Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Management - plánování

Management - plánování

Kategorie: Management

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Západočeská univerzita v Plzni Fakulta ekonomická, Plzeň

Charakteristika: V této seminární práci je analyzováno celkové plánování podniku, kde je ze začátku teoretický základ a posléze krátký příklad z praxe. Tato seminární práce sloužila k předmětu Management.

Obsah

1.
Úvod
2.
Plánování
2.1
Postup plánování
2.2
Základní plánovací prvky
2.3
Význam plánování
2.4
Bariéry plánování
2.5
Zásady efektivního plánování
2.6
Plány můžeme rozdělit z několika hledisek
2.6.1
Z hlediska časového horizontu
2.6.2
Z hlediska úrovně rozhodovacího procesu
2.6.3.Z hlediska věcné náplně plánů dělíme plány na:
2.6.4
Podle stupně obecnosti:
2.7
Plánování v každé organizaci musí plnit následující úkoly
2.7.1
Hierarchická soustava plánů
2.7.2
Pyramida rozdělení plánů
2.8
Strategické plánování
2.9
Taktické plánování
2.10
Operativní plánování
2.11
Zpětná vazba - feedback
3.
Příklad plánování nejmenované firmy
3.1
Strategie a SWOT analýza
4.
Zdroje

Úryvek

"Zásady efektivního plánování
a) podpora top managementem
Aby plánování bylo efektivní v celé organizaci, musí existovat jeho podpora ze strany vrcholného managementu. Ten by měl předvést svou podporu plánování tím, že se ujme iniciativy v objasňování vize a strategických cílů organizace a výběru strategie, která povede k dosažení organizačních cílů. Vyšší management by navíc měl povzbudit střední a nižší management k zapojení se do procesu plánování vhodným systémem odměňování a vymezení přiměřeného času a zdrojů pro plánování.
b) efektivní komunikace
V průběhu celého procesu plánování by strategický záměr měl být komunikován ke všem zúčastněným. Efektivní komunikace umožňuje manažerům a dalším spolupracovníkům, aby neustále chápali stejně směr, který by měli všichni sledovat. Porozumění tomu, jak některé aktivity souvisí s cíli a strategií organizace, umožní lidem lépe přispět k jejich splnění. Manažeři na všech úrovních by měli dostávat informace o úspěších i neúspěších v činnostech jiných organizačních jednotek. Tyto informace jsou důležité nejen pro přizpůsobení vlastních plánovaných činností, ale umožňují také manažerům identifikovat problémy a poskytnout řešení do jiných částí organizace. Výměna informací může i redukovat odpor ke změnám. Lepší komunikací všech souvislostí je dosaženo i většího povědomí o účelu plánované změny.
c) participace
Plánování by mělo zahrnovat, pokud možno, všechny, kteří budou mít vliv na činnosti realizované na základě tohoto plánu. Čím více pracovníků firmy je zapojeno do plánovacího procesu, tím hlubší je úroveň porozumění a ztotožnění se s výsledným plánem. S počtem zapojených rovněž narůstá množství informací a pohledů, které mohou být při plánování využity.
d) integrace
Plánování musí zajistit sladění dílčích cílů jednotlivých organizačních jednotek a vzájemně koordinovaně propojit spolupráci těchto firemních částí. Smyslem je dosáhnout většího efektu výsledné činnosti celku, než by odpovídalo možnostem souhrnu těchto částí. Integrované plánování by mělo využívat zejména koordinačních mechanizmů pro alokaci činností a zdrojů v prostoru a času.
e) srozumitelnost
Zatímco plánování může být velice komplikovaný proces, který pracuje s komplexními problémy, plán samotný by měl usilovat o co nejjednodušší vyjádření operací a cílů, jichž má být dosaženo. Vede to k většímu porozumění, co má být vykonáno. V zájmu dosažení větší srozumitelnosti a ztotožnění se s firemními cíly, se v poslední době plány formulují do podoby příběhů, které umožňují lidem ve firmě správně vidět sami sebe a činnosti firmy v komplexní a přitažlivé podobě.
f) flexibilita
Plány by neměly vyžadovat striktní dodržování za všech okolností. Všichni manažeři si musí uvědomovat, že může dojít, z důvodu přizpůsobení se nové situaci, která nemohla být předvídána, ke změně plánu. Na druhé straně je nutné, aby si všichni manažeři byli vědomi, že změna plánu není možná bez komunikace tohoto záměru s vrcholovou a případně všemi ostatními úrovněmi řízení."

Poznámka

Obsahuje schéma.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera13839
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse