Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Management podniku - maturitní otázka

Management podniku - maturitní otázka

Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce v heslech seznamuje s fungováním podniku jako systému. Věnuje se postavení managementu v podniku, jednotlivým manažerským činnostem, organizační struktuře firmy, stylům a složkám řízení. Poslední rozsáhlá část je věnována osobnosti managera a způsobům jeho práce.

Obsah

1.
Podnik jako systém
1.1
Management obsahuje
1.2
Vývoj managementu
2.
Manažerské činnosti
2.1
Manažer a podnikatel
2.2
Vývojové etapy vzniku manažerské profese
2.3
Manažerské úrovně
2.4
Členění manažerských funkcí
3.
Organizační struktura podniku
3.1
Proces organizování
3.2
Třídění organizačních struktur
3.2.1
Hledisko formálnosti
3.2.2
Hledisko druhu sdružování činností
3.2.3
Hledisko rozhodovací pravomoci
3.2.4
Hledisko míry centralizace
3.2.5
Hledisko počtu řídících úrovní
3.2.6
Hledisko časového trvání
3.3
Faktory ovlivňující volbu organizované struktury
3.3.1
Vnitřní faktory
3.3.2
Vnější faktory
3.3.3
Vliv rozvojové etapy firmy
4.
Složky řízení
5.
Styly řízení
5.1
Byrokratický styl
5.2
Autokratický styl
5.3
Demokratický (partnerský) styl
5.4
Liberální styl
6.
Osobnost manažera
6.1
Předpoklady manažerské práce
6.2
Charakteristické rysy práce manažera
6.3
Plánování
6.3.1
Postup tvorby plánu
6.3.2
Plány z časového hlediska
6.4
Vztah managementu a marketingu
6.5
Výběr, rozmísťování a hodnocení pracovníků
6.6
Získávání vhodných pracovníků
6.6.1
Výběr manažerů
6.7
Hodnocení pracovníků
6.8
Formy odměn
6.8.1
Odměňování vrcholových řídících pracovníků
6.9
Vedení lidí
6.9.1
Maslowova teorie
6.9.2
Základní zásady motivace
6.10
Kontrola
6.10.1
Odchylky
6.10.2
Klasifikace kontrolních procesů
6.10.3
Fáze kontrolního procesu
6.11
Rozhodování
6.11.1
Typy (způsoby) rozhodování
6.11.2
Etapy rozhodovacího procesu
6.11.3
Rozhodovací metody

Úryvek

“VEDENÍ LIDÍ
Při vedení lidí nám v managementu pomáhá jedna z klasických teorií nazývaná teorie X a Y.
teorie X – vychází z předpokladu, že průměrný pracovník pracuje nerad, práce jemu přítěží, ale je nutná k zajištění obživy, nemá zvláštní ambice. Jiné prameny ho nazývají člověkem ekonomickým, jehož základním rysem je lenost a snaha práci se vyhnout (a brát za to peníze). Vedoucí takového pracovníka stále kontrolovat, popohánět. Proto se zde prosazuje direktivní, autokratické řízení, kdy vedoucí sám vše rozhodne a přikáže a od pracovníka se očekává přesné plnění rozkazů (tedy nikoliv samostatná aktivní práce).
teorie Y – vychází z opačných předpokladů: pracovník má přirozený sklon k práci, chce v práci najít svou seberealizaci, má sklon k odpovědnosti, aktivně se účastní na práci a řízení. Vedoucí v tomto případě především rádce a koordinátor, předpokládá se demokratický až liberální styl řízení. Hovoříme o participaci pracovníků na řízení.
Motivace – je součástí vedení lidí a má za úkol sladit osobní zájem a pracovní úsilí pracovníka s potřebami kolektivu
Teorie motivace
a) teorie zaměřené na poznání příčin motivace (teorie Maslowova) → teorie hierarchických potřeb
b) teorie zkoumající průběh motivačního procesu

Maslowova teorie
- potřeby vyšší úrovně potřeba seberealizace
uznání kvalitních vlastností (uspokojení z práce)

- potřeby nižší úrovně sociální potřeby
potřeby existenční jistoty a bezpečnosti (bydlet)
základní fyziologické potřeby (jíst, spát)

Základní zásady motivace
1) vyhýbat se rovnostářskému odměňování (stejnému) – spíše vázat odměnu na výkony
2) neopomíjet hmotné i morální odměňování – ideální je peněžní odměna a pochvala před kolektivem
3) včas oznámit zaměstnanci cíle motivace, např. za tuto práci náleží ….
4) předcházet chybám upozorněním
5) pochvala před kolektivem a kritika z očí do očí
6) spravedlnost, nestrannost, přiměřenost"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera14230
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse