Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Management veřejného sektoru II

Management veřejného sektoru II

Kategorie: Management, Veřejná ekonomika

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje 5 zpracovaných otázek z oblasti managementu veřejného sektoru. Zahrnuta je problematika strategického managementu, managementu kvality a změn s ohledem na veřejný sektor a samostatné otázky se věnují veřejné podpoře investic a následné péči o investory.

Obsah

1.
Strategický management se zaměřením na veřejný sektor
1.1.
Etapy strategického managementu ve světě
1.2.
Podstata plánování
1.3.
Kroky strategického plánování
1.4.
Výběr strategie
2.
Veřejná podpora investic
2.1.
Definice
2.2.
Investiční pobídky
3.
Kvalita ve veřejném sektoru
3.1.
Úvod do problematiky kvality
3.2.
Historie řízení jakosti
3.2.1.
První etapa
3.2.2.
Druhá etapa – řízení jakosti mistrem
3.2.3.
Třetí etapa – řízení jakosti technickou kontrolou
3.2.4.
Čtvrtá etapa – statistické řízení jakosti
3.2.5.
Pátá etapa
3.2.6.
Šestá etapa
3.3.
Management jakosti
4.
Následná péče o investory
4.1.
Teoretický pohled na veřejné politiky následné péče
4.1.1.
Definice veřejných politik následné péče
4.1.2.
Cíle a očekávání investorů
4.1.3.
Změny v pojetí veřejných politik následné péče
4.1.3.1.
Orientace na podporu etablovaných investorů
4.1.3.2.
Změny v přístupech k aftercare
4.1.4.
Modely programů následné péče
4.1.4.1.
Faktory výběru modelu
4.1.4.2.
Model jedné kontaktní osoby
4.1.4.3.
Model založený na projektech
4.1.4.4.
Moder aftercare týmu
4.1.4.5.
Integrovaný model
4.2.
Veřejné politiky následné péče v soudobé praxi
4.2.1.
Komplexní pohled na veřejné politiky následné péče
4.2.2.
Veřejné politiky následné péče v ČR
5.
Management změny
5.1.
Management změny
5.1.1.
Podněty
5.1.2.
Problém
5.1.3.
Aktivita
5.1.4.
Změna, efekt
5.2.
Management změny – obecně
5.2.1.
Proces řízení změny
5.2.2.
Bariéry
5.3.
Inovace

Úryvek

"4B) STRATEGICKÝ MANAGEMENT SE ZAMĚŘENÍM NA VS
(Definice strategie a strategického managementu. Strategické cíle instituce a strategická analýza příslušného okolí. Postup tvorby strategického plánu (7 bloků), zpracování variant. Výběr optimální varianty a příprava její realizace. Rozpracování strategického plánu na plány taktické a operativní.)

Převážná část nástrojů SM je převzatá ze soukromého sektoru. Na druhou stranu se musí respektovat jakési specifikum veřejného sektoru, který je daleko více vázán předpisy. SM v oblasti VS doplňuje (nahrazuje) z velké části právní předpisy. Vytvářely se koncepce, strategie na 20 let dopředu.

SM se nějakým způsobem vyvíjel, jeho vyvíjení měnilo jeho obsah a vnímání.

Etapy SM ve světě
(u nás nic takového nebylo, v komunismu byl u nás SM řešen 20, 5ti letými plány)

Základní fáze SM se začínají objevovat v 50. letech 20. století. Jak v SS, tak ve VS začínaly plány dlouhodobé. Orientace byla dovnitř organizace, podniku a byla zaměřena na efektivitu (zisk - dlouhodobé udržení, růst).

70. – 90. léta – dosavadní strategické plány se začaly přehodnocovat. Zjistilo se, že SM je více než strategický plán. Management bude soubor činností, které vedou k strategickému plánu. Podniky pochopily, že strategické plány jsou součástí managementu. Orientace SM a plánů byla zúžena pouze na orientaci strategie, na implementaci stretegie a na kontrolu.

90. léta – současnost – začínají převažovat orientace na specifika. Vytváří, zapracovává se management změny, inovací, strategie konkurence. Vytváří se něco, co dříve bylo nemyslitelné (50. Léta). Ze strategických plánů se začínají dělat dynamické plány. Nejde nám o to, že máme dosáhnout daného cíle na daných nástrojů. Je dáno, že budeme dosahovat nějakého podílu. Bude řečeno, jak se toho má dosáhnout. Když se změní podmínky, když nastane krize, převrat, tak se bude postupovat jiným způsobem. Cíl zůstává, ale způsob dosažení bude více odpovídat dynamice. Zcela logické – rychlost doby se zrychluje. To, co dříve trvalo 50 let, dnes trvá 4, 5 let.
Původní zaměření SM se velmi významně mění. Nové je právě na to, aby organizace byla schopna přizpůsobit se změnám, aby existovala funkční spolupráce (abych nezůstala sama, mohla si s někým pomoct) nebo na zapojení se do výše existujících struktur. Hlavní cíl (spíše vize), že každý (úřad, orgán, podnik) sleduje vlastní kunkurenceschopnost. Proč vize? Pod konkurenceschopností si každý představí něco jiného, jde o pojem nedefinovatelný. Ale každý ví, co to asi znamená. Problém je najít konkrétní kroky.

SM = umění využít vlastních výhod, schopností, zdrojů k tomu, abychom dokázali stanovit a následně dosáhnout svých cílů.

SM se významně zkrátil. SM nebo strategie se v současné dělají na kratší úsek. V ziskovém sektoru o 20leté strategii nelze vůbec uvažovat. V současné době je to nesmysl.
Strategický plán když bude 5letý, tak to bude na hraně, ideální je 3letý plán.

EU má programovací období a tím pádem snížila počet let strategie. Existovaly strategie do roku 2015, 2020 (20 let dopředu). Na konci strategie se zjistilo, že se nic neudělalo.

Plány jsou mnohdy dlouhodobější, odpovídají programovacímu období EU."

Poznámka

Otázky jsou zpracované v rozsahu 4 až 11 stran. Součástí práce jsou schémata a tabulka o rozsahu cca 2 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera25147
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse