Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Otázky k Bc. SZZk > > Management produkčních procesů - část 1

Management produkčních procesů - část 1

Kategorie: Management, Výrobek

Typ práce: Otázky k Bc. SZZk

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Soubor 9 vypracovaných otázek se věnuje základním tématům a problémům managementu produkčních procesů. Po úvodních informacích o výrobním managementu je tato oblast nahlédnuta z hlediska strategického, taktického nebo operativního a nastíněn proces rozhodování o výrobním programu. Mezi další probraná témata patří plánování normativ, projektování výrobního systému a výrobní kapacita. Další část práce naleznete zde Management produkčních procesů - část 2.

Obsah

1.
Výrobní management
1.1.
Charakteristika
1.2.
Postavení výroby v systému řízení podniku
1.3.
Podstata managementu výroby
1.4.
Štíhlá výroba
1.5.
Jakost procesů
1.6.
Spolupráce financí a výrobního procesu
1.7.
Spolupráce marketingu a výrobního procesu
1.8.
Spolupráce výrobního managementu s ostatními podpůrnými funkcemi podniku
1.9.
Efektivita výrobního procesu jako základ pro podnikání
2.
Výrobní management na strategické úrovni
2.1.
Postup tvorby strategického managementu
2.1.1.
Analýza
2.1.2.
Koncepce
2.1.3.
Parametry strategického zaměření
2.1.4.
Typy výrobních strategií
2.1.5.
Komponenty výrobní strategie
3.
Management výroby na úrovni taktické I
3.1.
Taktický management
3.2.
Zaměření taktických cílů ve výrobním i výrobkovém systému
3.3.
Taktické cíle zaměřené na výrobní systém
3.4.
Taktické cíle zajištění vedoucího postavení v nákladech
4.
Management výroby na úrovni taktické II
4.1.
Taktický management
4.2.
Taktické cíle při zajištění vedoucího postavení v nákladech
4.3.
Taktické cíle při zajištění vedoucího postavení diferenciací
4.4.
Zaměření taktických cílů na působení taktického managementu
4.5.
Nový projekt výrobního systému
5.
Operativní management výroby
5.1.
Operativní management, jeho úkoly a cíle
5.2.
Organizace výrobního procesu
5.3.
Metody tvorby kalkulace
6.
Rozhodování o výrobním programu na základě tržních informací a přípravy výroby
6.1.
Příprava výroby
6.2.
Etapy přípravy výroby
6.3.
Poptávková funkce
6.4.
Výnosové funkce
6.5.
Inovace
6.6.
Technickohospodářské normy
7.
Plánování normativy
7.1.
Výrobková dávka a její výpočet
7.2.
Technickohospodářské normy
7.3.
Normy spotřeby materiálů
7.4.
Normy vázanosti materiálu
7.5.
Normy spotřeby práce
8.
Projektování výrobního systému
8.1.
Projektování výrobního systému – kroky tvorby
8.2.
Výpočet počtu strojů pro úplnou technickou dokumentaci a pro inovovaný typ výrobkové řady
8.3.
Propočty výrobních ploch pro hlavní výrobní proces a obslužné a pomocné výrobní procesy
8.4.
Propočet počtu operatérů
8.5.
Pravidla rozmístění strojů na výrobních plochách
8.6.
Návrh materiálových toků ve výrobním podniku
9.
Bilance výrobní kapacity
9.1.
Výrobní kapacita
9.2.
Stanovení výrobní kapacity pracoviště
9.3.
Stanovení výrobní kapacity výrobního úseku
9.4.
Plánování kapacit
9.5.
Optimalizace výrobní kapacity programováním
9.6.
Celková efektivnost zařízení
10.
Průběžná doba zakázky
10.1.
Průběžná doba výroby složitého výrobku

Úryvek

"1.Požadavky moderně řízeného podniku na výrobní management (charakteristiky, postavení a podstata). Štíhlá výroba (lean production), jakost procesů, efektivita výrobního procesu jako základ pro podnikání, spolupráce financí a výrobního procesu, spolupráce marketingu a výrobního procesu, spolupráce výrobního managementu s ostatními podpůrnými funkcemi podniku – inovační funkce, inženýrské činnosti.

Charakteristika – výrobní manažer řídí díky promyšlenému rozhodování přeměnu vstupů na výstupy při dosažení přidané hodnoty, která je dána rozdílem pořízených vstupů a hodnotou transformovaných výstupů. Hodnota výstupů je určována trhem, nikoliv přáním výrobce. (skripta ŘV 1 str. 5)
 požadavky štíhlého podniku na štíhlý výrobní proces (marketingová koncepce, přizpůsobivost trhu, vytváří předpoklady konkurenční výhody, využívá infrastrukturní nástroje a vazby)
 požadavky na průběh výrobního procesu z hlediska: (výrobní základny, ekonomiky, organizace, výkonnosti)
 konkurence schopnost výrobků (náklady/cena, kvalita, pružnost)

Postavení výroby v systému řízení podniku
 profesní oblast ekonomiky podniku - přidaná hodnota, výkon, kapitál
 spojuje s okolím – vazby mezi vstupy a výstupy
 zodpovědnost za plnění cílů – výrobních, podnikových
 definuje ekonomický problém výroby – co, jak, kdy, pro koho, náklady/cena
 spolupráce a začlenění do organizační struktury firmy


Výrobní úsek je oblastí, kde dochází k realizaci úkolů zadaných výrobním programem, a to jak hotových výrobků dle požadavků trhů či konkrétních zákazníků, tak i poskytovaných služeb. (skripta ŘV 1 str. 9)

Podstata managementu výroby
 úkoly – tvorba výrobního systému a zajištění zdrojů, řízení s použitím nástrojů managementu, tvorba cílů, jednota cílů
 požadavky na výrobu – efektivnost, výrobního systému, ekonomika, organizace, inovace

Štíhlá výroba (lean production)
- zeštíhlení procesů (patří sem i JIT)  „výroba“ bez zbytečných „odpadů“ = úkolem je vytvářet co je požadováno, když je to vyžadováno a s minimálním množstvím materiálu, nástrojů, místa a práce (přednáška ŘV2)
 pracuje jako součást moderně řízeného štíhlého podniku, jehož rysy a požadavky na výrobu jsou:
a) marketingová koncepce – informace o požadavcích trhu, nových tržních segmentech, stádiích životního cyklu výrobků, konkurenci
b) přizpůsobivost požadavkům trhu – časem, službami, pružností (kapacity, kvalita, řízením, informacemi)
c) výroba musí vytvářet předpoklady konkurenční výhody – obsahuje řadu problémů: technické, organizační, personální materiální (zmetky, poruchy, neopatrní dělníci, neukáznění dodavatelé, nefungující obsluha);
- konkurenční výhodu dociluje podnik
 jedinečností v nákladech – jakost, spolehlivost, diferenciace, standardizace
 jedinečností ve výrobku – inovace, flexibilita
d) infrastrukturní nástroje a vazby – personální vazby, systémové řízení (výroby, výrobku, zásob, kontroly, inovace)

Jakost procesů – tvoří ji bezvadnost, parametry a stabilita (ISO 9000 a 14000, TQM). (Nevím, co víc k tomu napsat, v případě účasti doc. Bartese v komisi, bude asi lepší si projít jeho skripta ohledně jakosti.)"

Poznámka

Součástí práce jsou schémata a tabulka o rozsahu cca 5 stran. Otázky jsou zpracovány v rozsahu 1 až 3 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera25156
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse