Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Management podniku - vypracované otázky

Management podniku - vypracované otázky

Kategorie: Management

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Vypracované otázky z předmětu Ekonomika podniku seznamují s finanční analýzou a managementem. Ve dvou odlišných verzích informují o vývoji managementu, jeho výrazných osobnostech a základních manažerských funkcích. Charakterizují osobnost manažera. Zabývají se funkcí managementu. V závěru popisují ukazatele finanční analýzy.

Obsah

1.
Finanční analýza
1.1.
Postup finanční analýzy
1.2.
Analýza zadluženosti
1.3.
Členění zisku
1.4.
Analýza aktivity
1.5.
Ukazatel aktivity
1.6.
Výkonnost podniku a hodnotové řízení podniku
1.7.
Analýza hospodářského výsledku
1.8.
Analýza výnosnosti
2.
Management
2.1.
Pojem management jako vědní disciplína i řízení firmy
2.2.
Vývoj managementu (klasický, moderní, současný)
2.3.
Moderní management
2.4.
Současný management
2.5.
Přínos Tomáše Bati pro management ČR
2.6.
Japonský management
2.7.
Základní manažerské funkce
3.
Management
3.1.
Vývoj managementu
3.1.1.
Klasický management (1900 – 1940)
3.1.2.
Moderní management (1940 – 1980)
3.1.3.
Současný management
3.1.4.
Tomáš Baťa (1876 – 1932)
3.1.5.
Japonský management
3.2.
Manažerské funkce
4.
Osobnost manažera
4.1.
Postavení manažera
4.2.
Úkoly manažera
4.3.
Rysy osobnosti
4.4.
Základní typy pracovního chování manažera
4.4.1.
Styly vedení podřízených
4.5.
Organizace práce manažera
4.6.
Manažerská kariéra
5.
Funkce managementu
5.1.
Rozhodování
5.2.
Plánování
5.3.
Organizování
5.3.1.
Organizační struktury
5.3.2.
Strategické podnikatelské jednotky
5.4.
Vedení lidí
5.5.
Kontrola
6.
Ukazatelé finanční analýzy
6.1.
Ukazatelé likvidity
6.2.
Ukazatelé aktivity
6.3.
Ukazatelé zadluženosti
6.4.
Ukazatele výnosnosti
6.5.
Ukazatelé tržní hodnoty podniku

Úryvek

"Finanční analýza

- je pravděpodobně tak stará jako peníze, každý obchodník prováděl finanční rozbory, zajímalo jej jak peníze vynakládá a co mu přinesou
- každá doba měla vlastní postupy toho rozboru
- v současnosti se používají matematické modely
- podstatou FA je rozbor majetku podniku, rozbor zisku a rozbor celkové situace podniku z finančního hlediska
- FA podrobujeme nejjednodušší rozhodnutí i rozhodnutí velmi složitá - hodnocení investičních záměrů, nákup CP
- FA není výsledkem cílem rozborové činnosti podniku, je prostředkem, který napomáhá řízení firmy
- FA je potřebná pro management firmy - podporuje jeho rozhodování, pro vlastníky firmy, pro investory, pro věřitele, pro burzovní makléře
- FA je chorobopis firmy - zdravá firma se FA a jejími výsledky chlubí, nemocná nebo-li špatně hospodařící se snaží výsledky upravovat, skrývat
- FA je prostředkem, pomůckou pro řízení podniku
- FA vychází ze základních účetních dokumentů - výkaz ZaZ, rozvaha k určitému datu, výkaz cash-flow

Postup finanční analýzy
1) srovnání absolutních ukazatelů v čase např. tržby, zisk, vlastní kapitál, srovnáme jejich stejné údaje ze dvou období po sobě jdoucích, srovnání položek aktiv k 1.1. a 31.12., zjistíme přírůstky či úbytky absolutních ukazatelů
2) výpočet poměrových ukazatelů - aktivity, likvidity, zadluženosti, výnosnosti, tržní hodnoty podniku
3) srovnání poměrových ukazatelů s odvětvovými průměry
4) trendová analýza
5) rozbor výchozího komplexního ukazatele - celková rentabilita firmy - pyramidální rozklad, rozklad DU POINT
6) rozbor cash-flow

Likvidita
= schopnost firmy dostát svým závazkům

Běžná likvidita = celková oběžná aktiva / cizí zdroje krátkodobé

- měla by být 2 - 2,5
- udává kolik % svých OA musí podnik přeměnit na peníze, aby mohl dostát svým závazkům
- běžnou likviditu zajistíme prodejem výrobků, výběr pohledávek, odprodej zásob"

Poznámka

Čistý text dosahuje cca 40 stran. Práce obsahuje schémata.
V práci je dvakrát zpracováno téma finanční analýzy a managementu - jedná se však o odlišné verze.
Otázky byly součástí absolutoria z Ekonomiky podniku na VOŠ - obor Prokurista firmy.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera18868
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse