Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Management, řízení lidských zdrojů: vybraná témata

Management, řízení lidských zdrojů: vybraná témataKategorie: Management, Řízení lidských zdrojů

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Zápisky z přednášek seznamují s hlavními pojmy, koncepcemi či problémy vybraných oblastí managementu a řízení lidských zdrojů. První část seznamuje s obsahem a úkoly řízení lidských zdrojů a následně je charakterizován profil manažera a podány hlavní informace o problematice komunikace. Zbylý prostor patří tématům znalostního managementu, identity organizace a historickým a současným přístupům k managementu.

Obsah

1.
Řízení lidských zdrojů
2.
Profil manažera
3.
Komunikace
4.
Znalostní management a informační systémy
5.
Identita organizace
6.
Vývoj managementu

Úryvek

"ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ
- funkce zprostředkovatelská a smiřovací (dnes je personalistika pro organizace rozhodující)
- personalistika = způsob realizace a zapojení zájmu zainteresovaných stran – vlastník, zaměstnanci, vnější okolí

- základní cíl: zajistit kvantitu i kvalitu pracovníků
- vedlejší cíl: kontrolovat, aby firma nenadhodnotila náklady na pracovníka a neohrozila tím svoje postavení na trhu
- 2 základní aspekty: 1) sociální (souvisí se zaměstnanci – osobní cíle pracovníka)
2) ekonomický (využití lidské práce)

- odpovědnost za řízení lidských zdrojů: 1) personální pracovníci (např. udržování spokojenosti)
2) vlastní manažeři (řídí podřízené a mají možnost si je vybrat; roste jejich odpovědnost)
ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU A ROZVOJE PRACOVNÍKŮ (ovlivňovací metody)
1) neosobní - vytváří hard metody řízení
- organizační struktura, formální pravidla řízení, normy, směrnice, popisy pracovních míst, výběr a uvolňování, povyšování, řízení procesů,…
2) osobní - mezilidské ovlivňování – vytváří soft metody
- motivace, osobní příklad, obsah práce, zdůrazňování osobnosti, delegování, kultura organizace, obsah práce, stimulace, vliv pracovní skupiny,…
FORMOVÁNÍ VÝKONNOSTNÍHO KLIMATU FIRMY
1) CO DĚLAT = tvrdé faktory, věcná stránka  např. strategie, orientace na problém, rozhodování, tvorba plánů; (efektivnost, znalost a kompetence, kvalita)
2) JAK TO UDĚLAT = měkký faktor, lidská stránka  např. jak motivovat, jak pracovat s lidmi (využívá se v praxi); (přijetí cílů, motivace, komunikace a kooperace)
PERSONÁLNÍ ČINNOSTI V PODNIKU
1) plánování pracovníků
- na základě kvalifikačních prognóz a prognóz vývoje zdrojů pracovních sil (tyto údaje poskytuje ČSÚ)
- vychází z 2 zdrojů: a) vnitřní – pracovníci v organizaci
b) vnější – lidé na vnějším trhu práce (nábor zaměstnanců)
2) získávání a výběr pracovníků
- získávání z 2 typů zdrojů: a) vnější = neznámý člověk (nabídka regionů, úřady práce,…)
b) vnitřní = vlastní pracovníci (známí pracovníci, známe jejich vývoj; změna místa = nižší náklady)
- „slepota“ = firma pracovníky má zařazeny určitým způsobme a je problematické k tomu nepřihlížet
- výběr pracovníků na základě: a) vzdělání
b) praxe
c) znalosti a dovednosti
d) hodnocení od předchozího zaměstnavatele
e) psychologické testy"

Poznámka

Důležité informace jsou tučně značeny. Součástí práce jsou schémata o rozsahu cca 2 strany.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x505dff90a29bd.zip (54 kB)
Nezabalený formát:
Management_RLZ_vybrana_temata.doc (213 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse