Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Management - přednášky ve slovenštině

Management - přednášky ve slovenštině

Kategorie: Management

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce formou hesel ve slovenském jazyce shrnuje poznatky týkající se třinácti základních témat managementu tak, jak byla přednášena.

Obsah

1.
Manažment podniku
1.1
Východiská a charakteristiky
1.2
Podstata, význam, systémy vo svete
1.3
Význam manažmentu
1.4
Systémy manažmentu vo svete
2.
Vývoj koncepcií v západnej Európe, USA a Japonsku
2.1
Teória medziľudských vzťahov – Behavioristický
2.2
Moderný (nový) prístup
2.3
Japonský manažment
3.
Podstata manažmentu
3.1
Manažment ako proces
3.2
Manažment ako teória
4.
Stanovenie podnikových cieľov
4.1
Význam, funkcie, typy organizačných cieľov
4.2
Riadenie podľa cieľov – MBO management by objectives
5.
Plánovanie
5.1
Klasifikácia plánov
5.2
Strategické plánovanie
5.3
Poslanie podniku
5.4
Skúmanie interného a externého prostredia
6.
Konkurenčné analýzy
6.1
Analýza vnútorných zdrojov a schopností firmy
6.2
SWOT analýza
7.
Rozhodovanie
7.1
Klasifikácia rozhodovacích procesov
7.2
Fázy rozhodovacieho procesu
8.
Organizovanie
9.
Poslanie organizovania a organizačnej štruktúry
9.1
Základné modely organizačného členenia
9.2
Členitosť organizačnej štruktúry
10.
Kontrola
11.
Personálny manažment
11.1
Aktivity smerujúce k zabezpečovaniu potrebných pracovných síl
12.
Krízový manažment
12.1
Finančná kríza
13.
Prosperita firmy

Úryvek

"Krízový manažment
Krízová situácia vzniká v zásade z dvoch dôvodov:
a) kríza z dôvodu vážnej havárie – môže vzniknúť z rôznych príčin (agresívne správanie, nehody, prírodné katastrofy)
b) závažná finančná situácia v podniku – stav, kedy podnik nie je schopný plniť (uhrádzať) svoje záväzky a neriešenie takéhoto stavu môže podnik doviesť až k legislatívnej likvidácii
Základné charakteristiky krízy:
- je ťažko predvídateľná – a jej symptómy nemusia byť dlho viditeľné, prejavia sa až naakumulovaním negatívnych javov za neopakovateľných podmienok
- kríza prebieha veľmi rýchlo a treba na ňu aj rýchlo reagovať
- krízové situácie sú neopakovateľné, preto manažéri majú s nimi málo skúseností
Krízová situácia vplýva aj na pracovníkov, nielen na organizáciu ako celok. Krízovú situáciu môže využiť vo svoj prospech obchodný partner alebo konkurent.
Závažnosť krízových situácií si vyžiadala vznik špecifického druhu manažmentu, ktorý sa nazýva krízový manažment. Predstavuje obyčajne krátkodobý prístup k riadeniu, pričom podstatnou úlohou je vyriešenie krízovej situácie.
Základné znaky krízového manažmentu:
- vytvára ho tím vyškolených špecialistov, ktorí uprednostňujú autoritatívny štýl riadenia za účelom mobilizácie pracovných a iných zdrojov, za pomoci ktorých sa snaží odstrániť krízu. Krízový manažér môže podľa potreby modifikovať organizačnú štruktúru podniku a všetky tieto činnosti smerujú k eliminácii chaosu vo vnútri organizácie, zabezpečuje podľa závažnosti krízovej situácie komunikačný styk s vonkajším prostredím. Krízový manažment má však za úlohu v rámci možností krízovým situáciám predchádzať tvorbou preventívnych opatrení. Zaraďujeme k nim monitorovanie rizikových situácií, určenie potenciálnych krízových symptómov, tvorby krízových plánov – vopred určujú scenár správania sa v kríze (delegovanie činností, stanovovanie zodpovednosti, právomocí počas krízy). Kalkuluje s rizikami vzniku krízy – rieši otázku kde môže dôjsť k vzniku krízovej situácie, do akej miery sa môžu pracovníci podieľať na vzniku krízy, bezpečnostné opatrenia – tréning, zúčastňujú sa tréningov krízových situácií
Finančná kríza
Vzniká hlavne z dôvodu nestabilného prostredia, v ktorom sa podnik nachádza. K negatívnym vlastnostiam finančnej krízy patrí, že jej signály bývajú slabé alebo oneskorené. Ak manažér podcení negatívny vývoj vonkajšieho prostredia, prejaví sa často aj vo vnútri podniku v rôznych formách. Dôsledky vzniku sú finančného a nefinančného charakteru. K finančným príčinám vzniku krízy patrí napríklad nevhodný pomer medzi cudzím a vlastným kapitálom, nedostatok likvidných prostriedkov, vysoké náklady. Nefinančné príčiny – silný tlak konkurencie, zlý marketing... Pri riešení krízových situácií vyvolaných nedostatkami vo vnútri organizácie sa účinným nástrojom stáva kontrolný systém. Kontrolné mechanizmy nestačia na vyvolanie kríz vonkajším prostredím. Tu nastupuje funkcia krízového manažmentu. Riešenie krízových situácií sa uskutočňuje:
- mimoriadnymi procesmi, ktoré podľa stupňa krízového vývoja môžu mať podobu reštrukturalizácie, rebitalizácie, konsolidácie
- súdnou cestou (súdnymi procedúrami) – vyrovnanie, konkurz
- likvidáciou
Riešenie krízovej situácie vyžaduje kroky, ktorých výsledkom je zvyšovanie efektu na vstupe aj na výstupe. Krízové situácie sa riešia aj prostredníctvom aktivít smerujúcich k zvyšovaniu efektov na vstupe a výstupe transformácie.
Činnosti smerujúce k zvyšovaniu efektov na vstupe: patria sem zavádzanie nových produktov, zvyšovanie objemu výroby, zmena štruktúry výrobkovej náplne.
Činnosti smerujúce k zvyšovaniu efektov na výstupe: redukcia nákladov, zvyšovanie produktivity, eliminácia škôd, odhaľovanie skrytých potenciálnych hodnôt
Všeobecné kroky riešenia finančnej krízy, ktoré uskutočňuje krízový manažment sú:
1) analyzovať vzniknutú krízu a odhaliť jej príčiny
2) príprava krízového plánu a ozdravných krokov
3) preventívne opatrenia zamedzujúce vzniku krízy
4) hľadanie zhody medzi manažérmi, vlastníkmi a výkonnými pracovníkmi o východiskách z krízy
Na vyriešenie krízovej situácie sa odhaduje približne 60 – 100 dní. Hlavne manažment a vlastníci by sa mali dohodnúť kto bude členom krízového manažmentu."

Poznámka

Obsahuje tabulky.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera12486
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse