Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Management - přednášky

Management - přednášky


Kategorie: Management

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá managementem. Věnuje se základním pojmům, manažerským dovednostem i roli manažera. Sleduje historii managementu, kritické faktory úspěchu a rozhodování. Všímá si plánování, organizování a personalistiky a personálního zajištění. Zkoumá vedení lidí, motivaci a kontrolu. Rozebírá pojmy TQM, MBO, JIT a KANBAN a zaměřuje se také na problematiku inovace.

Obsah

1.
Základní pojmy
1.1.
Management
1.2.
Manažerské funkce
1.3.
Úrovně aktivit
2.
Manažerské dovednosti
2.1.
Kritéria vedoucího pracovníka
3.
Role manažera
3.1.
Interpersonální role
3.2.
Informační role
3.3.
Rozhodovací role
4.
Historie managementu
4.1.
Členění
4.1.1.
Klasická škola
4.1.2.
Škola lidských vztahů (Elton Mayo)
4.1.3.
Humanistický přístup
4.1.4.
Moderní názory
4.1.5.
Postmoderní přístup
4.1.6.
Globalizace
5.
Kritické faktory úspěchu
5.1.
Koncepce "7S"
5.2.
Koncepce kritických faktorů úspěchu
6.
Rozhodování
6.1.
Etapy rozhodování
6.2.
Kritéria rozhodování
6.3.
Metody rozhodování
7.
Plánování
7.1.
Dělení plánování
7.2.
Postup tvorby strategií
7.2.1.
Stanování poslání, respektive mise firmy
7.2.2.
Rozbor výchozího stavu a to zejména silných a slabých stránek firmy (SWOT analýza)
7.2.3.
Rozbor zdrojových možností rozvoje a vytvoření specifických podnikatelských předností firmy
7.2.4.
Stanovení soustavy cílů
7.2.5.
Formulace scénářů a výběr vhodné podnikatelské strategie
7.2.6.
Prověření vhodnosti zvolené strategie
7.2.7.
Realizace strategie
8.
Organizování
8.1.
OSCAR - požadavky kladené na organizování
8.2.
Členění formální organizační struktury
8.3.
Faktory ovlivňující efektivní výběr organizačních struktur
8.4.
Tendence rozvoje
8.5.
Funkcionální struktury
8.5.1.
Výhody a nevýhody
8.6.
Výrobkové struktury
8.6.1.
Výhody a nevýhody
8.7.
Liniové struktury
8.7.1.
Výhody a nevýhody
9.
Personalistika - personální zajištění
9.1.
Úkoly řízení lidských zdrojů
9.2.
Personální činnosti (funkce)
9.2.1.
Vytváření a analýza pracovních míst
9.2.2.
Personální plánování
9.2.3.
Získávání pracovníků
9.2.4.
Výběr a přijímání pracovníků
9.2.5.
Hodnocení pracovníků
9.2.6.
Rozmisťování a ukončování pracovního poměru
9.2.7.
Odměňování
10.
Vedení lidí, motivace
10.1.
Zdroje motivace
10.2.
Teorie motivace
10.2.1.
Teorie hierarchie potřeb (podle Maslowa)
10.2.2.
Teorie získaných (osvojených) potřeb
10.2.3.
Teorie X, Teorie Y (McGregorova)
10.2.4.
Herzbergrova motivačně hygienická teorie
10.3.
Vedení lidí
10.3.1.
Styly vedení lidí
11.
Kontrola
11.1.
Členění kontrol
11.2.
Fáze kontrolního procesu
12.
TQM, MBO, JIT, KANBAN
13.
Inovace
13.1.
Dělení inovace z věcného hlediska
13.2.
Klasifikace inovace podle kvalitativní a kvantitativní stránky inovačního procesu

Úryvek

"T Q M, M B O , J I T, K A N B A N

1) TQM - totální řízení kvality
Pojem totální řízení kvality se začal používat už v 70. letech pro systémy celopodnikového řízení jakosti v japonských firmách. TQM představuje souhrn zkušeností předních japonských a některých amerických firem zaměřených na zabezpečování jakosti. Základem TQM je zdokonalení výrobku a služeb. Tato nová filosofie spočívá v tom, že každý pracovník odpovídá za svou práci, mizí anonymita. Všichni se podílí na kvalitě, nutné je sebezdokonalování. TQM má za úkol eliminovat chybu a plýtvání ve všech stádiích tvorby výrobku.

TQM - úplné řízení jakosti - základní charakteristika:
• zahrnuje všechny podnikové procesy (personální, finanční………….)
• účastní se všichni pracovníci od TOP managementu až k poslednímu pracovníkovi
• postihuje všechny fáze procesu řízení (strategie, plánování, motivace……..)
• vnitřní změna jedince ke své práci

Principy TQM:
• trvalé zdokonalování produktů a služeb
• přijetí nové filosofie
• ukončení závislosti na výstupní kontrole
• skončení nákupu a udělování nabídek na základě ceny
• trvalé zlepšování každého podnikového procesu
• uplatnění volnějšího stylu řízení
• odstranění číselných kvót a norem
• vytvoření vzdělávacího a sebe vzdělávacího programu

2) MBO - Řízení podle cílů
Proces MBO zahrnuje stanovení cílů na vrcholové úrovni dané organizace, vyjasnění specifických úloh těch, kteří jsou odpovědní za dosažení cílů i určování cílů pro podřízené."

Poznámka

Práce obsahuje schémata a tabulku. Má kompilační charakter. Částečně čerpá z: http://www.upol.cz/fileadmin/user_upload/PF-dokumenty/KF/management.doc, http://vos.palestra.cz/data/studijni_mat/denni/2PVC/MGvlast.doc.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera10602
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse