Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Management veřejného sektoru I

Management veřejného sektoru I


Kategorie: Management, Veřejná ekonomika

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje 5 přehledně zpracovaných otázek týkajících se managementu veřejného sektoru. První otázka se věnuje státu blahobytu a jeho různým pojetím, druhá se zabývá vlivem zdanění na ochotu pracovat nebo úspory soukromého sektoru. Třetí se zaměřuje na vývoj názorů na veřejný sektor, čtvrtá na problematiku daňové spravedlnosti a pátá seznamuje s disciplínou veřejná ekonomie a postavením veřejného sektoru v národním hospodářství.

Obsah

1.
Stát blahobytu
1.1.
Charakteristika
1.2.
Stará ekonomie blahobytu
1.3.
Nová ekonomie blahobytu
1.4.
Pojetí utilitářské
1.5.
Rawlsiánská funkce
1.6.
Kompromisní
2.
Daňové stimuly
2.1.
Vliv zdanění na ochotu pracovat
2.2.
Důchodový a substituční efekt daně ze mzdy
2.3.
Paušální a proporcionální důchodová daň a ochota pracovat
2.4.
Ostatní daně a jejich vliv na ochotu pracovat
2.5.
Vliv zdanění na úspory soukromého sektoru
2.5.1.
Vliv zdanění na úspory domácnosti
2.5.2.
Vliv zdanění na úspory podnikatelského sektoru
2.6.
Vliv zdanění na investice a ochotu přijímat podnikatelské riziko
3.
Historický vývoj názorů na veřejný sektor
3.1.
Teorie veřejných výdajů
3.1.1.
Klasická škola
3.1.2.
Německá, rakouská a italská škola
3.2.
Makrodůsledky
4.
Daňová spravedlnost
4.1.
Kritéria správné distribuce
4.2.
Spravedlivé zdanění
4.3.
Důchod jako základna pro zdanění podle principu platební schopnosti
4.3.1.
Důchod jako zdaňovací základna
4.3.2.
Zdanění podle stejné absolutní oběti
4.3.3.
Zdanění podle stejné proporcionální oběti
4.3.4.
Zdanění podle stejné mezní oběti
4.3.5.
Jiné základny pro spravedlivé zdanění
4.4.
Optimální zdanění
4.5.
Optimální struktura daní
4.5.1.
Optimální daň z příjmů
4.5.2.
Optimální nepřímé daně
4.6.
Ramseyovy daně
5.
Veřejná ekonomie, veřejný sektor
5.1.
Veřejná ekonomie
5.2.
Veřejný sektor
5.2.1.
Vymezení, příčiny existence
5.2.2.
Příčiny tržních selhání
5.3.
Ekonomie a veřejná ekonomie
5.4.
Veřejný sektor ve struktuře národního hospodářství

Úryvek

"13B) STÁT BLAHOBYTU

Definice
• koncepce, která zkoumá existenci veřejného sektoru a jeho funkci ve společnosti, protože se specializuje na přerozdělovací (redistribuční) funkci
• sociální výdaje – důležité pro posouzení velikosti VS; sociální zde je velmi důležité
• přerozdělovací politika => sociální důvody
• počátky v době vzniku VS – 1880 v Německu; Bismarkt – lidi některý jsou nemocný a nemají pro společnost význam, bylo by dobré, kdyby se rychle uzdravili a šli makat => stát by mohl zabezpečovat dávkový systém v určitých obdobích života (nemoc, úraz); pokládá základy toho, že stát se má postarat o lidi v určitých etapách života (nemoc, úraz, důchod) => myšlenku převzali Britové, který přijali zákon o důchodech a zákon o soc.(?) pojištění; následovalo Švédsko
• přechod postarání se od rodiny a církve na stát => vytvoření systému
• největší rozmach po 2. světové válce => stát je sociální jistotou => zvyšující se tlak na to => stává se větším přerozdělovatelem
• nejblíže k liberalismu – u nás, Polsku, Rak. to má tendenci ke komunismu => Marx, který něco odsud převzal
• přišli na to, že vliv státu na sociální oblast (lidi) má další makroekonomický dopad – prostřednictvím soc. politiky je možné provádět i stabilizační politiku (systém je zabezpečení i v době nezaměstnanosti => dávka => zamezení výkyvu ve spotřebě) => 60.-70. léta dochází k rozmachu veřejných výdajů (mimo komunistických státu) na sociální oblast (až 40% rozpočtu)
• tím, že státy šly na sociální oblast, se začaly zadlužovat => veřejné výdaje na sociální oblast jsou největší přispívatelé k zadlužování
• souhrn: na počátku sociální funkce => liberalismus => liberalismus není dobrý – musí existovat sociální oblast ale i nějaký výkon => přechod k veřejné moci, kterou uchopuje stát blahobytu (státní přikazování) = ochrana státní mocí chráněných zájmů (život, zdraví, majetek, prosperita, apod.) => prosazování chráněných zájmů prostřednictvím veřejné moci, v některých chvílích dost příkazové; děje se to na základě nástrojů:
o aktivní politika zaměstnanosti
o sociální rovnost – přispívání každé příjmové skupině trošičku jinak
o zabezpečování veřejných služeb (zdravotnictví, školství, sociální služby)
o sociální jistoty
o vysoký stupeň přerozdělování
• součást každé hospodářské politiky – vydělení jako tzv. sociální politika
• negativa – zkušenosti, které udělaly státy, které v minulosti patřili mezi welfare státy (severský)
o postupně jim klesá výkon ekonomiky – růst stále se snižujícím tempem (lidi nechtějí dělat, když stát se o ně postará – užitek z práce můžou porovnat s užitkem z dávky); mají velmi vysokou daňovou kvótu – čím vyšší je, tím nižší je aktivita lidí => budou míň spotřebovávat, méně spořit, dělat víc načerno => snížení motivace pracovat

A. Stará ekonomie blahobytu
• A. C. Pigou – vychází z myšlenek:
o MU příjmu bohatého člověka < MU chudého člověka => základní otázka welfare
o problém s měřitelností užitku (tehdejší dána klasickou školou – kardinalistické pojetí – užitek je měřitelný) => přišly na to, že v případě, že se dá měřit, tak pak pravděpodobně bude existovat způsobilost ke spokojenosti = vezmeme 2 lidi, dáme jim statek – může říci, že budou mít stejný celkový MU z důvodu různých individuálních MU => kritika této myšlenky:
 pokud platí, pak bude-li příjmová rovnost ve společnosti, pak dosáhne spol. největšího blahobytu
 nelze vyloučit, že všichni mohou být šťastnější, když bude existovat urč. míra příjmové nerovnosti
o ekonom musí být objektivní, už tehdy znaly paretovskou efektivnost => paretovo pravidlo jednomyslnosti – ekonomové chtěli být objektivní; pokud zásah do ekonomiky způsobí nějakou ztrátu (záporný užitek) => zásah nemá být proveden => celospolečenský užitek se nezvýší; nikomu se nesmí zhoršit, ale alespoň jednomu se musí užitek zvýšit
o objektivní ekonomové se postupem času stali zastánci pozitivní ekonomie => nedávaly rady; základem je objektivita a honba za maximálním celospolečenským užitkem
o 30. léta 20. st. – končí; Keynes – „raději krizi než neobjektivitu“
o pokud se v ek. stane zásah, sečteme MU lidí (není u všech stejný) – sečteme + a - MU –porovnáme sumy - pokud + strana převažuje, potom existuje možnost, že zásah v rámci teorie welfare má být realizován"

Poznámka

Otázky jsou zpracované v rozsahu 4 až 10 stran. Součástí práce jsou grafy a schémata o rozsahu cca 6 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera25146
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse