Management podniku

Kategorie: Management

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá managementem podniku. Sleduje management, věnuje se plánování, organizování a rozhodování. Všímá si vedení a motivování lidí, v rámci kterého uvádí základní užívané pojmy, podněty, vývoj i základní styly vedení. Nezapomíná na kontrolu, kde rozpracovává její členění a rozebírá audit a jeho členění.

Obsah

1.
Management
1.1.
Manažerské úrovně (úrovně řízení)
1.2.
Dovednosti manažera
1.3.
Předpoklady manažera
1.4.
Získání dovednosti
1.5.
Funkce managementu
2.
Plánování
2.1.
Cíle
2.2.
Členění plánování podle délky
3.
Organizování
3.1.
Organizační struktura a její druhy
3.2.
Organizační dokumenty
4.
Rozhodování
4.1.
Rozhodování za relativní jistoty
4.2.
Rozhodování za nejistoty
5.
Vedení a motivování lidí
5.1.
Základní užívané pojmy
5.2.
Podněty
5.3.
Vývoj
5.3.1.
F. W. Taylor
5.3.2.
E. Mayo
5.3.3.
A. Maslow
5.3.4.
O. Mc Gregor
5.4.
Základní styly vedení
6.
Kontrola
6.1.
Členění kontroly
6.2.
Audit a jeho členění

Úryvek

"Kontrola
- je to proces (činnost), který:

• zjišťuje skutečný stav
• porovnává ho se stavem plánovaným, s normami a jinými podnikovými předpisy
• zjišťuje příčiny odchylek skutečného stavu od žádoucího
• přijímá příslušná opatření k odstranění odchylek

Členění:
1) podle rozsahu

a) úplná kontrola – kontrolují se všechny jevy
b) částečná kontrola – kontrolují se jen některé jevy (př. zásoba na skladě,…)
o nahodilá – výběr kontrolovaných jevů je nahodilý
o podle určitých kriterií – kontrolují se jevy podle předem stanovených kriterií (kontrola skladních karet podle data)

2) podle místa, kde se provádí
a) přímá – kontrolujeme skutečné jevy (pochůzky na pracovišti)
b) nepřímá – kontrolujeme různé doklady a evidenci

3) podle času
a) preventivní (předběžná) – provádí se ve fázi přípravy rozhodnutí
b) průběžná – provádí se během plnění rozhodnutí
c) následná – po splnění rozhodnutí

- preventivní a průběžné kontroly jsou účinnější, protože mohou přispět k odstranění možných odchylek, které mohou nastat a vznikají
- následná kontrola slouží pro poučení do budoucna

audit = nestanné prověřování jevů a činností

Členění auditu:
1) vnitřní audit – má prověřit, jestli jsou dodržovány stanovené postupy dané podnikovou směrnicí
- cílem je zajistit dodržování disciplíny a dodržování stanovených předpisů (auditor je zaměstnancem podniku)

2) vnější audit – kontrolované skutečnosti jsou ověřovány nezávislou osobou, která není zaměstnancem podniku

ad 1) a 2)- auditor musí sepsat auditorskou zprávu, kterou předkládá vedoucímu do jehož kompetence spadají kontrolované jevy a jeho nadřízenému
- vedoucí musí udělat nápravná opatření a informovat svého nadřízeného"

Poznámka

Práce má heslovitou formu. Obsahuje tabulky a schémata.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera10808
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse