Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Management ve veřejné správě - přednášky

Management ve veřejné správě - přednášky

Kategorie: Management

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce je přednáškami managementu ve veřejné správě. Věnuje se reformě veřejné správy, systému veřejné správy v ČR, principům dobré správy (dobrého vládnutí) a vztahu managementu a veřejné správy. Sleduje New Public Management, plánování, strategický management a strategické dokumenty obcí. Všímá si metody Balanced Scorecard a interních aspektů fungování obecních úřadů. Rozebírá základní organizační modely, organizační kulturu, personální management i Management By Objectives (MBO). Nezapomíná na personální management obcí, finanční management, styk s veřejností a Public Relations, občanskou participaci a management kvality.

Obsah

1.
Reforma veřejné správy
1.1.
Východiska reformy v roce 1990
1.2.
Období federálního státu 1990 – 1992
1.3.
Období první koaliční vlády 1992 – 1996
1.4.
Období druhé koaliční vlády a přechodné vlády 1996 – 1998
1.5.
Změna vlády 1997/98
1.6.
Od roku 1998
1.6.1.
Důvody decentralizace
1.6.2.
Kraje
1.7.
2. fáze reformy: 1.1. 2003 – změny
2.
Systém veřejné správy v ČR
2.1.
Státní správa
2.2.
Veřejná samospráva
3.
Principy dobré správy (dobrého vládnutí)
3.1.
Jednotlivé principy
4.
Management versus veřejná správa
4.1.
Management a jeho funkce
4.2.
Shody a rozdíly: management versus veřejná správa
5.
New Public Management (NPM)
5.1.
Rysy NPM
5.2.
Cíle NPM
5.3.
Prostředky NPM
6.
Plánování
6.1.
Podstata a význam plánování
6.2.
Časové hledisko plánování
7.
Strategický management
7.1.
Definice a pojmy
7.2.
Principy strategií
7.3.
Předpoklady zvolené varianty strategie
7.4.
Metody generování nových idejí – zajištění principu tvůrčího myšlení (brainstorming, metoda Delfy)
7.5.
Analytické nástroje
7.5.1.
Úvodní analýzy (externí analýza - PEST analýza, interní analýza)
7.5.2.
Shrnutí výsledků externí a interní analýzy – SWOT analýza
7.5.3.
Základní strategické postupy
8.
Strategické dokumenty obcí
8.1.
Územní plán obce
8.2.
Program rozvoje obce
9.
Metoda Balanced Scorecard (BSC)
9.1.
Základy BSC
10.
Interní aspekty fungování obecních úřadů
10.1.
Orgány obce
10.2.
Co upravuje zákon
10.3.
Organizační struktura
10.3.1.
Význam organizační struktury
10.3.2.
Dimenze organizační struktury
11.
Základní organizační modely
11.1.
Hierarchický model
11.1.1.
Znaky
11.1.2.
Klady a zápory
11.1.3.
Varianty
11.2.
Participační model
11.2.1.
Znaky
11.3.
Konzultativní model
12.
Organizační kultura
12.1.
Prvky organizační kultury
12.2.
Poznání organizační kultury
12.3.
Metody poznání organizační kultury
12.4.
Dělení organizační kultury
12.5.
Faktory organizační kultury
12.6.
Vytváření žádoucí organizační kultury
12.7.
Udržování organizační kultury
12.8.
Socializace v rámci organizační struktury
13.
Personální management
13.1.
Úkoly personálního managementu
13.1.1.
Vytváření a analýza pracovních míst
13.1.2.
Personální plánování
13.1.3.
Získávání a výběr pracovníků
13.1.4.
Hodnocení pracovníků
13.1.5.
Vzdělávání a rozvoj pracovníků
13.1.6.
Kariérní růst
13.1.7.
Pobídky, motivace, odměňování
14.
Management By Objectives (MBO)
14.1.
Postup
15.
Personální management obcí - důležité zákony
16.
Finanční management
16.1.
Význam
16.2.
Rozpočet obce
16.3.
Sestavení rozpočtu
16.4.
Další metody tvorby rozpočtů
16.5.
Nedostatky rozpočtů
17.
Styk s veřejností a Public Relations
17.1.
Význam PR pro obce
17.2.
Přístupy v praxi PR
17.3.
Cíle PR obcí
17.4.
Prvky PR
17.5.
Plánování PR
17.6.
Prostředky PR
17.7.
Image
17.8.
Cílové skupiny a jejich význam
18.
Občanská participace
18.1.
Role občana
18.2.
Prostředky participace
18.3.
Motivy participace
18.4.
Bariéry participace
18.5.
Překážky ze strany obce a jejích představitelů
18.6.
Mýty o zapojování veřejnosti
19.
Management kvality
19.1.
Důvody zvyšování kvality ve veřejné správě
19.2.
TQM
19.2.1.
Podstata TQM
19.2.2.
Základní koncepty managementu kvality ve veřejné správě (vycházející z TQM)
19.3.
EFQM
19.3.1.
Model EFQM
19.3.2.
Základní koncepty modelu EFQM
19.3.3.
Struktura modelu EFQM
19.4.
Model CAF a jeho hodnocení
19.5.
Benchmarking
19.5.1.
Typy
19.5.2.
Zavádění a využívání benchmarkingu (kroky)
19.5.3.
Co dále zajistit

Úryvek

"MANAGEMENT KVALITY
DŮVODY ZVYŠOVÁNÍ KVALITY VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ:
• rostoucí poptávka po veřejných službách bez ekvivalentního nárůstu zdrojů
• rostoucí očekávání uživatelů a jejich sklon k porovnávání veřejných služeb se službami soukromého sektoru
• potřeba demonstroval větší transparentnost využití veřejných zdrojů a dokumentovat výkon

TOTAL QUALITY MANAGEMENT (TQM):
- původ v soukromém sektoru
- zatím poslední stupeň vývoje manažerských systémů zaměřených na kvalitu (od 80. let 20. století)

PODSTATA TQM:
• plnění zákaznických očekávání jako první i konečný cíl každé aktivity organizace
• aktivní oddání všech zaměstnanců plánům kvality => investice do neustálého učení se, vzdělávání a tréninku
• kvalita ve vztahu ke konečným produktům, ale i k jednotlivým procesům, pracovním podmínkám a celkovému prostředí organizace
• TQM původně pro soukromý sektor X modifikace pro využití ve veřejném sektoru X v kontinentální Evropě často koncept kvality redukován na dosahování souladu s právními a jinými předpisy

ZÁKLADNÍ KONCEPTY MANAGEMENTU KVALITY VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ (vycházející z TQM):
• Model excelence EFQM (European Foundation for Quality Management)
• CAF (Common Assessment Framework)
• Benchmarking
• BSC (Balanced Scorecard)
• ISO normy

EFQM = EUROPEAN FOUNDATION FOR QUALITY MANAGEMENT
- v r. 1988 založena nezisková organizace „Evropská nadace pro management kvality“ => posláním je věnovat pozornost růstu konkurenceschopnosti a efektivnosti evropských organizací bez ohledu na velikost a sektor působení"

Poznámka

Práce má heslovitý charakter. Částečně čerpá z: http://is.vsfs.cz/el/6410/zima2006/NK_SRJV/SRJV-komb.-1_2_3_.txt?fakulta=6410;obdobi=14;kod=NK_SRJV.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera11755
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse