Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Management - přednášky

Management - přednášky

Kategorie: Management

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Přednášky zpracovávají poznatky z managementu. Definují pojem management a seznamují s nejvýznamnějšími historickými školami a jejich představiteli. Zabývají se osobností manažera, charakterizují manažerské funkce i typy pracovníků. Dále se věnují strategickému, taktickému i operativnímu podnikovému plánování, rozebírají jejich jednotlivé činnosti, používané analýzy a strategie. Velkou pozornost zaměřují na rozlišení typů organizačních struktur a v závěrečné kapitole se soustředí na oblast vedení lidí a představení nejznámějších teorií potřeb.

Obsah

1.
Pojem management
2.
Školy managementu a představitelé
2.1.
I. Etapa – 1910 – 1930
2.1.1.
Klasický management – 1910 – 1920
2.1.1.1.
Frederick Winslow Taylor
2.1.1.2.
Henri Fayol
2.1.1.3.
Max Weber
2.1.2.
Psychologicko – sociální management – 1920 – 1930
2.1.2.1.
Mary Folletová
2.1.2.2.
Elton Mayo
2.1.2.3.
Abraham Maslow
2.1.2.4.
Donald McGregor
2.2.
II. Etapa – 1930 – 1970/ 1980
2.2.1.
Procesní přístupy - 1940 – 1950
2.2.1.1.
Luther Gulick, Lyndall Fownes Urwick
2.2.2.
Systémové přístupy – 1950 – 1960
2.2.2.1.
Herbert Simon, James March, Bernard
2.2.3.
Kvantitativní přístupy – 1960 – 1970
2.2.3.1.
Dantzig, Ackofe
2.3.
III. Etapa – 1970/1980 – 1990
2.3.1.
Pragmatické (empirické) přístupy – 1980 – 1990
2.3.1.1.
Drucker, Peters, Waterman, Mitzberg
2.4.
IV. Etapa – 1990 – současnost
2.4.1.
Vývojové tendence – 1990 – současnost
3.
Osobnost manažera a jeho vlastnosti
3.1.
Pojem
3.2.
Role
3.2.1.
Henri Mintzberg
3.3.
4 typy pracovníků
3.4.
Styly manažerské práce
3.5.
Struktura manažerských funkcí
4.
Plánování podniku
4.1.
Funkční oblast
4.2.
Plánovací proces
4.3.
Strategické plánování
4.3.1.
Analýza současného stavu = situační analýza
4.3.2.
Analýza a prognóza vývoje okolí podniku
4.3.3.
Stanovení poslání a cílů podniku
4.4.
Taktické plánování
4.4.1.
Plán odbytu
4.4.2.
Plán výroby
4.4.3.
Plán nákupu
4.4.4.
Plán skladový
4.4.5.
Plán personálu
4.4.6.
Plán investic
4.4.7.
Plán kapacit
4.4.8.
Plán finanční
5.
Tvorba podnikatelských variant, operativní plánování
5.1.
Strategie založené na chování firmy na trhu a jejich vztahu k inovacím
5.1.1.
4 strategie dle síly
5.2.
Strategie firmy vycházející z orientace managementu
5.2.1.
Efektivita firmy = účinnost, účelnost
5.3.
Strategie orientované konkurenčně
5.3.1.
Diferenciace
5.3.2.
Metoda SWOT
6.
Organizování
6.1.
Útvarové organizování
6.2.
Procesní organizování
6.3.
Útvarové organizování
6.4.
Plochá organizační struktura
6.5.
Organizační struktury – členění ze 2 hledisek
6.5.1.
Sdružovací činnosti
6.5.2.
Rozhodovací pravomoci
6.5.2.1.
Liniově organizační struktury
6.5.2.2.
Štábní organizační struktury
6.5.3.
Sdružovací činnosti
6.5.3.1.
Funkcionální
6.5.3.2.
Výrobkové
6.5.3.3.
Ostatní účelové – předmětné
6.5.4.
Strategické podnikatelské jednotky = SBU
6.5.4.1.
Franchising
6.5.4.2.
Ameba
6.5.4.3.
Holding
6.5.4.4.
Strategické aliance
7.
Vedení lidí
7.1.
Funkce
7.2.
Motivace
7.3.
Styl manažerské práce dle teorie X a Y
7.4.
Maaslowova pyramida potřeb
7.5.
Herzbergova teorie potřeb
7.6.
Model Roberta Blakea aj. Moutonové

Úryvek

"Role
Henri Mintzberg
interpersonální role:
- reprezentant - ceremoniální fce (obědvat se zákazníky, vítat návštěvníky, provázet po firmě, reprezentovat útvar, který zastupuje)
- vedoucí - odpovědný za chod org.jednotky, za práci lidí, zajišťuje podmínky k práci
- koordinátor - vystupuje při jednání s lidmi mimo svěřenou jednotku, se zákazníky, dodavateli, apod., koordinuje dělbu práce se sousedními org. jednotkami

informační role:
- monitor - přijímá a poskytuje informace, sleduje neustále činnost podniku, analyzuje důležité informace z okolí podniku, zaujímá stanovisko a mění plány
- rozsévač - přiděluje informace podřízeným, které by jim jinak nebyly přístupné
- mluvčí - uvnitř podniku i vně, zajišťuje informovanost svých nadřízených, ale také jedná se zákazníky

rozhodavací role:
- podnikatel - iniciátor změn v podniku, nové myšlenky
- zachránce - reakce na vzniklé problémy
- alokátor - rozhoduje, jak použít omezené zdroje - čas, finance
- vyjednávač - optimalizuje protichůdné zájmy jednotlivých hierarchických složek, jedná s odbory

4 typy pracovníků
racionálně-ekonomický čl.
- motivovaný peněžními podněty
- pasivně vykonává přikázané činnosti
- snadno manipulovatelný

sociální čl.
- motivován soc.potřebami
- chce sounáležitost ve skupině
- soc.síly působí ve skupině silněji než opatření nadřízeného
- vhodné je ho motivovat nehmotnými stimuly (společenské uznání, sociální klima)

čl. se silnou potřebou seberealizace
- motivuje se do značné míry sám
- usiluje o autonomii i v procesu řízení
- dává přednost samokontrole před kontrolou ze strany nadřízeného

komplexní čl.
- mnohostranný
- přístupný změnám
- v různých situacích usiluje o různé cíle a není na něj všeobecně platná strategie, ta se mění podle situace

Styly manažerské práce
A1. autoritativní
manažer neshání informace, má dostatek svých, rozhoduje se rovnou sám, nekomunikuje s podřízenými

A2. mírně autoritativní - informace od zaměstnanců, ptá se na inf. k danému problému, o kterém má rozhodnout, rozhoduje však sám

B1. mírně demokratický - ptá se zam., jak by problém řešili, ale může i nemusí k tomu přihlížet, rozhodne se sám

B2. demokratický - skupinové rozhodování, ve skupině se ptá na inf. o rozhodovacím problému, diskutuje o něm"

Poznámka

Práce obsahuje schémata a tabulky, rozsah čistého textu je necelých 25 stran.. Částečně je psaná formou odrážek. Klíčové pojmy jsou tučně vyznačeny.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera22415
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse