Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Management v pohostinství a ubytování

Management v pohostinství a ubytování

Kategorie: Management

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Zápisky z přednášek zaměřené především na souvislosti managementu v oblasti pohostinství a ubytování se ve svém úvodu dotýkají základních charakteristik cestovního ruchu a služeb a poté přinášejí soubor obecných informací o problematice managementu. Jádro práce se zabývá problémy a úkoly managementu v pohostinství a ubytování a specifiky těchto odvětví. Nakonec patří místo tématu podnikání, jeho cílům, vlastnostem podnikatele a problematice tvorby týmů, vůdcovství, delegování či konfliktů. Lze užít jako podklady ke zkoušce.

Obsah

1.
Cestovní ruch
1.1.
Charakteristiky a pojmy cestovního ruchu
1.2.
Podniky cestovního ruchu
2.
Služby
2.1.
Odlišnosti služeb
2.2.
Charakteristika kvalitní služby
3.
Management
3.1.
Funkce
3.2.
Manažerský cyklus
3.3.
Smysluplná vize
3.4.
Faktory a zábrany motivace
3.5.
Uplatnění novinek
3.6.
Organizační struktura restauračního podniku
3.7.
Vztah k práci, náplň práce
3.8.
Neefektivnost práce týmu
3.9.
Kontrola
3.9.1.
Vymezení, druhy
3.9.2.
Kontrolní činnost ve stravování a ubytování
3.9.3.
Kontrolní orgány
3.10.
Controlling
3.11.
Franšíza
4.
Pohostinství, gastronomie
4.1.
Vývoj pohostinství
4.2.
Gastronomie
4.3.
Společné, restaurační stravování
4.4.
Food and berage management a jeho úkoly
4.5.
Organizační struktura restauračního podniku, cíl organizace
4.6.
Faktory ovlivňující kvalitu služeb personálu hotelů a restaurací
4.7.
Formy pracovně právního vztahu
4.8.
Pracovní systémy
4.9.
Formy provozování společného stravování
4.10.
Kategorizace hostinských zařízení
4.11.
Stravovací činnost, stravování v hotelu
4.12.
Plánování a řízení ve výrobě jídel
4.13.
Provozní střediska v restauračním stravování
4.14.
Pracovní funkce na stravovacím úseku
4.15.
Sestavení nabídky stravovacího úseku
4.16.
Kavárny a jejich typy
4.17.
Catering, jeho podmínky a nezbytnosti
4.18.
Znaky dobré restaurace
4.19.
Nové trendy v gastronomii
5.
Ubytování
5.1.
Základní ubytovací zařízení
5.2.
Základní vlivy na hotelnictví v období počátku 21. století
5.3.
Vývoj hotelů do první třetiny 21. století
5.4.
Změny v provozu hotelů
5.5.
Hodnocení kvality
5.6.
Pravidla a nařízení „košer“
5.7.
Housekeeping
5.8.
Food and beverage
5.9.
Organizační struktura ubytovacího zařízení
5.10.
Pracovníci ubytovacího zařízení
5.11.
Flexibilita, konflikty
5.12.
Typy ubytovacích jednotek
5.13.
Možná zařízení hotelu pro hosty
5.14.
Pomocné provozovny v ubytovacím zařízení
5.15.
Ubytování a stravování
5.16.
Příjmy a náklady ubytovacích zařízení
5.17.
Zásady 5C
5.18.
Rozdělení zákazníků
5.19.
Regionální potravina
5.20.
Ztráta zákazníka
5.21.
Kontrola, její smysl a druhy
5.22.
Kontrolní činnost ve stravování a ubytování
6.
Podnikání
6.1.
Podnikání, jeho vymezení, zásady, výsledek
6.2.
Osobnost podnikatele, jeho vlastnosti
6.3.
Podnik
6.4.
Pracovní atmosféra podniku
6.5.
Průběh podnikání
6.6.
Typy alokace podnikových aktivit
6.7.
Tým: vymezení, typy, sestavení, úspěch
6.8.
Vůdce a skupina
6.9.
Vlastnosti, povinnosti vůdce
6.10.
Motivace a demotivace
6.11.
Delegování: vymezení, faktory
6.12.
Konflikt: definice, rysy, řízení
6.13.
Změny

Úryvek

"základní charakteristiky CR
jsou zde tyto podstatné odlišnosti
 změna místa pobytu
 dočasnost pobytu
 nevýdělečný charakter pobytu
účastník CR = návštěvník
podmínky – čas, peníze
návštěvník
1. výletník – nepřenocuje
2. turista – přenocuje
▪ krátkodobě pobývající turista – aspoň jednou přenocuje
▪ turista na dovolené – přenocuje aspoň 3x (v Belgii, Nizozemí musí 4x, ve švédsku, Německu 5x)
průmysl CR – zahrnuje typické služby CR (ubytování, stravování, doprava apod.)
ekonomika CR – zahrnuje celou škálu dalších služeb jako je praní prádla hotelům, dodávky potravin do restaurací, úklidové služby, výstavba a výroba zařízení CR, zajištění bezpečnosti na veřejnosti

PODNIKY CR
specifické znaky podniku CR
 poskytování relativně širokého sortimentu služeb
 proměnlivost intenzity (zájmu) poptávky po službách podle lokality a sezóně
 vliv lokality na druh, kvalitu a komplexnost poskytovaných služeb
 vysoký nárok na lidské zdroje a vyžadují jak vysoce kvalifikované (recepční, obsluha),tak nekvalifikované pracovníky(uklízečky, hlídači parkovišť)
 není často možná substituce lidské práce (někdy se může člověk nahradit automatem, ale né vždy)
 mnohé vyžadují vysoký vstupní kapitál s pomalou návratností (hotely, lázně)
 působí zde mnoho malých a středních podniků
 je často nutná spolupráce mezi podniky
hrozby
 neovlivnitelné – (počasí)pojištění, prevence
 ovlivnitelné – (mohu je ovlivnit)kontrola, prevence
zdroje hrozeb
 hosté a vítání návštěvníci (hosté nepřijedou)
 nevítaní návštěvníci (zloděj)
 personál (podvádějící personál – personál krade)

ODLIŠNOST SLUŽEB
služby se odlišují od hmotných produktů charakteristikami jež označujeme jako „4i“
patří zde :
 intangibility – nehmotnost(služby nemají tvar, chuť, obal, barvu, a jsou spojovány často s hmotnými výrobky
 inconsistency – nestálost – realizace a kvalita služeb jsou velice subjektivní, závisí na konkrétních lidech, na momentální situaci
 inseparability – neoddělitelnost - služba je spjata s místem, časem a osobou, která ji zajišťuje
 inventory – neskladnost (služby nemohou být skladovány, nedají se odložit – „zákazník čeká na službu, nikoliv služba na zákazníka“

CHARAKTERISTIKA KVALITNÍ SLUŽBY
- služba je nehmotný produkt, který představuje jeden ze základních prvků CR
- proto požaduje každý účastník CR kvalitní služby, které charakterizují tyto vlastnosti:
1. dostupnost – schopnost rychle realizovat požadavky na služby, které podnik prezentuje v rámci nabídky
2. spolehlivost – zajistit služby kvalitním způsobem v požadovaném čase
3. pružnost – schopnost upravit nabídku služby podle požadavku zákazníka
4. kvalita prostředí – zajistit příjemné a vhodné prostředí podle charakteru zákazníka
5. odbornost – odborná způsobilost personálu
6. vhodné chování – slušnost, poctivost, solidnost a vstřícnost personálu"

Poznámka

Důležité informace jsou značeny tučně nebo podtržením.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera24323
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse