuje se hodnocení, výběru a vedení pracovníků, motivaci, stimulaci, tvořivosti, inovaci, kontrole, rozhodování, strategii a taktice. Nechybí téma komunikace v organizaci.

Obsah

1.
Definice obsahu pojmu management a jeho základní součásti
1.1.
Manažerské funkce
2.
Definice pojmu manager, členění managementu podle úrovní řízení a základní členění managerských schopností s uvedením obsahu dané schopnosti
3.
Optimální charakteristika managera v různých stádiích vývoje podniku
4.
Zastoupení různých typů managerských znalostí a schopností podle úrovně začlenění managera
4.1.
Vrozené a získané vlastnosti
5.
Definice pojmu organizace, rozebrání složky vnitřních a vnějších zdrojů působících na podnik, základní prvky organizace
6.
Vývoj managementu podle etap rozvoje, význam předcházejících směrů pro současnost
6.1.
Moderní management
6.2.
Prvky ovlivňující současný management
7.
Základní poznatky klasiků managementu Taylora a Fayola
8.
Weberova byrokratická škola a Mayovo učení o lidských vztazích
8.1.
Principy byrokratického řízení
9.
Prvky managementu Tomáše Bati
10.
Vnější podmínky působící na současný management
11.
(chybí)
12.
Řízení cílů MBO a teorie Z
13.
(chybí)
14.
Základní typy organizačních struktur
14.1.
Dělení podle rozhodovací pravomoci
14.2.
Dělení podle účelu
14.3.
Organizační struktury vycházející z vnitřních potřeb
14.4.
Organizační struktury vycházející z vnějších potřeb
15.
Význam formální a neformální organizace, obecná typologie organizace, základní řídicí normy, základní vlastnosti každé organizace
16.
Význam ekologie při podnikání, ekologický management
16.1.
Dodržování zásad ekologie při podnikatelských aktivitách
17.
Význam jakosti v procesu řízení a systém řízení kvality managementu
18.
Inovace, inovační management
18.1.
Zdroje inovací (podle Druckera)
19.
Rozhodování v práci managera
19.1.
Základní členění rozhodovacích procesů
20.
Managerské role podle Mintzberga a Chunga
21.
Managerská etika, význam managerské odpovědnosti
21.1.
Podnikatelská etika
22.
Podniková kultura - vymezení, úrovně, prvky
22.1.
Typy podnikové kultury
23.
Personální práce - obsah managerské funkce
23.1.
Základní personální činnosti managera
24.
Hodnocení pracovníků a plánování pracovní kariéry, výběr pracovníků
25.
Vedení spolupracovníků - styly vedení, managerská mřížka
26.
Motivace a stimulace (obecná charakteristika)
27.
Zdroje motivace a stimulace
27.1.
Základní prostředky stimulace (stimuly)
28.
Maslowova teorie potřeb, teorie X a Y, Herzbergova dvoufázová teorie
29.
Funkce komunikace v organizacích, druhy komunikace
29.1.
Proces komunikace (průběh)
29.2.
Směr komunikace
30.
Překážky a poruchy v komunikaci, efektivní komunikace
30.1.
Komunikační šumy na straně sdělujícího
30.2.
Komunikační šumy na straně příjemce
31.
Plánování a jeho podstata, typy plánů
31.1.
Prvky plánování
31.2.
Makro a mezoprostředí
32.
Rozhodování, fáze rozhodovacího procesu, varianty rozhodování při výběru alternativ
32.1.
Prvky a fáze rozhodovacího procesu
32.2.
Členění rozhodovacího procesu
32.2.1.
Vytváření předpokladů
32.2.2.
Identifikace alternativ
33.
Tvořivost a inovace, fáze tvůrčího procesu, příklady institutivních a synektických technik na podporu tvůrčího myšlení
34.
Kontrola, její význam a návaznost na osobní managerské činnosti, základní kontrolní proces, druhy kontrol
35.
Podstata a účel strategie a taktiky, jednotlivé kroky procesu strategického plánování, typy strategie
36.
Verbální a neverbální komunikace, jejich význam a postavení v komunikaci

Úryvek

"35. VYSVĚTLETE PODSTATU A ÚČEL STRATEGIE A TAKTIKY. POPIŠTE JEDNOTLIVÉ KORKY PROCESU STRATEGICKÉHO PLÁNOVÁNÍ. TYPY STRATEGIE
Strategické plánování = proces formulace dlouhodobých strategických plánů, které integrují dílčí plány rozvojových funkcí organizace jim odpovídajících organizačních článků do komplexního jednotného plánu organizace. Je to základ strategického řízení.
STRATEGIE = dokument, koncepce, jak má firma cílů dosáhnout - je písemná

Úkoly komplexního strategického plánu je určení:
- představy vývoje organizace a stanovení poslání organizace
- hlavních strategických cílů organizace
- předností a slabostí organizace
- možností, které organizace poskytuje okolí
- základních pravidel a prostředků nutných k dosažení cíle
- alokace zdrojů organizace
- postup implementace změn vyvolaných strategickým plánem

typy strategií

- strategie ofenzivní = je spjata se snahou být lepší
- strategie defenzivní = soustřeďuje se na udržení dosažené pozice
- strategie mírně ofenzivní = je označována jako strategie “druhého vzadu”
- strategie zůstatková = je zaměřena na přežití
- strategie diferenciace = je založena na odlišnostech produktů
- strategie nízkých nákladů= je charakterizována snižováním nákladů, což umožní snížení ceny"

Poznámka

Obsahuje schéma. Práce má heslovitou formu. Čistý text tvoří cca 30 stran. Částečně čerpá z: www.seminarky.cz/System-metodologie-a-teorie-organizace-otazky-8288, http://jardin.rps.cz/studium/management_let_2.doc, http://www.osu.cz/fpd/kik/dokumenty/itvv/management.pdf.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera11071
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse