Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Management projektu - přednáška

Management projektu - přednáška

Kategorie: Management

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Text popisuje teoretickou rovinu řízení projektů. Nejprve se věnuje charakteristice projektu, jeho náležitostem, problémům a roli řízení v něm. Poté sleduje řízení projektu krok za krokem, od východisek, metodiky, přes hodnocení variant, studie proveditelnosti až po vyhodnocení návrhu. Závěr se věnuje týmovému managementu projektu, rolím poradců v něm, a smluvním vztahům.

Obsah

1.
Management projektu (= řízení projektu)
2.
Projekt
2.1
Charakteristické znaky projektu
2.2
Členění projektů na kategorie a druhy
2.3
Atributy projektu
2.4
Výhody řízení projektu
2.5
Podpora vrcholového managementu
2.6
Problémy v oblasti řízení projektu
3.
Výchozí podmínky projektu
4.
Metodika managementu projektu
5.
Příprava a ověřování projektu
6.
Zásady přípravy projektu
7.
Ověřování proveditelnosti projektu
7.1
analýza požadavků a podmínek
7.2
úvodní studie proveditelnosti
7.3
návrh, hodnocení variant a výběr varianty
7.4
studie proveditelnosti
7.5
vyhodnocení návrhu projektu
8.
Týmový management projektu
8.1
Zainteresované strany na projektu
8.2
Role v projektovém týmu dle Belbina
8.3
Hlavní manažer projektu
9.
Role poradců a smluvní vztahy

Úryvek

"3) návrh, hodnocení variant a výběr varianty
a) metoda bodového a váhového hodnocení
- stanovení kritérií: př. minimum nákladů, kvalita výrobků
b) metody hodnocení ekonomické efektivnosti investic
- hodnotí se: výnosnost, rizikovost, likvidnost – doba splácení
- metoda čisté současné hodnoty (ČSH budoucích finančních toků se srovná s ČSH alternativní investice)
- metoda vnitřního výnosového procenta (výnosnost investice se porovná s požadovanou výnosností)

4) studie proveditelnosti
- studie je velmi nákladná (až 3 % investičních nákladů)
- nemá jednoznačnou a standardní strukturu: vychází z problematiky řešeného projektu
- má odpovědět na otázku, zda výnosy pokryjí vynaložené náklady
5) vyhodnocení návrhu projektu
a) podklady pro rozhodování
- studie proveditelnosti slouží jako podklad pro rozhodování
- rozhodovací metody:
- jednoduché rozhodovací metody (rozhodovací tabulky)
- prognostické metody (př. brainstorming)
b) rozhodnutí o projektu
- rozhodnutí o přijetí projektu (rozhodne top management) znamená přechod do investiční fáze

Týmový management projektu
- projekt je založen na týmové práci: považována za kreativní a úspěšných způsob řešení problémů
- práce na projektu provádí projektový tým
- = forma vzájemné spolupráce členů týmu, který je řízen projektovým manažerem
- = dočasná organizační struktura, jejímž cílem je zvládnutí úloh spojených s realizací projektu
o využívá se např. maticová organizační struktura projektového managementu
- = malá pracovní skupina složená z pracovníků různých oborů, která má vyřešit složitý úkol, který je nad síly jednotlivce
- = skupina manažerů a odborníků spolupracujících na projektu spolu s vedením organizace
o příprava a realizace projektu si může vyžádat též konzultace a spolupráci externistů
- spolupráce probíhá na základě určitých zásad a pravidel:
o př. pravidelnost pracovních porad, max. doba jejich trvání, požadavky na obsah a formu zpracování dokumentů
- předpokladem úspěšnosti týmu: schopnost vedoucích pracovníků vytvořit vhodné podmínky pro činnost týmu
o znalost technik týmové práce, schopnost najít pracovníky, kteří umí pracovat v týmu
- proces řešení problémů v týmu: 4 fáze řešení problému:
o analýza situace (analýza celé situace a určení nejdůležitějšího problému)
o analýza problému (určení všech faktorů, které problém ovlivňují)
o analýza řešení (vytvoření možných řešení, ověření jejich vhodnosti)
o implementace řešení do praxe
- výhody týmu: při spolupráci vzniká synergický efekt (týmový efekt)
o násobek intelektů a invence jednotlivců, výsledek skupinové interakce v podobě nových myšlenek, asociací, originálních řešení
- negativa týmu (problémy při fungování týmů):
o mezilidské vztahy: možné projevy nevraživosti a žárlivosti
o komunikační a informační problémy: zadržování informací, manipulace s informacemi
o organizace: dvojí podřízenost, výskyt konfliktních situací kvůli nemožnosti přesně vymezit pravomoci a odpovědnost
o hodnocení a odměňování práce
o pocit pracovní nejistoty lidí zařazených do týmu
o velké pracovní vytížení členů týmu"

Poznámka

Obsahuje schémata a tabulky. Čistý text dosahuje cca 10 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera21313
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse