Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Management: plánování, organizování, rozhodování, řízení lidských zdrojů, vedení, komunikace, projektový a strategický management

Management: plánování, organizování, rozhodování, řízení lidských zdrojů, vedení, komunikace, projektový a strategický management

Kategorie: Management

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce je souborem devíti otázek ke zkoušce z managementu. Po úvodních informacích o procesu komunikace se okruhy věnují plánování, strategickému managementu, organizování, rozhodování a řízení lidských zdrojů. Další otázky se zaměření na vedení, motivaci, projektový management a jeho nástroje a pozornost krátce patří také etice práce manažera a opět komunikaci.

Obsah

1.
Komunikace v managementu
2.
Plánování, proces plánování
2.1.
Vymezení, podstata, proces plánování
2.2.
Řízení podle cílů, základ metody řízení podle cílů
2.3.
Podstata cílů
2.4.
Fáze managementu podle cílů
3.
Strategický management
3.1.
Benchmarking a jeho praktický význam
3.2.
Strategie, strategické řízení a plánování
3.3.
Postup tvorby strategie
3.4.
Porovnání s konkurencí ve 3 krocích
4.
Organizování
4.1.
Vymezení
4.2.
Organizační struktury
4.3.
Nové přístupy k organizování
4.4.
Typy organizačních struktur
4.5.
Základní pravidla pro vytváření organizačních struktur
5.
Rozhodování, rozhodovací proces
5.1.
Vymezení
5.2.
Metody rozhodování
5.3.
Rozhodovací proces
6.
Řízení lidských zdrojů
6.1.
Metody personálního výběru zaměstnanců
6.2.
Koncepce řízení lidských zdrojů
6.3.
Typické personální činnosti
6.4.
Personální plánování
6.5.
Plány personálních činností
6.6.
Získávání pracovníků, zdroje pracovníků, jejich výhody a nevýhody
6.7.
Metody získávání a výběru pracovníků
7.
Vedení, řízení
7.1.
Podstata vedení pracovníků
7.2.
Maslowova hierarchie potřeb
7.3.
Přístupy k vedení
7.4.
Teorie X a Y
7.5.
Motivace
8.
Vybrané nástroje projektového managementu
8.1.
Brainstorming
8.2.
SWOT analýza
8.3.
Metoda logického rámce projektu
8.4.
Ishikawův diagram
8.5.
Paretova analýza
8.6.
Matice odpovědnosti
8.7.
Vývojový diagram
9.
Etika a kultura práce manažera, kodex manažera
9.1.
Kultura organizace
9.2.
Kodex manažera
10.
Proces komunikace
10.1.
Komunikace
10.2.
Efektivní komunikace
10.3.
Porady
10.3.1.
Význam efektivní porady
10.3.2.
Typy porad

Úryvek

"12,PLÁNOVANÍ.PROCES PLÁNOVÁNÍ.ŘÍZENÍ PODLE CÍLU

Plánovaní – zahrnuje výběr cílů(poslaní)řízeného procesu nebo organizační jednotky(organizace jako celku,odboru,oddělení,skupiny)a stanovení cesty(volbu činnosti,postupů,prostředků)pro jejich dosažení.Vyžaduje rozhodování,tj.výběr mezi možnými způsoby budoucího průběhu činností.

Plánovaní nám odpoví na tři základní otázky:Kde jsme teď?
Kde chceme být?
Jak se tam dostaneme?
Podstata plánovaní:- přispívá k dosažení záměrů a cílů organizace
- je prioritní mezi manažerskými funkcemi
- je součástí řídící práce na všech úrovních řízení
- umožňuje efektivní provádění činnosti

Plánovaní je:
- Procesem stanovení cílů a postupů jejich dosažení
- Východiskem pro všechny manažerské funkce

Proces plánovaní
- Uvědomovaní si příležitosti předchází plánovaní,není součástí plánovacího procesu.V této fázi je třeba vyjasnit,které problémy je třeba řešit a proč,znát situaci plánovacího útvaru z hlediska silných i slabých stránek,zabývá se otázkou možných budoucích příležitostí,vědět co lze získat.
- Stanovení cílů- druhým krokem při plánovaní je stanovení cílů pro celou organizaci a pro každou podřízenou organizační jednotku.Cíle mohou být jak dlouhodobé tak krátkodobé.Specifikují očekávané výsledky,čeho má být dosaženo pomocí strategie,taktik,postupů,pravidel a programů.
- Zvažovaní plánovacích předpokladů – třetím logickým krokem při plánovaní je zvažovaní plánovacích předpoklad.Jde o využívání všech relevantních informací z vnějšího i vnitřního prostředí,v němž budou plány realizovány.Při vytváření předpokladů hraje významnou roli prognózování.
- Určovaní alternativních postupů- čtvrtým krokem plánovaní je hledaní a zkoumaní alternativních postupů činnosti zvl.těch,které se zdají být nejvíce reálné.
- Výběr alternativy – v tomto kroku se jedná o výběr postupu činností,které budou prosazovány,vlastní okamžik rozhodovaní.
- Formulovaní odvozených plánů – po konečném rozhodnutí je třeba formulovat odvozené plány,které jsou obvykle požadovány na podporu hlavního plánu.
- Číselné vyjádření plánů pomocí rozpočtu – jakmile je rozhodovaní ukončeno a plány jsou sestaveny,nastává jejich finanční rozvaha a komparace s příslušnými,rozpočtovými prostředky.

Vložit obr.65

Řízení podle cílů
Podstatou metody řízení podle cílů je zajistit cílevědomé chovaní systému řízení na základě skupinové tvorby a realizace dlouhodobých,střednědobých a krátkodobých cílů.Proces řízení podle cílů je provázen účinnou stimulací vedoucích pracovníků,kteří jsou zainteresováni na cílech a výkonových normách,na jejichž základě jsou hodnocení."

Poznámka

Součástí práce jsou tabulky, schémata a skenovaný text o rozsahu cca 4 strany. Otázky jsou zpracovány v rozsahu 1 až 4 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera25105
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse